Lördag 27/2 kl 17.45/18.00 Thaïs av Jules Massenet

 Thaïs är en firad skönhet som börjar tröttna på sitt ytliga liv fyllt av fester och uppvaktande män. Munken Athanaël blir besatt av att försöka omvända henne till den kristna tron. Detta lyckas, och Thaïs lämnar allt och reser tillsammans med honom till ett kloster i öknen. Efter hand  inser Athanaël att han mot sin vilja älskar Thaïs och försöker  övertala henne att lämna klostret för att leva med honom men Thaïs kan nu bara tänka på den himmelska kärleken.

I rollerna:                                                      

Thaïs – Malin Byström                                                      

Athanaël – Thomas Lander

Nicias – Tomas Lind                                       

Nicias tjänare – Thomas Scott-Svedberg

Palemon – Michael Schmidberger 

Crobyle – Eva-Lotta Ohlsson                         

Myrthale – Erika Sax                                  

Albine – Pia Svorono

Göteborgsoperans kör och orkester. Extrakör. Dirigent: Jan Latham-Koenig.