Orfeus och Eurydike, svensk översättning av Göran Gademan

Göteborgsoperans textning. "Black" betyder att textmaskinen gör paus.

"ORFEUS OCH EURYDIKE"
 
4 black 
 
5 "Ack, om du svävar
kring denna ödesdigra urna…"
 
10 "Eurydike, vackra skugga,
hör gråten, klagoropen."
 
15 "Hör suckarna
som smärtsamt sprids för dig. "
 
20 "Lyssna till din olycklige make
som gråtande ropar på dig och klagar…"
 
25 "Likt en turturduva
som har förlorat sin ljuva älskade. "
 
30 "Nog nu, vänner!
Er sorg gör det än svårare att bära. "
 
35 "Strö blommor,
bekransa marmorn och lämna mig sedan."
 
40 "Jag vill stanna ensam
bland dessa mörka gravlika skuggor. "
 
45 "Med mina olyckor
som obarmhärtigt sällskap."
 
50 black 
 
55 "Ack, om du svävar
kring denna ödesdigra urna…"
 
60 "Eurydike, vackra skugga,
hör gråten, klagoropen."
 
65 "Hör suckarna
som smärtsamt sprids för dig. "
 
70 black 
 
75 "Jag ropar på min älskade när dagen visar sig,
och när den sig döljer. "
 
80 black 
 
85 "Men min smärta är förgäves!
Gudinnan i mitt hjärta svarar mig inte. "
 
90 "Svarar mig inte. "
 
95 black 
 
100 "Eurydike, Eurydike!"
 
105 "Dyrkade skugga, var är du?"
 
110 black 
 
115 "Din make gråter,
kräver dig av gudarna,"
 
120 "begär se dig bland de dödliga,
men spridda för vinden"
 
125 "är hans tårar, är hans klagan. "
 
130 black 
 
135 "Jag söker min älskade på
de smärtfyllda stränderna, där hon dog."
 
140 black 
 
145 "Men det enda som svarar på min sorg
är ekot, som känner kärleken. "
 
150 "Som känner kärleken. "
 
155 black 
 
160 "Eurydike, Eurydike!"
 
165 "Stränderna vet ditt namn,
och skogarna lärde det av mig."
 
 170 black 
 
175 "Varje dal genljuder av hennes namn. "
 
180 "Det finns inristat på varje trädstam
av den eländige Orfeus. "
 
185 "Orfeus, den olycklige.
Eurydike, min gudinna, kära Eurydike!"
 
190 black 
 
195 "Jag begråter min skatt när solen förgyller dagen,
och när den går ned i havet. "
 
200 black 
 
205 "Smeksamt mot min gråt sorlar bäcken
och svarar mig. "
 
210 "Och svarar mig. "
 
215 black 
 
220 "Gudar! Grymma gudar
och underjordens bleka invånare!"
 
225 "Er girighet efter döda
har aldrig avväpnats av ungdom eller skönhet."
 
230 "Ni har berövat mig min vackra Eurydike
i blomman av hennes ungdom. "
 
235 "Ge mig henne åter, tyranniska gudar! "
 
240 "Även jag har mod,
i spåren av de modigaste hjältar,"
 
245 "att gå in i er fasa,
efter min maka, min skatt!"
 
250 "Amor bistår dig!"
 
255 "Jupiter känner medlidande med dina plågor.
Han tillåter att du som levande färdas över Lethes flod. "
 
260 "På väg mot den dystra avgrunden, "
 
265 "om du med din sång kan beveka furierna,
monstren och den obarmhärtiga döden,"
 
270 "så kan din älskade Eurydike återvända
till ljuset med dig. "
 
275 "Vad? Och hur? Blir det möjligt? Förklara dig!"
 
280 "- Har du mod för denna prövning?
- Du lovar mig Eurydike och tror jag känner fruktan?"
 
285 "Men vet du på vilket villkor du måste
fullfölja uppdraget?"
 
290 "Eurydike får inte se på dig
förrän ni kommit utanför Styx."
 
295 "Du får heller inte avslöja detta förbud för henne.
Då förlorar du henne på nytt, och för alltid."
 
300 "Så om du hänger dig åt ditt vilda begär,
tvingas du leva vidare olycklig. "
 
305 "Tänk på det, farväl!"
 
310 black 
 
315 "Håll tillbaka blickarna, tygla känslorna."
 
317 "Minns att när du lider,
är det blott för några ögonblick!"
 
320 black 
 
325 "Du vet att förälskade blir förvirrade,
darrande och blinda. "
 
330 "Har svårt att tala med den
som gör dem förälskade. "
 
335 black 
 
340 "Håll tillbaka blickarna, tygla känslorna."
 
342 "Minns att när du lider,
är det blott för några ögonblick!"
 
345 black 
 
350 "Du vet att förälskade blir förvirrade,
darrande och blinda. "
 
355 "Har svårt att tala med den
som gör dem förälskade. "
 
360 black 
 
365 "Håll tillbaka blickarna."
 
370 black 
 
375 "Tygla känslorna. "
 
380 "Minns att när du lider,
är det blott för några ögonblick!"
 
385 black 
 
390 "Vad blev sagt? Vad har jag hört?"
 
395 black 
 
400 "Eurydike kommer att leva, och stå framför mig?"
 
405 black 
 
410 "Efter alla mina våndor så står jag där,"
 
415 "och får inte betrakta henne,
får inte trycka henne till mitt bröst?"
 
420 "Min olyckliga hustru!
Vad kommer hon att säga? Och tänka?"
 
425 "Jag förutser hennes oro och min egen ångest!"
 
430 "Blotta tanken får blodet att isas
och hjärtat att darra.  "
 
432 black 
 
435 "Men jag måste klara det.
Jag vill det, jag har bestämt mig! "
 
440 "Den största plågan är ändå att vara berövad
den enda som jag älskar."
 
445 black 
 
450 "Bistå mig, gudar! Jag antar villkoren. "
 
455 black 
 
460 "Vem har styrt stegen genom Erebus mörker,
i Herkules fotspår?"
 
465 black 
 
470 "Vem styr stegen genom Erebus mörker,
i Herkules fotspår?"
 
475 "Låt eumeniderna fylla honom med skräck och
Cerberus vrål skrämma honom, om han inte är en gud!"
 
480 black 

485 "Låt eumeniderna fylla honom med skräck och
Cerberus vrål skrämma honom, om han inte är en gud!"
 
490 black 
 
495 "- Låt er bevekas av mig, furier… - Nej!   - Andar…   - Nej! "
 
500 "Vredgade skuggor!
Visa åtminstone misskund inför min djupa smärta. "
 
505 "Nej! Nej!"
 
510 "
Låt er bevekas av mig. "
 
515 "- Furier…  - Nej! - Andar…  - Nej!   - Vredgade skuggor…"
 
520 "Visa åtminstone misskund inför min djupa smärta. "
 
525 "Furier, andar, vredgade skuggor!"
 
530 "Visa åtminstone misskund inför min djupa smärta. "
 
535 black 
 
540 "Olycklige yngling, vad vill du,
vad har du i sinnet?"
 
545 "Här finns inget annat än suckar och klagan
på dessa rysliga trösklar till dödsriket. "
 
550 "Vad vill du, olycklige yngling? Vad?"
 
555 "Här finns inget annat än suckar och klagan
på dessa rysliga trösklar till dödsriket. "
 
560 black 
 
565 "Tusen plågor, ni dystra skuggor,
bär jag på liksom ni!"
 
570 "Helvetet bär jag inom mig,
har det i mitt hjärta. "
 
575 black 
 
580 "Vilken okänd, vemodig känsla
upphäver vårt raseri? "
 
585 black 
 
590 "Mindre hårda skulle ni vara mot min klagan,"
 
595 "om ni för ett enda ögonblick
fick känna hur det är att försmäkta av kärlek.  "
 
600 black 
 
605 "Vilken okänd, vemodig känsla
upphäver vårt raseri? "
 
610 "Låt portarna gnissla med sina svarta gångjärn,
men lämna vägen säker och fri för segraren!"
 
615 black 
 
620 "Vilken ren himmel! Vilken klar sol!"
 
625 "Ett sådant nytt, rofyllt ljus är detta. "
 
630 "En sådan ljuvlig harmoni med fåglarnas sång,
vattnets porlande och vindens sus."
 
635 black 
 
640 "Här är platsen för de lyckosamma hjältarna!"
 
645 black 
 
650 "Här andas allt lugnt av välbehag,
utom för mig. "
 
655 black 
 
660 "Om jag inte kan finna min älskade?
Jag vågar knappt hoppas. "
 
665 black 
 
670 "Hennes underbara tonfall, hennes kärleksfulla blickar
är mitt enda, älskade Elysium."
 
675 black 
 
680 "Men var kan hon vara?"
 
685 black 
 
690 "Jag frågar dessa lyckliga som omger mig. "
 
695 black 
 
700 "- Eurydike, var är hon?
- Hon kommer!"
 
705 black 
 
710 "Kom till vilans rike, store hjälte, ömsinte make,
ett föredöme för varje tid!"
 
715 black 
 
717 "Kärleken ger dig Eurydike tillbaka,
hon uppstår och får sin första skönhet åter. "
 
720 black 
 
725 "Ni lyckliga själar, förstå min otålighet!
Om ni har älskat, kan ni ana min ivriga längtan.  "
 
730 "
Den plågar mig ständigt, finns alltid i mig. "
 
735 "Inte ens på denna fridsamma plats
kan jag vara lycklig, om jag inte finner min älskade. "
 
740 "Eurydike kommer!"
 
745 black 
 
750 "Återvänd till din make,
som himlen vill aldrig mer ska vara skild från dig. "
 
755 black 
 
760 "Beklaga inte ditt öde, för en så trofast make
kan kallas ett andra Elysium. "
 
765 black 
 
770 "Kom, följ i mina spår,
du den enda som jag alltid älskat troget. "
 
775 "Är det du? Tar jag miste, eller drömmer?
Är jag vaken eller yrar?"
 
780 "Älskade maka,
det är jag, Orfeus, och jag lever. "
 
785 "Jag kom ända till Elysium för att söka upp dig. "
 
787 "Snart får du se himlen,
solen och världen på nytt!"
 
790 "Du lever? Och jag också, hur?
Genom vilken list, hur gick det till?"
 
795 "Du ska få veta allt. Men fråga inte mer just nu.
Skynda med mig och lägg bort din fruktan. "
 
800 "- Du är ingen skugga längre, lika litet som jag.
- Vad hör jag? Är det sant?"
 
805 "Barmhärtiga gudar, vilken lycka!
Jag ska börja ett nytt liv i min älskades armar. "
 
810 "Ja, mitt hopp!
Vi stannar inte här, låt oss fortsätta på vägen. "
 
815 "Så grymt har ödet varit att jag knappt tror
att jag fått dig tillbaka, törs knappt tro på mig själv. "
 
820 "Och ett ljuvt utbrott av kärlek, i samma stund
som vi återser varandra, besvärar dig?"
 
825 "Det är inte sant, men… hör på...
(Åh, grymma villkor!) "
 
830 "- Ljuva Eurydike, öka stegen!
- Vad bekymrar dig i ett så lyckligt ögonblick?"
 
835 "(- Vad ska jag säga? Jag förutsåg denna prövning!)
- Du omfamnar mig inte? Talar inte? "
 
840 "Se på mig åtminstone!
Är jag ännu vacker, som jag var en gång?"
 
845 "Har rosorna på mina kinder vissnat? Har glansen
i min blick mörknat, den som du älskade en gång?"
 
850 "(Ju mer jag hör henne, desto mindre uthärdar jag.)
Kom, älskade Eurydike!"
 
855 "Just nu finns inte tid för ömhet,
varje dröjsmål kan vara farligt. "
 
860 "- Men en enda blick...
- …bringar olycka."
 
865 "Trolöse! Det är alltså ditt mottagande?
Du nekar mig en blick!"
 
870 "Från min ömme make borde jag
väl förvänta mig omfamningar och kyssar?"
 
875 "(- Vilken plåga!) Kom och var tyst!
- Du vill att jag tiger? Det ska jag också tåla?"
 
880 "Har du inga minnen kvar av kärlek och trofasthet? "
 
885 "Varför väckte du mig ur min ljuva vila,
när du ändå släckt ut Amors och Hymens facklor?"
 
890 "- Svara, förrädare!
- Kom och var tyst!"
 
895 black 
 
900 "Kom!"
 
905 "- Uppfyll din makes önskan!
- Nej, döden är mig mera kär än att leva med dig!"
 
910 "- Grymma kvinna!
- Lämna mig i fred!"
 
915 "Nej, min kära, som en skugga
ska jag alltid vara nära dig. "
 
920 "- Men varför är du då så tyrannisk?
- Jag förgås av oro, men kommer aldrig säga varför. "
 
925 "Gudar, er gåva är stor!
Det vet jag och är tacksam. "
 
930 "Men smärtan som ni förenar
med den är outhärdlig för mig. "
 
935 black 
 
940 "Men varför är du så tyrannisk?"
 
945 "Jag förgås av oro,
men kommer aldrig säga varför. "
 
950 "- Men varför?
- jag kommer aldrig säga varför."
 
955 "Gudar, er gåva är stor!
Det vet jag och är tacksam. "
 
960 "Men smärtan som ni förenar
med den är outhärdlig för mig. "
 
965 black 
 
970 "Vad är det för ett liv som börjar för mig?"
 
975 "Och vilken fruktansvärd hemlighet
döljer Orfeus för mig?"
 
980 "Varför gråter han och plågas?
Jag är ännu van vid de levandes smärtor. "
 
985 "Vid ett sådant dråpslag vacklar min ståndaktighet,
det svartnar för ögonen. "
 
990 "Det trycker över bröstet, andningen flämtar."
 
995 "Jag darrar, vacklar och känner mellan
all ångest och skräck att hjärtat kramas åt."
 
1000 black 
 
1005 "Vilket fruktansvärt ögonblick, vilket oblitt öde
att gå från döden till sådan smärta!"
 
1010 black 
 
1015 "Jag var van att njuta fridfull glömska,
bland dessa stormar förlorar sig mitt hjärta."
 
1020 black 
 
1025 "Jag vacklar, jag darrar…"
 
1030 black 
 
1035 "Vilket fruktansvärt ögonblick, vilket oblitt öde
att gå från döden till sådan smärta!"
 
1040 black 
 
1045 "- Ännu en prövning!
- Älskade make, varför överger du mig så?"
 
1050 "Jag förgås i tårar och du tröstar mig inte. "
 
1055 "Smärtan berövar mig mina sinnen och du hjälper mig inte."
 
1060 "Ännu en gång måste jag alltså dö utan din kyss, utan ett farväl?"
 
1065 "Jag kan inte tygla mig längre, mitt förstånd överger mig. "
 
1070 "Jag glömmer villkoret, glömmer Eurydike och mig själv! Och…"
 
1075 "Orfeus, min make! Jag känner hur jag tynar bort."
 
1080 "Nej, älskade! Lyssna! Om du visste… Nej, vad gör jag?"
 
1085 "Hur länge till måste jag pinas i denna helveteshåla?"
 
1087 "Min käre, kom ihåg… mig."
 
1090 "Vilken vånda! Mitt hjärta slits sönder. Jag kan inte stå emot."
 
1095 "Jag pinas… darrar… yrar… Åh, min skatt!"
 
1100 "Gudar, vad händer med mig? Jag svimmar… jag dör. "
 
1105 "Ve mig, vad gjorde jag? Vart tvingade mig kärlekens rus?"
 
1110 black 
 
1115 "Min maka!"
 
1120 "Eurydike! Eurydike!"
 
1125 "Min hustru!"
 
1130 "Hon lever inte längre, jag ropar på henne förgäves!"
 
1135 black 
 
1140 "Jag min stackare, jag har förlorat henne på nytt och nu för alltid!"
 
1145 "Åh, det villkoret! Åh, döden! Vilket fruktansvärt minne."
 
1150 "Ingen hjälp återstår, inga råd finns kvar. "
 
1155 "Jag ser enbart den sorgliga synen av mitt tillstånd."
 
1160 "Mitt fruktansvärda öde är uppfyllt! Jag är utan hopp. "
 
1165 black 
 
1170 "Vad ska jag göra utan Eurydike? Vart ska jag ta vägen utan min kära?"
 
1175 black 
 
1180 "Eurydike! Eurydike! Åh Gud! Så svara!"
 
1185 black 
 
1190 "Så svara!"
 
1195 "Jag är för evigt dig trogen."
 
1200 "Vad ska jag göra utan Eurydike? Vart ska jag ta vägen utan min kära?"
 
1205 "Eurydike! Eurydike!"
 
1210 black 
 
1215 "För mig återstår ingen hjälp, inget hopp, varken från himmel eller jord. "
 
1220 "Vad ska jag göra utan Eurydike? Vart ska jag ta vägen utan min kära?"
 
1225 black 
 
1230 "Så må mitt liv sluta, och med det smärtan. "
 
1235 "Till det mörka Averno är jag ännu på väg."
 
1240 "Det är ingen lång vandring som skiljer min älskade från mig. "
 
1245 "Vänta, kära älskade skugga."
 
1250 "Vänta, vänta!"
 
1255 "Denna gång ska du inte fara över Styx vågor utan din make. "
 
1260 "Orfeus, vad gör du?"
 
1265 "Och vem är du, som vågar hålla tillbaka det sista utbrottet i mitt liv?"
 
1270 "Lugna din vrede, låt bli, och känn igen Amor!"
 
1275 "Är det du? Nu känner jag igen dig. Sorgen har tryckt undan alla mina sinnen."
 
1280 "Varför har du kommit i denna upprörda stund? Vad vill du mig?"
 
1285 "Göra dig lycklig! Du har lidit nog nu till min ära. Jag ger dig åter Eurydike, din älskade."
 
1290 "Jag begär inget större prov på din ståndaktighet. Se: hon återuppstår för att förenas med dig."
 
1295 "- Vad ser jag? Gudar! Min hustru! - Min make!"
 
1300 "- Kan jag omfamna dig? - Kan jag trycka dig till mitt bröst?"
 
1305 "- Min tacksamhet är oändlig! - Det är nog. Kom, ni lyckliga älskande."
 
1310 "- Vi går ut i världen, för att åter börja njuta! - Vilken lycklig dag, barmhärtiga Amor!"
 
1315 "- Vilket underbart ögonblick. - Så uppväger tusen plågor min glädje! "
 
1320 "Låt kärleken triumfera och hela världen tjäna detta skönhetens rike. "
 
1325 "Friheten är aldrig mera eftersträvansvärd än kärlekens ibland bittra kedjor. "
 
1330 black 
 
1335 "Låt kärleken triumfera och hela världen tjäna detta skönhetens rike. "
 
1340 "Ibland förtvivlar kärleken, plågad av tyrannisk grymhet."
 
1345 "Men sedan glöms pinan bort under barmhärtighetens ljuva stund."
 
1350 black 
 
1355 "Låt kärleken triumfera och hela världen tjäna detta skönhetens rike. "
 
1360 "Svartsjukan river ned och förtär, men sedan återställs troheten. "
 
1365 "Den misstanke som plågar hjärtat blir slutligen till lycksalighet. "
 
1370 black 
 
1375 "Låt kärleken triumfera och hela världen tjäna detta skönhetens rike. "
 
1380 black 

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista