Greve Ory. Svensk översättning.

5                  Unga flickor, skynda hitåt! Kom och hör

                   på eremiten som har kommit hit till oss.

15                 När han strax vår by passerar har ni chans

                   att presentera alla offer ni har med.

25                 Stor respekt har vi för honom och hans

                   kloka råd som ger oss rikedom och äkta män!

35                 Tysta nu, stopp ett tag här! Jag skall också

                   respekteras, jag som är hans hjälp och stöd.

45                 -Det är makt som imponerar!

                   -Skrattar ni?

50                 -Ha, ha, ha, ha, ha! Komedi!

                   -Skratta åt min makt är värre...

55                 -Sire Robert, lugna er.

                   -...än att driva med Vår Herre!

60                 Vi ska alla lyda er, men ni får inte

                   bli så arg! Nej, ni får inte bli så arg!

65                 Lägg det goda där i skuggan,

                   allt det ni vill skänka honom.

70                 Skynda på nu! Skrid till verket!

75                 Under trädet, här i skuggan

                   lägger vi vårt fina bröd.

85                 -Skynda på nu!

                   -Ta det lugnt, ni!

90                 -Skynda mera!

                   -Sluta tjata! Herrn skall inte brusa upp!

95                 Om nån bidrar med en flaska,

                   ställ den då på bordet här!

100                Som en skänk från himmelen!

105                När grevinnan är så dyster,

                   hennes blick har mist sin lyster...

110                Hur kan stämningen bli så yster

                   här hos hennes eget grevskaps folk?

115                Den som älskar sin grevinna

                   visar mera takt och ton!

120                Hon vill träffa eremiten,

                   kanske avlägga visit sen

125                 för att han ska lindra kvalen

                   som gör henne så betryckt.

130                Vilken lycka för oss alla!

                   Här har himmelen hjälpt till!

135                Tror ni att han har förmågan

                   att hos henne lindra plågan?

140                Han är klokare än alla –

                   många kvinnor har han hjälpt!

145                Många änkor har han hjälpt

                   att få hem sin äkta hälft.

150                Jag vill också gärna höra

                   vad det är som han kan göra.

155                Kan han lugna våra hjärtan

                   och vårt inres larm och strid?

160                Kan den fromme mannen ge oss

                   hopp och tro i denna tid?

165                Må allehanda välgång

                   bli svar på era böner.

170                Må frid och ro och välstånd

                   stundligen råda hos er. Ja!

175                Må allehanda välgång...

180                Änkor och små damer

                   med kärlekssorg i hjärtat

185                får alla komma till mig

                   för jag vill hjälpa er.

190                Jag medlar i familjer.

195                Åt vackra unga flickor

                   jag finner äkta män.

200                Ja, alla ni, kom hit! Kom hit...

205                Må allehanda välgång

                   bli svar på era böner...

210                -Jag söker er!

                   -Säg ut, damen, ni hederskvinna.

215                Och ni med, mina barn. Allt vad ni

                   månde önska vill jag ordna åt er!

220                Säg ut!

                   Allt vad ni drömt om skall slå in!

225                Å, vid Gud, vilken from man!

                   Han skall bringa välgång till vår by!

230                Jag ber er - låt alla

                   säga sitt, en sak i taget.

235                Tala om vad ni önskar.

                   Hur kan jag hjälpa er?

240                Vi talar en i sänder.

                   Var tysta, ta det lugnt.

245                Var tysta!

250                Jag vill att frugan hemma i stugan

                   ska sköta om mig och tycka om mig.

260                Och det jag ber om är att ni ser om

                   jag får min vän, min Julien.

265                 Och jag, jag vill att ni ska se till att

                   jag får tillbaka min äkta make.

270                Jag tror han lider i alla strider!

                   Att få hem honom är allt jag vill.

275                (De verkar lita på eremiter

                   och också tro på mina meriter...)

280                (Jag vill besökas av unga fröknar

                   redan i kväll i min mörka cell.)

285                Men en i sänder!

                   Ja, en i sänder, mina små barn.

290                Jag vill att frugan hemma i stugan

                   skall sköta om mig och tycka om mig.

300                Jag vill säga en sak...

                   och det gäller grevinnan.

305                Som riddare har våra män

                   gått ut för att striden vinna.

310                Mot muslimernas här

                   skall lagrar skördas nu.

315                Vi kvinnor är kvar, i blomman

                   av vår ungdom... Men vi har svurit på:

320                Vi ska leva som änkor

                   här på vårt slott, vårt Formoutiers.

325                (Så mycket skönhet inlåst där...!)

                   - Och på det slottet bor er grevinna?

330                Ja, och greven är med sina mannar i strid.

                   Och slottets ädla härskarinna...

335                Hon besväras av nåt som gör oss alla

                   så beklämda... Hon önskar söka bot hos er.

345                (Nu har jag tur!)- Låt grevinnan få

                   komma, jag ska självklart hjälpa till.

350                Jag hoppas jag lyckas

                   ge hennes sinne ro.

355                Gå tillbaka till henne,

                   och gör nu vad ni skall!

360                Jag väntar henne sedan i min ringa boning.

365                Jag skall lyssna till allt

                   vad en skön kvinna ber om.

370                Er, fromme främling, vill hela trakten

                   hylla och ära! Vad ädelhet!

375                -Jag orkar inte mer, denna resa är tröttsam!

                   -Då vilar vi oss nu i skuggan här en stund.

380                Men varför har du tvingat mig

                   lämna eskorten? Och varför är vi här?

385                (Jo, jag har mina skäl...)

390                För här ligger det slott

                   där min vackra kusin bor.

395                Om jag bara fick en skymt av henne! Men hon

                   har aldrig känt den glöd som jag förtärs av!

405                I stället har hon låst sitt slott,

                   och hjärtat...

410                Seså, min bäste lärare,

                   har ni nu samlat lite krafter?

415                Å, jag vill slippa detta uppdrag!

420                Monseigneur, gamle fursten,

                   har gett mig order om

425                att hitta unge herrn,

                   greve Ory, hans son...

430                Denne djävulen själv –

                   min elev och min herre

435                Han ber inte om lov, utan ett ord

                   far han iväg och är försvunnen!

440                -(Han planerar väl nya hyss!)

                   -Nån sa att han har gömt sig här nånstans...

450                Men inte fattar jag

                   hur jag skall hitta honom.

455                Ni ska ju veta allt,

                   ni som har äran att vara hans lärare!

460                Asch! Ära...det?!

465                Alltid på helspänn,

                   alltid i skräck...

470                Rädd för hans Höghet,

                   rädd om mitt liv...

475                För läraren åt herr Ory

                   är det vad äran utgörs av!

485                Kalla det ära, du, för en lärare!

490                På ett slagfält, eller ett jaktpass

495                Varhelst någon fara kan hota

                   måste jag följa i hans spår.

500                Jag måste följa i hans spår

                   även om jag därmed skall dö!

505                Alltid på helspänn,

                   alltid så rädd...

510                Rädd för hans Höghet,

                   rädd om mitt liv...

515                För läraren åt herr Ory

                   är det vad äran utgörs av!

525                Kalla det ära, ni, för en lärare!

530                Och när han blir plötsligt betagen

                   får jag jaga tös hela dagen

535                och ta upp på nästa lektion

                   faran med stormig passion.

540                Alltid på helspänn,

                   alltid på språng...

545                ...efter hans Höghet

                   eller hans flirt.

550                För läraren åt herr Ory

                   är det vad äran utgörs av!

560                Kalla det ära, du, för en lärare!

565                Ni är vår vän, ni är vårt stöd!

                   Vi tackar er!

570                Vi vill besöka er,

                   o, eremit!

575                Vare välsignad, helige man!

580                Vare välsignad, store profet!

585                Åt unga flickor i kärleksnöd

590                finner han makar och dagligt bröd!

595                (Här kan man titta

                   på kvinnlig charm.)

600                (Här bör man hitta

                   min greve vid nån barm!)

605                Ni unga flickor,

                   ni kan väl säga mig:

610                När mötte ni för första gången

                   den eremit som nu är här?

615                -En vecka sen.

                   -Vad säger ni?! En vecka sen?!

620                -Om inte mindre...

                   -Precis när greven gav sig iväg!

625                -En vecka sen? En vecka sen?

                   -Ja, åtta dar...om inte mindre.

630                Det var precis runt åtta dar sen

                   som unge greven försvann från oss!

635                Det verkar konstigt om det ska vara

                   tillfälligheter detta, bara.

640                Kan eremiten, som alla prisar,

                   vara nåt annat än han visar?!

645                Den som de ärar, som de besvärar

                   är månne detta greve Ory...?

650                Mig lurar inte

                   hans knep och finter!

655                Jag anar allt!

                   Jag anar allt att det är han!

660                Vad är det med vår nye vän?

                   Han verkar tappa fattningen.

665                Usch, vem vill tampas med en sån.

                   Vi sticker genast härifrån!

670                Det verkar konstigt om det ska vara

                   tillfälligheter detta, bara...

671                Kan eremiten, som alla prisar,

                   vara nåt annat än han visar?!

672                Den som de ärar, som de besvärar,

                   är månne detta greve Ory?

675                Eremiten...

                   Mitt kära barn, jag vill träffa den karln.

680                Vänta här ett ögonblick, så kommer han.

                   Vår dyra grevinna vill konsultera honom här.

685                -Ty grevinnan är sjuk och hon måste bli botad.

                   -Jag tackar dig, mitt barn.

690                -(Då är greven här om en stund!)

                   -(Då är hon här om en stund!)

700                (Att den vackra grevinnan

                   är förförisk och skön...)

705                (Det gör det uppenbart

                   att det är som jag anat!)

710                Vänta på mig!

                   Nu vill jag få tag på eskorten!

715                (Vi skall komma hit allihop –

                   då ska vi se om jag hade rätt eller fel.)

720                Jag återser den jag älskar och tillber! Men,

                   hur avväpnar jag denna dygd, denna fjärhet?

725                Och hur skall det gå till

                   att vinna hennes gunst?

730                Om eremiten... Kanske kan han hjälpa mig!

                   Å nej, det är nog alltför djärvt.

735                Men, jo! Jag är ändå page hos greve Ory!

740                -God dag, vördade eremiten!

                   -(Se på fasen! Min page, han har något i kikarn)

745                Vad har fört er till mig,

                   bäste herr Isolier?

750                -Han vet mitt namn?!

                   -Det är en följd av all min vishet.

755                Vishet av sådant slag kan ej lönas gott nog.

                   Min lilla slant här är ej mycket för världen.

760                Gör inget... Så, anförtro er till mig.

                   Ja, tala öppet, page!

765                Jag är kär i en nobel kvinna –

                   denna skönhet vill jag nu vinna!

770                Vilken åtrå, vilken åtrå...

                   Vilken åtrå hon väckt i mig!

775                Och vad är ditt problem? Säg mer!

780                Jag har trott att jag kan förföra

                   men här kan jag ingenting göra.

785                Hennes hjärta, hennes hjärta...

                    Hennes hjärta är av sten!

790                Och vad är ditt problem? Säg mer!

795                Jo, tills hennes man återvänder,

                   som gått i strid i fjärran länder -

800                - får ingen man, vem han än är,

                   tillträde till det slottet här.

805                -(Han talar om grevinnan! Å, Gud!)

                   -Och hur skall jag nu ta mig in där?

810                Jag har grubblat, och har en plan.

                   Men kanske är den alltför vågad.

815                Berätta mer,

                   min unge man, min unge man!

820                Jag förklär mig till en kvinna

                   som går förbi på pilgrimsfärd...

825                -Då kan jag nog ta mig dit in!

                   -Bra! Bra! Det var rätt originellt.

830                (Jag kan kanske sno den metoden...)

835                Bäste page hos greve Ory...

                   Du blir en dag värdig Ory.

840                Vilken typ! Jag tror han dessvärre

                   rivaliserar med sin herre!

845                Å, min plan väcker hopp och glädje!

                   Och den är bra, det får man medge...

850                (Jag snor hans plan, så får vi se

                   vem av oss två som tar trofén!)

855                Först av allt kräver den här planen

                   att ni nu också spelar med.

860                Just den här nobla damen,

                   hon önskar konsultera er.

865                (Men hur kan han nu veta det?!)

870                Tala om att hennes kyla

                   har gjort att inte hon mår bra.

875                Javisst, javisst,

                   det låter bra, det låter bra.

880                Och att hon skulle bli helt botad

                   om hon bara älskade mig!

885                Javisst, javisst,

                    det låter bra, det låter bra.

890                Jag säger åt henne att älska

                   (men en annan än min rival).

895                Ja, säg att hon skall bli förälskad!

896                Bäste page hos greve Ory,

                   du blir en dag värdig Ory.

900                Vilken typ! Jag tror han dessvärre

                   rivaliserar med sin herre!

901                Å, min plan väcker hopp och glädje!                       Och den är bra, det får man medge.        

902                Här är grevinnan.

903                Tänk på att tiden är knapp.

904                Nån väntar här, seigneur,

                   som söker er. Det är er lärare.

905                Isolier... Är han här?!

910                Ja, jag har känt mig sliten.

                   Därför uppsöker jag nu också eremiten.

915                För alla lidande finns jag - jag skänker

                   tillförsikt, jag ger tröst, jag ger råd.

920                Jag är så deprimerad.

                   Mig gläder inget mera.

925                I blomman av min levnad

                   är jag renons på trevnad!

930                Det är min ödeslott!

935                Jag skall vissna

                   i väntan på döden.

940                Jag förtvinar snart bort

                   på mitt slott.

945                Ja, ack och ve!

                   Det är mitt öde!

950                Jag plågas! Jag lider!

955                Ni kanske kan förstå mig

                   och finna ett sätt som kan få mig

960                att botas - och förmå mig

                   att inte mer vilja dö!

965                Ja, bota mig – och sen

                   låt mig bli glad igen!

970                Ja, lindra hennes plåga!

                   Ja, mildra hennes sorg!

975                Skall jag få dö av denna plåga?!

980                Må ni, i all er vishet,

                   få henne glad igen.

985                Ja, ack och ve!

                   Allt känns så hopplöst!

987                Ja, mildra hennes sorg!

990                Jag plågas! Jag lider!

995                Ja, ni hör hur hon mår,

                   och hon bönar och beder...

1000               Jag hoppas ni förstår

                   att stå mig bi, o fader!

1005               Låt mig få assistera

                   och det helt utan risk.

1010               Er önskar jag kurera,

                   jag skall göra er frisk!

1015               Den sjuka som förtär er

                   har säte i ert bröst.

1020               Bli frisk av att bli kär mer!

                   Lyssna till ert hjärtas röst!

1025               Änkestånd har jag svurit

                   med vad det inneburit.

1030               Bryta mitt löftes bud?!

                   Jag möter hellre Gud!

1035               Ert löfte lösts av himlen

                   mot att ni tänder igen -

1040               - den flamma som skall brinna,

                   brinna för kärleken!

1045               Den himmelska Försynen!

1050               Tack för den nåd som du har visat!

1055               Vad ni är skicklig - nu är jag lycklig!

                   Mitt tack ni har i alla dar!

1060               Isolier, att ni är nära... Isolier,

                   att ni är nära väcker känslor inom mig!

1065               Å, Isolier! Å, Isolier!

1070               Jag älskar dig, jag älskar bara dig!

1075                Man ser att det han sade

                   gjort henne född på nytt.

1080               Vad ni är skicklig – nu är jag lycklig!

                   Mitt tack ni har i alla dar...

1085               -Så bra! Nu är jag nöjd.

                   -Låt mig få säga bara...

1095               Här lurar det en verklig fara

                   och jag vill varna er: ni måste akta er!

1100               -För vem?

                   -För den där Isolier!

1105               Han är den trogne pagen

                   till nidingen greve Ory

1110               som med sina amorös... Nej, han kan

                   höra mig, jag kan inte säga nånting mer här.

1115               -Vi kanske kan gå in?

                   -Jag fruktade det här... Ni räddar mig!

1120               Ni är en riktig vän! Låt oss gå in.

1125               Vi skall nog säkert hitta honom!

                   Ja, vi skall säkert hitta honom!

1130               Skynda på, skynda på!

1135               Vem är han? Å, Raimbaud!

                   En adelsman och vän till unge greven.

1140               -Var bara tyst, säg ingenting!

                   -Inga tvivel... Nu är det glasklart:

1145               -Att unge herrn är han!

                   -(Du din usling! Det skall du få för!)

1150               Det är greve Ory!

1155               Javisst! Ja - det är jag!

1160               Gud!

1165               Vilken skurk, så lömskt och äckligt!

                   Han har lurat oss förskräckligt!

1170               Honom kan de lyncha snart.

1175               Läget ser rätt hopplöst ut.

1176               -Vilken skurk, det är förskräckligt!

                   -Å så bra, att han avslöjats!

1177               -Nu väcks rädsla och skräck i mig!

                   -Nu ska han väl ångra sig!

1180               Här ett brev, ädlaste grevinna,

som kommer från fjärran land!

1185               Här kan vi nog nyheter finna

                   om er man, och om min käre make med!

1190               Allt går visst mig emot.

1195               Det roliga är slut!

1200               “Min hustru, kära du! Vårt korståg är nu slut.

                   Vi kan nu andas ut och kommer hem till slut.

1205               Så spännande!

1210               “Vi har med mod och styrka befriat Palestina

                   och våra svärd syns skina av fiendernas blod.

1215               Så spännande!

1220               “Nu drar vi till Europa och vi ses allihopa

                   högst några dar tillhopa sen ni fått detta brev.”

1225               Kommer ni, bäste herr greve?

                   Ja, följ med för att fira med oss.

1230               Visst, jag gläder mig med er.

1235               Gläds med oss! Ni skall glädjas med oss!

1240               (Min nesa måste hämnas

                   med nya fräcka dåd!)

1245               Nu har jag en dag på mig...

                   Ge mig ett vettigt råd!

1247               Vi darrar än av vrede!

                   Han var otroligt fräck!

1250               Kom, följ med mig, vi tänker ut

                   hur jag skall ta revansch!

1255               Det otyg han planerar för

                   skall inte få en chans!

1260               -Vi struntar i nån svartsjuk man!

                   -Det otyg han planerar skall inte få en chans!

1270               Vad är det nu som väntar mig?

                   Ja, hur ska allting gå?

1275               Jag känner glädje, känner hopp –

                   mitt hjärta börjar slå!

1280               Min make och min bäste vän,

                   han kommer hem igen!

1282               -Jag känner hoppet inom mig!

                   -Snart är han här hos mig!

1285               Låt oss dra oss tillbaka,

                   så vi inte får smaka på slottsherrens vrede!

1287               Om segrar skall vi sjunga,

                   och sjunga om igen!

1288               Erövringar är vunna –

                   vi hyllar våra män!

1300               Kom, följ med mig, vi tänker ut

                   hur jag skall ta revansch!

1305               Här på vårt slott, här råder friden –

                   ett oskyldigt liv, så stilla och tryggt.

1310               Här, där vi lugnt fördriver tiden

                   undviker vi allt ont och styggt.

1315               Jag darrar ännu när jag tänker

                   på nidingen greve Ory!

1320               Allt som är dygdigt och oskyldigt,

                   allting vackert struntar han i!

1325               En sån usling! Gud, vilken fräckhet!

1330               Gud, vilken fräckhet att förklä sig så,

                   som en ängel, och konversera om min man!

1335               Till all lycka når han oss inte –

                   här slipper vi den mannens finter!

1340               Mitt slott har murarna till skydd!

1345               Här på vårt slott, här råder friden –

                   ett oskyldigt liv, så stilla och tryggt.

1346               Här, där vi lugnt fördriver tiden

                   undviker vi allt ont och styggt.

1350               Hörde ni?!

1355               -Det är åskan!

                   -Och det regnar så hemskt!

1360               Nu skallrar rutorna

                   över hela på vårt slott!

1365               Jag darrar och jag ryser!

1370               O Herre, vredgas ej! O Gud, bevare oss!

1375               Vårt slott är vår borg.

                   Gud vare tack och lov!

1380               Men jag, jämt när det stormar

                   och åskar och står i...

1385               Då tänker jag på pilgrimer

                   som vandrar utan skydd och värn.

1390               Är grevinnan hemma

                   och ser vårt dilemma?

1395               Hör vår pilgrimssstämma:

                   Låt oss komma in.

1400               Vi flyr köld och fara

                   och nu ber vi bara:

1405               Må ni gästfri vara,

                   låt oss komma in.

1410               Se efter vem som kommer!

                   Vem är ute så här dags?

1415               Den stackars människa som kommer här förbi

                   och behöver hjälp eller husrum

1425               måste alltid få skydd

                   på slottet här hos oss.

1430               O, Gud! O, Gud! Gud, i din stora godhet

                   bevara och skydda oss från stormens dån!

1435               Tänk också på den som jag älskar,

                   han kanske också är i nöd!

1440               Är grevinnan hemma

                   och ser vårt dilemma...

1445               Måtte han drabbas hårt

                   av den himmelska hämnden! Å, så hemskt!

1450               -Vad har hänt?

                   -Gud! Rent kriminellt!

1455               -Men vad står på?

                   -Återigen greve Ory!

1460               Pilgrimerna, små stackars kvinnor...

                   Han förföljde dem hit och nu söker de skydd.

1465               De har bett om att få

                   bli kvar här över natten.

1470               -Det är ju självklart att de får.

                   -Jag antog redan det.

1475               Sånt ligger mig rätt nära. Man känner

                   sympati för det som man upplevt själv.

1480               -Hur många är det till antalet?

                   -Runt tjugo.

1485               -Det var värst!

                   -Men så rara de är...

1490               -Hur gamla?

                   -Fyrtio minst.

1495               -Till det yttre...?

                   -Hemskt fula! Greven har inga spärrar alls!

1500               Jag släppte in dem i hallen i tysthet.

                   De darrade av köld och skakade av skräck.

1505               En av kvinnorna bad, oändligt mild och tacksam,

                   om att få träffa er och komma hit ett slag.

1510               Hon är redan på väg, tror jag faktiskt.

1515               Så bra, då kan Ragonde gå.

1520               Stig på, var inte rädd.

1525               Ragonde hade rätt, vilket anspråkslöst sätt.

                   – Kom hit fram. Seså kom, madame!

1530               Å, ni är värd all heder

                   vill jag få säga eder.

1535               Min vördnad är en flamma...

1540               -En inre, häftig glöd!

                   -En glöd?

1545               Tack vare godheten som ni visar

                   har vi vår kyskhet kvar.

1550               Jag känner en sån lycka

                   att ni och era systrar...

1555               ...undkommit skurkens vrede

                   bevarade i dygden.

1560               Lyckan att alla ni rara damer

                   ej råkat illa ut!

1565               Jag skall minnas för evigt

                   all er charm och all er skönhet!

1570               Att jag kysser er hand nu

                   är beviset på det!

1575               Men vad gör ni?! Å, jag ber er!

1580               Min tacksamhet är ärlig!

                   Är jag nu för besvärlig?

1585               Men ack, er hjälp förutan...

1590               Hur hade detta slutat?!

                   Tanken gör mig förskräckt!

1595               Hur hade detta slutat?!

                   Jag darrar ännu av skräck!

1600               -Seså! Seså, var lugn nu!

                   -Å, madame!

1605               Vilken skräck, vilken rädsla hon känt!

1610               -Hon är ännu så upprörd...

                   -(Jag måste lugna ner mig...)

1615               -Men varför denna ömhet...?

                   -(...och lägga band på åtrån.)

1620               -Ett offer för sin rädsla...

-Ni väcker sådan känsla...

1625               -Han är inte långt bort...

-...ohjälpligt inom mig.

1630               -Men ni kan här i trygghet trotsa greve Ory!

                   -Vågar ni utan fruktan trotsa greve Ory?

1640               -Han verkar utan skrupler.

                   -Jag vågar trotsa honom!

1650               -Han är visst kär i er, han.

                   -Han?! Vilken oerhörd fräckhet!

1655               Men om han skulle falla ner på knä

                   här framför er? Madame, vad gör ni då?

1660               En sådan ryslig fräckhet förtjänar bara         förakt!

1665               Den fräcke lymmeln tror att han charmar.

                   Men att han får nån...inte en chans!

1670               Jag väljer hellre en seriös man

                   som döljer bättre sin kärleksglöd.

1675               Man måste skratta åt alla utbrott

                   av hjärtesmärta hos denne store pigtjusare!

1680               Den fräcke lymmeln tror han är charmig.

                   Men han är chanslös – fy, vilken karl!

1685               (Å, vilken stolthet – du spelar ärbar...

                   Men jag skall lyckas få dig på fall!)

1690               (Det är så gulligt med kvinnokrångel.

                   Att hon gör motstånd är som det skall.)

1695               (Snart kommer stunden då hon är fången!

                   För mina flörtar står ingen pall.)

1700               (Å, vilken stolthet – du spelar ärbar...

                   Men jag skall lyckas få dig på fall!)

1715               Den fräcke lymmeln tror han är charmig...

1716               -Jag ska nog lyckas få dig på fall!

                   -Den fräcke lymmeln! Han är helt chanslös!

1720               -Här är era trogna väninnor!

                   -Javisst, jag hör mina vä...nej, väninnor!

1725               (Å, mina män, i sån okonstlad dräkt...)

1735               Jag låter nu servera

                   lite mjölk och ett bröd.

1740               Å, vilken himmelsk föda!

1745               Vilken anspråkslös dryck, vilken spartansk

                   förtäring... Ska vi bli mätta på det här?!

1750               Å, så otroligt roligt! Lite lustigt, förstås!

                   Nöjet är på vår sida, nu ska vi roa oss!

1755               Visst är upptåget skojigt?

                   Vad tycker du, min bäste lärare?

1760               Nog tycker jag som unge herrn.

                   Men om er far...

1765               Om han får veta detta,

                   så är jag inte anställd längre.

1770               -Så vi måste se upp nu!

                   -Men äsch, det sköter du!

1775               Du ska vakta åt oss,

                   så skrattar vi åt dig.

1780               Vi har allt som behövs, det vet jag.

                   Jag har ju nogsamt utvalt er:

1785               Ni, alla män, för nöjes skull!

                   Du, lärare, för din förståndighet!

1790               Vem har gett herrn idén

                   till detta vilda påhitt?

1795               -Jo, min page Isolier – min rival!

                   -Det var dumt.

1800               Han vet inget om vem som har väckt

                   mitt intresse, men jag tog hans idé

1805               att klä sig själv så här

                   för att enlevera en kvinna.

1810               -Han får himmelens straff!

                   -Och jag belönas väl!

1815               Å, så otroligt roligt! Lite lustigt, förstås!

                   Nöjet är på vår sida, nu ska vi roa oss!

1820               Usch, vilken tråkig förplägnad!

                   Bara lite mjölk och ett bröd!

1825               Det är de oskuldsfullas måltid, mesdames...

1830               -Inget vin!

                   -Inget vin?!

1835               -Vänner, se vad jag har!

                   -Å, Raimbaud!

1840               Jag har vågat mig runt, jag har tittat...

                   Nu kan vi allihop festa upp det jag hittat!

1845               Kom hit fram, och hör på!

                   Jag berättar för er vad jag hittade på!

1850               Jag tog en liten tupplur i dunklet här i slottet

                   men ville, som ni andra, få till ett äventyr!

1860               Vad? Raimbaud är en av oss?

1865               Jag vaknar, går ut på en rundtur genom slottet.

                   Där hittar jag bland annat ett handarbetesrum.

1875               Arbetsrum? För vad då?

1880               Där fanns en vacker harpa och små tapisserier.

                   Nån hade gömt en bok där om Tirant lo Blanc!

1890               Är det sant? En roman?

1895               Jag hittar rum och salar, och anar källarvalven.

                   Är där den gödda kalven på ett dignande fat?

1905               Källarvalv?! Nej, men hu!

1910               Är där en jungfru fången? Jag rusar ner.

                  I källaren finns viner från golv och upp till tak!

1920               Vilken tur! Vilket fynd!

1925               En armé utav flaskor! Den var mera respektabel

                   än den vassaste sabel hos sultan Saladin.

1935               Underbart! Fabulöst!

1940               Invid vin från Touraine låg viner från Spanien

                   och Tyskland. Champagnen, den ville bara ut!

1950               Fabulöst! Underbart!

1955               Jag blev totalt förvirrad, så steg adrenalinet!

                  Jag tog strid mot vinet, mot alla länder jag såg!

1965               Å, vilken seger jag kunnat vinna.

                   Men jag blev hindrad...jag hörde ljud!

1970               Plötsligt i mörkret ser jag framför mig

                   någon som rör sig! Jag bara rusar!

1975               Nån rusar efter, jag är förföljd! Nån skriker:

                   “Stanna! Stopp, stanna! Stopp, stanna!”

1985               Jag bara kutar och skriket ekar!

                   Jag sprang och sprang! Jag sprang och sprang!

1990               Visst var det festligt, vad säger ni?

                   Visst var det festligt!

1995               Kom, vänner, kom! Här har ni

frukten av mitt härnadståg.

2000               Visst var det festligt...

2001               Visst var det festligt! Kom, vänner, kom!

                   Här har ni frukten av mitt härnadståg.

2005               Och frukten av hans seger,

                   är en tribut till vänskapen!

2010               Och denna seger, och denna ära –

                   alla delar vi den!

2015               Nu dricker vi! Nu dricker vi vår saft!

                   Detta härliga vin som vår slottsherre haft!

2020               Han är iväg och strider

                   mot turk och saracen.

2025               Vi dricker för hans välgång!

                   Nu skålar vi för den!

2030               Nu dricker vi! Nu dricker vi igen!

                   Och om igen!

2035               Å, så himmelskt det smakar!

2040               Låt oss hylla, min vän, vårt vin och våra

                   upptåg, våra nöjen och den stora kärleken!

2041               Låt oss dricka det vin

                   som vår slottsherre haft...

2045               Vem där? Det är nog husfrun.

2050               Var tysta, ta det lugnt! Nu får ni

                   börja bedja, för annars är det kört!

2055               Hör, min Gud, jag beder

                   se nu till mig neder.

2060               Herren fram oss leder

                   i sin stora nåd.

2065               Se din tjänarinna

                   i ditt stora välde.

2070               Å Gud, återgälde

                   husets gästfrihet.

2075               Nu har tanten gått.

                   Vi tar igen den tid vi mist!

2080               Nu dricker vi, nu dricker vi igen!

2085               Här är fler... Håll tyst!

2090               De ber så andaktsfullt...

                   De väcker sån beundran.

2095               Nu skall vi väl säga godnatt. Jag får be alla

                   er, mesdames, vara snälla och gå till era rum.

2100               Adjö, ädla grevinna.

                   Ack, Herre, hör min bön

2105               och låt, Herre, mig snart få visa

                   vad jag känner i mitt hjärta...

2115               Hur det brinner för er

                   av stor tacksamhet.

2120               Ja, det var en god gärning. Och den som

                   gör nåt sådant skall säkert lönas rikt!

2125               Nu ringer det i tornet. Vem kommer nu?

2130               -En page.

                   -En page som kommer hit?

2132               Hit till slottet

                   där alla män är portförbjudna?

2135               -Då undrar jag...vem har den fräckheten?

                   -Jo jag, kära grevinna.

2140               Och jag förtjänar inte

                   den vilda vreden i er vackra blick!

2145               -Vem sände er till mig?

                    -Det var min hertig.

2150               Jag har order om att säga till alla,

                   alla kvinnor här

2155               att i natt är det dags... Alla män,

                   alla makar – vid midnatt är de här!

2160               Å, våra män! Vi tackar Herren!

2165               De är på väg från Palestina

                   och vill i hemlighet överraska i natt.

2170               -Å, de ska komma hem! Som vi alla hoppats så!

                   -Min hertig gläds med er.

2175               Men jag vet att han tycker

                   att omtänksamma makar bör varsko sina makor.

2180               Att bli chockad och glad

                   är inte alltid bra.

2185               Vad, är det sant?

                   De kommer alltså hem till slut!

2190               Se, att himlen belönar

                   vår trofasta kärlek.

2195               -Jag måste säga till våra rara små gäster!

                   -Vilka då?

2197               En grupp kvinnor som er greve Ory,

                   just er herre, har förföljt!

2200               Men nu anar jag oro med ens! Tala om:

                   är dessa kvinnor månne pilgrimer?

2205               -Ja, javisst.

                   -Så fruktansvärt!

2210               De har ju lurat er! Ni har tagit emot

                   greve Ory i slottet, och alla grevens män!

2215               -Å, Gud!

                   -Det är förskräckligt!

2220               Vad ska min make tro?! Han hittar ju sin fru,

                   sin kyska hälft, ihop med tjugo riddare!

2225               O, ack! Och vad skall hända

                   med oss alla här då?!

2230               Det är en timme kvar, sen är faran förbi.

                   Hjälpen är ju på väg - vi måste vinna tid!

2235               O, ack! O, ack, jag darrar!

2240               Och den hemskaste är,

                   han är värre än alla: greve Ory!

2245               Han är här, jag hör nåt.

2250               Var inte rädd, för med livet som insats

                   skyddar jag er mot allihop!

2255               Jag är som förlamad av rädsla.

2260               Kära söta ni, ni som är mitt liv...

2262               Var inte rädd, jag finns här nära er.

2265               Jag tog mig hit i skydd av nattens mörker,

                   så skynda på. Ja, skynda på.

2270               Väck henne inte nu.

2275               Jag måste följa min känsla, mitt hjärta.

2280               Min kärlekssmärta

                   ger mig inte en blund.

2285               Så skynda på...

2290               Av kärlek och förväntan

                   slår mitt hjärta så hårt!

2291               Av ängslan och förväntan

                   slår mitt hjärta så hårt!

2295               -Säg nånting!

                   -Vem är där?

2300               Jo, jag...syster Colette.

2305               Jag var ensam i rummet

                   och fick ingen ro.

2310               Jag var ängslig och bekymrad,

                   jag var så rädd.

2315               Så tillåt mig... Ja, tillåt mig

                   komma er nära nu.

2320               Å fy, vad han är bakslug!

                  

2321               Å fy, vad han är bakslug!

2325               Vad jag njuter av stunden!

                   När man är två känner man sig inte så rädd.

2330               -Ja, när man är två!

                   -Nu känner jag mig trygg.

2335               -Vad gör ni nu?!

                   -Nu känner jag mig lugn. Nu är jag lugn...

2340               -Med denna hand här mot mitt bröst...

                   -Han pressar min hand mot sitt bröst.

2345               Ni underbara, låt honom vara.

                    Han blir nöjd, det gör ingenting.

2350               Min Gud, vilken kväll!

                   Jag är lycklig och säll!

2355               Av kärlek och förväntan

                   slår mitt hjärta så hårt...

2360               Det är sent, jag måste be

                   syster Colette gå in till sig.

2365               Lämna er? Det är som en dödsdom.

                   Låt mig få stanna här hos er!

2370               Jag darrar! O, Gud!

                   Vad gör ni nu? Vad gör ni nu?!

2375               Se här en eld, en glöd som bränner!

                   Det är min kärlek som ni känner!

2380               Herregud, förräderi!

                  

2385               Av kärlek miste jag all sans,

                   jag önskar förlåtelse fanns.

2390               Ta inte bort er hand medsamma.

                   Denna hand, där min kärleks flamma...

2395               -Å, vad ni pressar mig hårt! Sluta nu!

                   -Vid Gud, madame!

2400               Min kärlek vet ingen gräns!

2405               Nu hör jag redan vapenskrammel

                   blandat med trumpeter och horn!

2410               Nu hör jag redan vapenskrammel

                   blandat med trumpeter och horn!

2415               Nu hör jag redan vapenskrammel...

2416               Nu hör jag redan vapenskrammel

                   blandat med trumpeter och horn!

2420               O, Gud! Vad hör jag nu?!

2425               Dags att retirera...

                    Dags att backa ur, monseigneur.

2430               -Va?! Min page Isolier?!

                   -Den som syster Colette famnet med sån glöd!

2435               -Ni lurades! Det skall ni få för!

                   -Frukta hellre er egen fader!

2440               Han har redan kommit hit.

                   Visst hör ni deras glada rop?

2445                Å, Gud!

2450               Ni som har fört ett krig mot kvinnor,

                   nu är ni fånge här hos oss.

2455               Ja, då stryker jag flagg.

                   Jag får be er om misskund -

2460               - och vill bedja om nåd för alla mina män.

2465               Vad kräver ni för lösen då?

2470               Det räcker om ni försvinner!

                   Och se upp för de äkta männens hämnd!

2475               Jag tänker visa vägen, jag vet en hemlig gång.

                   Er egen page stänger porten bakom er sen.

2480               Det är han som lurat alla oss!

2485               Lyss till segerns stoltaste sånger!

                   Hör, korstågsriddarna är här!

2490               Dem har kärleken, dem har äran

                   fört hem igen till hemmets härd.

2495               Äktenskap förtjänar att segra

                   och skall leva vid hemmets härd!

2500               Vi går... Farväl till all er gästfrihet.

2505               Vi hälsar segerns stolta söner,

                   de tappra korstågsriddarna!

2510               Dem har kärleken, dem har äran

                   fört hem igen till hemmets härd!

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".