Familjeterapeuten om makt

Den danske familjeterapeuten Jesper Juul fortsätter ge råd till föräldrar i Radiohuset.

Denna gång handlar det om vem som har makt i familjen.

– Det är de vuxna som har makten och om inte de vuxna tar på sig det ansvar som följer med makten, då blir det väldigt destruktivt för barnen. Det är inte bra för barnen att ha makt.