När anpassar ni Play till Iphone 5?

Att anpassa till Iphone 5 innebär att användare av Iphone 3G inte längre får uppdateringar av Play. Därför vill vi göra en tekniskt förändring av hur allt innehåll skickas till appen innan vi gör den här uppdateringen. Preliminärt anpassas Play till Iphone 5 under maj.