Valpanelen

Valpanelen bänkar sig varje fredag klockan 14.30. Med roliga, elaka,aktuella kommentarer ger dom sin syn på valrörelsen. Björn Gimstedt (konstnär, musiker), Pernilla Abrahamsson (studerande), Maria Backlund (aktiv i DHR, de handikappades riksförbund) och Maj-Britt Mähler (ej på bild).