Torsdag 28 februari

Fiskare i luven på varandra. Anklagelser och motanklagelser haglar mellan sportfiskare och yrkesfiskare - det gäller laxfällor, dispenser, ryckfiske och svartförsäljning. Vi gör ett försök att reda ut trätorna, tillsammans med länets meste fiskeskribent - Lasse Hallberg.

Dessutom möter du Fredrik Ringblom, från Härnösand. En av 200 svenskar som snart åker till Afrika med Nordic Battle Group.

Också hör du att var tredje långtradare som passerar Torsboda (E4 nära Midlanda) är för tung. Ett problem som är farligt för alla. 

Läs mer om
innehållet .