Måndag 3 mars

Det är nu några månader sedan Modo Hockeys förra marknadschef Mia Karlsson, under turbulenta omständigheter hoppade av sitt uppdrag. Orsaken sades då vara samarbetssvårigheter med Modos vd Jerry Häggström.
Vad säger han i dag om sin egen del i avhoppet?

Och så hör du Mia Karlsson själv. Vi frågar oss om det finns en kvinnlig- respektive manlig ledarstil.

Dessutom handlar det i dag om skolbarnens arbetsmiljö. En fjärdedel av länets grundskolor skulle behöva renoveras eller byggas om. Det visar SR Västernorrlands egen undersökning.
På vissa håll har föräldrarna fått gripa in när kommunen själv inte tagit sitt ansvar.

Läs mer om innehållet