Moderata sparförslag i landstinget

Några punkter i moderaternas landstingsbesparingsplan: - Stänga akutverksamheten vid Härnösands sjukhus (besparing ca 20 miljoner kr) - Avveckla landstingets tre egna folkhögskolor samt dra in det ekonomiska stödet till rörelsefolkhögskolorna. Beräknad besparing cirka 26 miljoner kronor. - Bolagisera Landstingsfastigheter och lägga all drift, service och underhåll på entreprenad, efter Mitthems modell. - Avyttring av Österåsen (ca 14 miljoner kronor) - Stopp för investeringar i avdelningar på flera sjukhus. (Total besparing ca 63 miljoner)