Gymnasieskolorna i länet

Senast den 1 februari ska ditt gymnasieval inför hösten vara klart. Ångrar du dig kan du göra omval, och det ska vara gjort före den 15 maj.
Ångrar du dig en gång till, kan du ofta byta program under höstterminen också; men då i mån av plats på utbildningen.
Den allmänna gymnasieskolan i Sverige är treårig och uppbyggd kring 17 nationella program. De nationella programmen ska ge ungdomar i hela landet en likvärdig utbildning. Kommunerna är skyldiga att erbjuda utbildning på de nationella programmen - eller erbjuda möjlighet att läsa i en annan kommun. Vilket utbud som ska finnas lokalt därutöver beslutas av varje kommun.

Den gemensamma webbplatsen för gymnasieintagning i Härnösand, Timrå och Sundsvalls kommun kan du hitta här

Här hittar du gymnasieskolorna i din kommun:

Sundsvall
Sundsvalls gymnasium
I Sundsvall finns två riksidrottsgymnasium. För närvarande finns möjlighet att välja badminton och fotboll

Friskolegymnasium i Sundsvall: Mimerskolan, John Bauer-gymnasiet,Skvadern, NTI-gymnasiet

Härnösand
Härnösands gymnasium

Örnsköldsvik Örnsköldsvik har två kommunala gymnasieskolor; Nolaskolan och Parkskolan
Idrottsgymnasium med riksintag finns för ishockey och backhoppning samt även ett lokalt fotbollsgymnasium som du kan läsa mer om här
Det finns också en friskola i kommunen - John Bauer-gymnasiet med IT, IT-media och entreprenörsprogram.

Timrå Timrås gymnasium kan du läsa om via Timrå kommun

Kramfors Ådalskolan är kommunens gymnasieskola med drygt 1.000 elever som har möjlighet att studera inom de flesta program som idag är nationella.
Inom Ådalsskolan finns också ett tennisgymnasium

Sollefteå Gudlav Bilderskolan är namnet på Sollefteå kommuns gymnasieskola. Här studerar 900 elever. Läs mer om utbildningen via Sollefteå kommun. Där kan du också läsa om Naturbruksgymnasiet.

Ånge Bobergskolan