Debattinlägg om Ung Film i Sundsvall: Ta inte pennan från de unga

Tänk er tillbaka några hundra år i tiden: Vi lever i ett  samhälle där få behärskar skrivkonsten. Först med folkskolan får allmänheten tillgång till ordet och demokratiprocessen kan ta fart på allvar.

Tillbaka till nutid: Idag konsumerar folk i allmänhet rörliga bilder istället. Men det är några få som kan använda sig av verktyget att förmedla åsikter och tankar. Filmare med utbildning, reklammakare och nyhetsmedier kan med teknik och berättargrepp. De flesta är passiva konsumenter av information och annan påverkan.

I detta sammanhang är en verksamhet som Ung Film Sundsvall ovärdelig. Läggs verksamheten ner är detta jämförbart med att ta pennan från de unga i Sundsvall och ge plats åt kommersiella krafter.

Jag tror inte att kulturpolitikerna i Sundsvall vill ta avsteg från den demokratiprocess som satts igång i och med att man för fyra år sedan satsade på en videoverkstad med pedagogiskt förtecken i Sundsvall. Jag vill inte tro det.  Skaffa er mer kunskap inför beslutet, så att ni kan fatta rättbeslut den 24 november.

Full yttrandefrihet kräver att vi har kunskap att använda mediet som gäller i vår tid!

Susanne Nordin
Film- och mediepedagog
FILM I VÄSTERNORRLAND