Den hemlöses sång

Den engelske tonsättaren Gavin Bryars arbetade år 1971 med en dokumentärfilm bland hemlösa och uteliggare runt Waterloo station i London. Många av de hemlösa sjöng, bland annat var det en gammal man som sjöng en psalm, Jesus Blood Never Failed Me Yet . Sången användes inte i filmen och Gavin Bryars fick med sig inspelningen hem. Hemma improviserade han fram ett enkelt ackompanjemang, och upptäckte att de första takterna bildade en "loop" som kunde upprepas, och att man även kunde lägga på stråkar. Bryars har berättat hur han lät inspelningen gå i sin studio. Efter en stund upptäckte han att människorna i ett anslutande rum blev starkt berörda av det de hörde, den hemlöses sång och stråkarna i bakgrunden. "Så blev jag övertygad om den känslomässiga kraften i musiken och att man kunde lägga till ett enkelt, gradvis ökande orkesterarrangemang som respekterade uteliggarens värdighet och enkla tro." En lyssnare har önskat denna inspelning, som vi hör i söndagens Andliga sånger.