Den gode herden

"Oss följer ju herden, oss följer ju herden,den trofaste herden,vi känner hans röst"(C.O. Rosenius)Psalmen Med Gud och hans vänskap sjungs av kören Doxa i Andliga sånger denna söndag. Herdetemat återkommer även i a cappella-gruppen Dynamics sång Den gode herden och i Veronica Akselsens countrydoftande Det er mörkest like för det gryr av dag, ursprungligen insjungen av hennes far, Elias Akselsen.Lapp-lisas gamla sång Barnatro finns också med, med Stefan Sundström och Carl-Einar Häckner.