Nästa CD-revyn i P2: Söndag 7 mars 12.03-14.00

Kvinnodagen 8/3

I panelen Boel Adler, Evabritt Selén och Bengt Forsberg som tillsammans med programledaren Johan Korssell diskuterar och betygsätter följande skivor bestående av kvinnliga tonsättare, solister och dirigenter:

VERTAVOKVARTETTEN
Ludwig van Beethoven
Stråkkvartett op. 130 samt Grosse Fuge
Simax PSC1265


UNSUK CHIN
Violinkonserter
Viviane Hagner, violin
Montreals symfoniorkester
Dirigent: Kent Nagano
Analekta AN 29944ANTON BRUCKNER
Symfoni nr 4 Ess-dur, ”Den romantiska”
Hamburgs filharmoniker
Dirigent: Simone Young
Oehms OC 629
AMY BEACH
Rendezvous
Jörg Waschinski, countertenor
Meinigertrion
Phoenix edition 188
Vägvisare är Lars Sjöberg
som visar vägen till de bästa inspelningarna med Martha Argerich.