2011-09-25

GUSTAV MAHLER

3:53 min

Symfoni nr 2, Uppståndelsesymfonin
Adriana Kucerová & Christianne Stotijn, solister
London Philharmonic m kör & Vladimir Jurovskij, dirigent
LPO 0054
Betyg: Hanna 2, Magnus 4, Dorotea 3, Johan 4