2011-09-25

FRANZ LISZT

2:07 min

Transkriptioner av Mozart, Wagner, Schumann och Schubert
Lise de la Salle, piano
NAÏVE  V 5267
Betyg: Hanna 3, Magnus 3, Dorotea 3, Johan 3