Johans val: Pierre Boulez

27 min

Johan Korssell spelar valda delar ur den nyutkomna boxen Pierre Boulez – The complete Columbia album collection, utgiven på Sony.

Vi hör följande i tur och ordning: ur epilogen ur Alban Bergs Wozzeck, ur Weberns Sex stycken op 6, ur Debussys Pelléas och Mélisande, ur Mahlers Das klagende Lied, ur Bartóks Träprinsen, ur Amerique av Edgard Varèse, ur Ravels La valse, ur Jeux av Debussy samt till sist ur förspelet till Wagners Mästersångarna i Nürnberg.

Nästa vecka serverar Magnus Lindman sitt val ur samma box.