Musikrevyn möter: Ljudarkeologen Carl-Gunnar Åhlén - "Om Jenny Lind levde idag och gav konserter skulle folk gå efter fem minuter"

14 min

Musikvetaren och journalisten Carl-Gunnar Åhlén berättar om sitt mångåriga arbete med att leta upp och ge ut våra äldsta bevarade inspelningar.