David Ahlqvist och graun i Gutamål

0:06 min

I veckans gutamålsprogram läste David Ahlqvist inledningen till novellen Jag har besök från 1945 där moster Nikolins kommer till konstnärens ateljé och har synpunkter på olika företeelser. Nästa vecka fortsätter Davids berättelse.

Vikus ård var Graun, vilket är detsamma som ljung och det var lätt av de många lyssnarbreven att döma - vinnare är en blomplansch signerad Bosse Carlgren blev Stig Forsberg från Lokrume.

Nest vikes ård jär PÄIPLING, adressen ser Du här bredvid.