5 augusti: Klassisk förmiddag med Boel Adler

10.04 Pierre Boulez:
Mémoriale ...explosante-fixe..Originel 5'05
Väst-östliga divanorkestern.
Dirigent: Daniel Barenboim.

10.10 Bonus Folkets favorit - förra veckans vinnare.
W A Mozart: Symfoni nr 31 D-dur "Paris"
English Concert, Trevor Pinnock

10.30 Hans Gál: Divertimento (1958). 10'50
Ute Scirba och Brigit Kress, blockflöjt och Armin Korn, gitarr.
Antes Edition BM-CD 31.9171.

10.40 Gwilym Simcock:
Pianokonsert, "Progressions" (2008).25'35.
Solist: Tonsättaren.
BBC Concert Orchestra.
Dirigent: Charles Hazelwood.

11.05 Claudio Monteverdi:
Sestina (Scipone Agnelli). 16'00
Radiokören.
Dirigent: Tõnu Kaljuste.

11.25 Henning Mankell:
Stråkkvartett nr 3 a-moll 34'40
Savinkvartetten. Inspelat

12.00 Johannes Okeghem:
Ut heremita solus. 7'05
Aquarius.
Dirigent: Nicholas Cleobury.

12.10 Jason Yarde: Rhythm and other Fascinations. 5'38
BBC Concert Orchestra.
Dirigent: Charles Hazelwood.

12.15 Silvius Leopold Weiss:
Sonat för luta B-dur
Jakob Lindberg
BIS CD 1524