Klassisk förmiddag med Boel Adler

(starttider ca)
10.04 Francisco Tárrega: Sueño.
Marco Socias, gitarr. 2'50 

10.08 Gunnar de Frumerie: Variationer och fuga (1932).
Ann-Mari Fröier, piano.
Stockholms Filharmoniska Orkester.
Dirigent: Antonio Pedrotti. 24'20 

10.34 Bernhard Crusell: Flöjtkvartett D-dur.
Stig Bengtsson, flöjt, Edit Wohl, violin, Lars Brolin, viola
Georg Rastenberger, cello. 25'25 

11.01 Robert Schumann 200 år:
Fantasistycken op. 12.
Artur Rubinstein, piano.
Inspelat 1962.
RCA RD 85667.  28'55

11.31 Georg Friedrich Händel:
Apollon och Dafne, kantat
Gerald Finley, bas och Sophie Karthäuser, sopran.
Concentus Musicus, Wien.
Dirigent: Nikolaus Harnoncourt.  40'25

12.13 Jaakko Kuusisto: Play III.
Meta4kvartetten.  11'10

12.25 Yngve Sköld: Sommar
Christian Bergqvist violin
SAMI Sinfonietta, Anders Dahl
PHONO SUECIA PSCD 48  3'50