Klassisk förmiddag med Boel Adler

(starttider ca)
10.04 Gustav Mahler
(spanska orginaltexten Tirso de Molina ur "El Burlador de Sevilla)
a) Fantasi ur Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit. 2'45
b) Serenad ur Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit. 2'10
Dietrich Fischer-Dieskau, baryton och Leonard Bernstein, piano.
Myto 890.08.

10.10 Algot Haquinius:
Två melodier för stråkorkester (1930).
- Månljuset
- Slättens tystnad.
Radioorkestern i Göteborg. Dirigent: Sixten Eckerberg. 7'50 

10.19 Robert Schumann:
Humoresk B-dur op. 20.
Yves Nat, piano. Inspelat 1955.
EMI CDZ 7 67141 2.  24'10

10.44 Anton Bruckner: Symfoni nr 2 c-moll.
Tyska symfoniorkestern, Berlin.
Dirigent: Herbert Blomstedt.  1.05'15

11.51 Wilhelm Peterson-Berger:
Anakreontika (1935).
Johan Ullén, piano. 27'00 
- Till lyran
- Till duvan
- Drömtydning
- Oraklet
- Flöjtspel på Peneios
- Till Eros
- Anakreons dans.

12.19 Hugo Wolf:
Anakreons Grab
2 sånger ur Harfenspieler 8'20
Matthias Goerne
Concertgebouworkestern, Amsterdam
Riccardo Chailly
DECCA 458 189-2