I Rendezvous den 18 maj hör du bl a...

...Darin, Martin och Como - tre av 50-talets mest populära balladhjältar, som alla hade italienskt sångarblod i ådrorna. Dessutom svensk vals av Söderlund, Sylvain och Larsson samt en hel del skivtips.