Musik med bubblor i...

Dessutom musik av Gershwin och Villa-Lobos samt lite kylskåscool 40-talsjazz. Och så några av Fleet Foxes’ musikaliska förebilder: Duncan Browne och Dungen.