I Rendezvous den 6 oktober hör du bl a...

...klassisk svensk filmmusik, dansk och finsk nujazz och några svindlande satser rysk teatermusik, skriven av en armenier. Dessutom ett par spår från Sveriges, förmodligen, vanligaste LP-skiva.