چهارشنبه 22 نوامبر 2006 برابر با یکم آذر ماه 1385

تهیه کننده و مجری پوپک عامری

گزارشها زینت هاشمی محمد عقیلی و پوپک عامری

      یافته های جدید پیرامون قتل اولوف پالمه نخست وزیر پیشین سوئد

        افزایش نا آرامیها در لبنان پس از قتل وزیر صنایع این کشور

     رسیدگی مجدد به پروتده امیر حیدری در دادگاه شهر یوته بوری

     سمینار کنوانسیون حقوق کودک در ایران

     سوئد برنامه سلامتی بیشتر زندگی بهتر

در پی قتل وزیر صنایع لبنان پیر جمیل در روز گذشته ناآرامیها در لبنان افزایش یافته است. اگرچه ازجمله امین جمیل پدر مقتول و رییس جمهور پیشین لبنان مردم را به حفظ آرامش و دوری از انتقام و اتهام دعوت کرده است اما شب گذشته مخالفان سوریه و حزب الله با به آتش کشیدن لاستیک اتومبیل و سر دادن شعارهای ضد حزب الله مانند نصر الله به ایران برگرد دست به تظاهرات زدند.

ساعتی پس از قتل پیر جمیل  سعد حریری فرزند رفیق حریری و رهبر جناح اکثریت مخالف سوریه در پارلمان لبنان سوریه را به انجام این ترور متهم کرد.

سوریه اما با تاکید بر اینکه این کشور در پی اشارات اخیر آمریکا طرف تحتمالی مذاکره با آمریکا در مورد عراق خواهد بود اتهامات وارده را رد کرد.

پیر جمیل از سیاستمداران مسیحی مخالف سوریه در لبنان بود.

کاتارینا کیپ سفیر سوئد در لبنان و سوریه در گفتگو با برنامه صبحگاهی کانال 1 رادیو سوئد در مورد قتل پیر جمیل میگوید اگرچه سوریه این ترور را متهم میکند اما از آنجاییکه بنظر میرسد سوریه به نوعی در قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در فوریه 2005 دست داشته است اینبار نیز انگشت اتهام بسوی سوریه نشانه گرفته شده است. 

دوشنبه 20 نوامبر دادگاهی به منظور رسیدگی مجدد به پرونده امیر حیدری در شهر یوته بوری تشکیل شد. این دادگاه در پی درخواست فرجام از سوی امیر حیدری که پیشتر به اتهام قاچاق انسان به 4 سال زندان و پرداخت مبلغ 200000 کرون جریمه محکوم شده بود تشکیل شده است.

امیر حیدری در مصاحبه با روزنامه داگنز نیهتر در سال گذشته اظهار کرد دههاهزارنفر را در گریختن از فشار و جنگ کمک کرده است. بمنظور حمایت از امیر حیدری کمپین بین المللی تشکیل شد تا ازجمله خواستار لغو حکم استرداد وی به ایران از سوی مقامات سوئد شود.

گفتگو با توفیق محمد سخنگوی کمپین بین المللی پشتیبانی از امیر حیدری در مورد بازگشائی پرونده وی.

روز گذشته اسلحه ای که گفته میشود میتواند به قتل اولوف پالمه نخست وزیر اسبق سوئد مربوط باشد در دریاچهای در منطقه دالارنا پیدا شد. 20 سال پس از قتل اولوف پالمه و در دریاچه ای که پلیس بارها در آن جستجو کرده بود اینک غواصانی از طرف روزنامه اکسپرسن پس از دریافت خبری از یک خواننده ی خود این اسلحه را یافته اند. این اسلحه برای آزمایش و روشن شدن رابطه آن با قتل پالمه به آزمایشگاه جنائی در لینشوپینگ فرستاده شده است.