چهارشنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۰۶، ۸ آذر ۱۳۸۵

تهیه کننده و مجری: زینت هاشمی

بخش های مختلف برنامه ی امروز:

- چهار عضو حزب لیبرال مردم، یک عضو سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات و یک خبرنگار سابق روزنامه ی اکسپرسن به اتهام ورود غیرقانونی به شبکه ی داخلی اینترنتی حزب سوسیال دموکرات، مورد محاکمه قرارخواهندگرفت.
اعضای حزب لیبرال مردم که مورد محاکمه قرارخواهندگرفت، این افراد هستند: دبیر سیاسی پیشین حزب Johan Jakobsson  که پس ازافشای این اقدام از مقام خود کناره گرفت،  Niki Westerberg  دبیر مطبوعاتی که  تا اطلاع بعدی  مرخصی گرفته است،  Per Jodenius  دبیر مطبوعاتی  و Niklas Lagerlof  عضو سازمان جوانان حزب که آنها نیز استعفا داده اند.
دونفر دیگری که دررابطه با این پرونده محاکمه خواهندشد  Niklas Sörman عضو سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات  و Niklas Svensson  خبرنگار سابق روزنامه ی اکسپرسن هستند.
دبیر سیاسی حزب لیبرال مردم اریک اولن هاگ، اقدام انجام شده  را برای حزب خود بسیار مهم و جدی می داند.
او همچنین تاکیدمی کند که Niki Westerberg  دبیر مطبوعاتی حزب نیزکه موقتا در مرخصی ست درصورت محکوم شدن در دادگاه باید ازمقام خود استعفا دهد.
ورود غیرقانونی به شبکه ی داخلی اینترنتی حزب سوسیال دموکرات درسوم ماه سپتامبر، دو هفته  مانده به انتخابات افشا شد و تاثیر چشمگیری بر موقعیت حزب لیبرال مردم در استانه ی انتخابات گذاشت.
براین امر در تحلیلی که این حزب روز گذشته درمورد نتیجه ی انتخابات منتشرکرد نیز تاکیدشده و عامل مهمی در کاهش آرای حزب در انتخابات معرفی شده است. 
به گفته ی سرپرست گروه تحلیل گران و نماینده ی این حزب در پارلمان  Martin Andreasson این رویداد تاثیر ویران گری برحزب لیبرال مردم در هفته های آخر مانده به انتخابات داشت.

-سه عضو هیئت رئیسه ی مرکز کمک های اضطراری به زنان  kvinnojouren    و مدیرسابق  یک مدرسه در  Tranas به اتهام اقدام غیرقانونی در پنهان کردن یک زن و دو فرزندش، محاکمه خواهندشد.
دادستان پرونده   Lise-Lotte Tegler   اتهام این افراد را ازآن جهت که به مدت حدود شش سال مانع دیدار این فرزندان با پدر خود  شده اند که حکم قانونی سرپرستی از آنها را نیز داشته، همدستی در جرم و بسیار جدی می داند.
سابقه ی این پرونده و وضعیت زنی که کارکنان  kvinnojouren  به او کمک کردند برمی گردد به سال  ۱۹۹۸ که این زن که در آن تاریخ ۳۸ ساله بود، از همسر خود شکایت کرد که ازدو فرزند خود سوء استفاده ی جنسی کرده است.
شکایت او ازطرف پلیس ردشد و حکم سرپرستی ازفرزندان نیز تنها به همسرش داده شد.
این زن با دو فرزند خود گریخت و با کمک مسئولان  kvinnojouren  در Tranas  و با هویت جعلی درآن شهر ساکن شد وبا کمک مدیر مدرسه ای در آن شهر فرزندان خود را نیز به مدرسه فرستاد.
هویت جعلی او پس از شش سال در سال ۲۰۰۴ افشا شد و او پس از محاکمه به ده ماه زندان محکوم شد.
اینک مسئولان  kvinnojouren  و مدیر آن مدرسه درشهر Tranas  به اتهام کمک به او که فراری و تحت تعقیب بوده، مورد محاکمه قرارخواهندگرفت.
این محاکمه درنوع خود بسیار حساس ارزیابی می شود و به نظر Lina Ploug     مدیر سازمان سراسری مراکز کمک های اضطراری به زنان  Roks   انجام آن بحث های فراوانی را  دردرون این جنبش درمورد برخورد با این حوادث  پیش خواهدآورد. 
درمورد پی آمدهای این محاکمه نظر لیلا قرایی، مدیر شبکه ی زنان در استکهلم  را پرسیده ایم.

-شادی امین، فعال امور زنان، ساکن آلمان در رابطه با برنامه های هفته ی مبارزه با خشونت علیه زنان، به دعوت انجمن حق زنان در استکهلم سخنرانی خواهدکرد. موضوع این سخنرانی زنان، لذت و جنسیت است. دراین مورد با شادی امین گفتگوکرده ایم.

- احتمال کاهش بازهم بیشتر کمک های فرهنگی ازسوی دولت جدید که پیش از روی کارآمدن این دولت نیز مشمول صرفه جویی هایی شده بود، باعث نگرانی بسیاری از فعالان فرهنگی شده است.
دراین مورد گفتگویی داریم با سوسن تسلیمی، کارگردان و بازیگر سینما و تئآتر و عضو شورای آزاد تئآتر سوئد

و آذر محلوجیان، نویسنده و مترجم.

سلامتی بیشتر، زندگی بهتر
دراین بخش از برنامه با همکاری دکتر ابوالفضل حسینی، سرپزشک بخش سرطان مثانه در بیمارستان کارلینسکا در استکهلم درمورد پروستات و مثانه.
درپایان برنامه بخشی از ترانه ی کهکشان از محمد سریر با صدای محمد نوری را می شنوید.