1 av 7
2 av 7
3 av 7
4 av 7
تظاهرات علیه طرح کاهش کمک هزینه ی بیکاری
5 av 7
6 av 7
7 av 7

چهارشنبه ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶، ۲۲ آذر ۱۳۸۵

تهیه کننده و مجری: محمد عقیلی
گزارشگر: زینت هاشمی، عبدالرزاق حسنی

بخش های مختلف برنامه ی امروز
رویدادها:

بارندگی روزهای اخیردر منطقه ی یوتبوری که ازجمله جاری شدن سیل در خیابان ها و ورود آب به زیرزمین خانه ها وطبقات پایین ساختمان ها را به همراه داشته، وضعیت دشوار و خطرناکی را دراین شهر بوجود آورده است. عبدالرزاق حسنی از وضعیت امروز شهر یوتبوری و محله های اطراف آن می گوید  


                         ************************
اجرای کاهش حق بیمه ی بیکاری  که قراربود ازاول ژانویه ی سال آینده آغاز شود به پنجم ماه مارس آینده موکول شد. این تصمیم ازسوی کمیسیون بازار کار پارلمان گرفته شده و دلیل آن نیز عدم آمادگی نهادهای اجرایی و مشکلات اداری عنوان شده است.
گفتگویی داریم با جواد تسلیمی، تحلیلگر امور بازار کار در اداره ی کل امور بازار کار AMS  در استکهلم.      
اضافه کنیم که طرح دولت برای کاهش حق بیمه ی بیکاری که احزاب سوسیال دموکرات، چپ و محیط زیست به شدت با آن مخالفند، قراراست در بیستم دسامبر در پارلمان مورد بحث و تصمیم گیری قرارگیرد.
                          *************************     
همایش دوروزه ای با عنوان هولوکاست، چشم انداز جهانی در دو روزگذشته درتهران برگزارشد که ۶۷ نفر از سی کشور جهان درآن شرکت داشتند.
برخی از این افراد بخاطر نفی و انکار هولوکاست، کشتار یهودیان توسط حکومت نازی آلمان در جریان جنگ دوم جهانی، در کشورهای خود مورد محاکمه قرارگرفته و حتی زندانی شده اند.
جمهوری اسلامی به ویژه از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با صراحت مسئله کشتار شش میلیون یهودی در جنگ دوم جهانی را رد کرده و آن را افسانه ای دانسته که توسط ماشین تبلیغاتی صهیونیزم  بوجود آمده است. بسیاری از کشورها و نیز واتیکان که هولوکاست، کشتاریهودیان را امری واقعی می دانند، همایش تهران را به شدت مورد اعتراض قرارداده اند. 
  درمورد همایش هولوکاست در تهران  پر یونسون،  خبرنگار سوئدی، مقاله ای درشماره ی امروز روزنامه ی داگنز نی هیتر  
نوشته و هدف از برگزاری آن را تلاش جمهوری اسلامی برای به دست آوردن ابتکارعمل در خاورمیانه و قدرت نمایی درمیان مسلمانان دانسته است. او نوشته است که در وضعیتی که اقدامات آمریکا در خاورمیانه با حمله به عراق و پی آمدهای آن با دشواری و عدم کامیابی روبروشده، فرصتی طلایی برای رژیم اسلامی ایران فراهم شده است تا ابتکار عمل در زمینه ی استراتژیک و ایدئولوژیک را ازکشورهای عربی بگیرد. پر یونسون درمقاله ی خود با عنوان هدف ازانکار کشتار یهودیان کسب قدرت سیاسی ست،  دولت سوئد را نیز به این دلیل که به کشورهای معترض نپیوسته و همایش تهران را رسما مورد اعتراض قرارنداده مورد پرسش قرارداده است. او اظهارامیدواری کرده است که این سکوت باوجود توجه ویژه ی سوئد به موضوع کشتار یهودیان و برپایی کنفرانس ها، برنامه ها و چاپ کتاب هایی در دفاع ازقربانیان یهودی در جنگ دوم جهانی توسط دولت یوران پرشون، به دلیل افزایش چشمگیر صادرات سوئد به ایران در چند سال اخیر نباشد.

                      ***********************

kollektivavtalet  یا قرارداد جمعی میان کارفرما و سندیکاهای کارگری که به مدل سوئدی معروف است،  ۱۰۰ ساله شد. 

صدسال پیش دردسامبر سال ۱۹۰۶ میان دو نهاد کارفرمایان و کارگران در آن دوره، اتحادیه ی کارفرمایان سوئد Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF  و سازمان کشوری کارگران  Landorganisationen (LO   قراردادی بسته شد که با تمام فراز و فرودها، مشکلات، اختلاف ها و بحران هایی که دراین صد سال  ازسرگذرانده، تاکنون ادامه یافته و درسطح بین المللی نیزهمواره به عنوان مدل سوئدی، مورد بحث قرارداشته و ازاعتباربرخورداربوده است.
یکی از امتیازات این قرارداد، عدم دخالت دولت دراختلاف های میان کارکنان و کارفرمایان است که آنها خود با توجه به قرارداد امضاشده و مذاکراتی که انجام می دهند به حل اختلاف های خود
می پردازند.
Nils Karlsson  استاد اقتصاد هدف از قرارداد جمعی را دست یابی به نوعی آرامش در بازار کار می داند که به تاریخ و سنت های سوئد  و تفاهم میان مردم این کشورمربوط می شود و البته رسیدن به این فکر که مشکلات خود را ازطریق سازمان ها و جنبش های مردمی و بدون دخالت صاحبان قدرت حل کنند. براساس این قرارداد، طرفین،  تمام مسائل مربوط به کار مانند تعیین ساعات کار، مرخصی ها، دستمزدها و حتی چگونگی رسیدگی به آسیب های ناشی از کار را ازطریق گفتگو و مذاکره حل می کنند. البته وجود این قرارداد و تفاهم موجود میان طرفین این قرارداد به معنی آرامش کامل و عدم برخورد میان آنها نبوده و نیست. میان این دو جریانی که رو در روی یکدیگر قراردارند، درطول این صد سال بارها برخورد و حتی درگیری پیش آمده است.  به عنوان  نمونه  دراول ماه مه ۱۹۱۷ ده ها هزارنفرازکارگران درخیابان ها و میادین شهرها به تظاهرات پرداختند که  به اغتشاش گرسنگان معروف شد. در سال ۱۹۳۱ نیز در یک اعتصاب کارگری در شهر Ådalen  پنج کارگر مورد اصابت گلوله ی ماموران پلیس قرارگرفتند و کشته شدند.  تظاهرات اعتراضی و اعتصاب های متعددی نیز درطول این سال ها توسط کارگران و کارمندان انجام شده است.
در سال ۱۹۳۸ در سالت شوبادن  این قرارداد مجددا  با اصلاحاتی میانSAF    LO و  به امضا رسید و قرارداد ۱۹۰۶ تقویت شد. اما روند عدم دخالت دولت در اختلافات میان این دو سازمان از سال ۱۹۷۰ و حساس شدن وضعیت سیاسی در سوئد شکسته شد و دولت سوسیال دموکرات قوانینی را وضع کرد که دخالت دولت را در برخی از اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مجاز می ساخت. به نظر می رسید که مدل سوئدی توافق میان دو قطب بازار کار در سوئد که از محبوبیت و اعتباری جهانی برخوردارشده بود، با چالشی بزرگ روبروشده و به پایان خود نزدیک می شود، اما این وضعیت  به گفته ی Nils Karlsson  تنها تا سال ۱۹۹۷ ادامه یافت و دراین سال سازمان های کارفرمایان و کارکنان به توافقی دیگر رسیدند که به توافق صنعتی معروف شد. Nils Karlsson می گوید که بخش بزرگی از نهادها و سازمان ها دراین قرارداد که امور مختلف بازارکار مانند حل اختلاف، میانجی گری و توافق درمورد دستمزدها و امور دیگر را  دربرمی گرفت، مشارکت کردند. Nils Karlsson استاد اقتصاد نتیجه می گیرد که سوئد به آن تفاهم سابق و عدم دخالت دولت در امور بازار کار بازگشته است.

                     **************************

به مناسبت شب یلدا برنامه هایی ازسوی گروه های مختلف ایرانی برگزارمی شود. در استکهلم دو برنامه در پایان این هفته ازسوی انجمن خانه ی نیما و انجمن کاروان انجام می شود.
جشن خانه ی نیما

جشن انجمن کاروان نیز در روز شنبه شانزدهم برگزارمی شود. گفتگویی داریم با بهمن امیرانی از انجمن کاروان در استکهلم

                  **************************

سلامتی بیشتر، زندگی بهتر
دراین برنامه دکتر بابک چالوسی، روماتولوگ در بیمارستان Uddevalla  به بیماری فیبرومیالگی می پردازد که بیشتر زنان و در سنین مختلف به آن مبتلا می شوند.
دراین برنامه همچنین با  مینا عبدالهی مقدم که به این بیماری مبتلاست نیز گفتگو شده است.
این را نیز اضافه کنیم که تعدادی از بیماران مبتلا به فیبرومیالگی که به دلیل درد ماهیچه نیاز به مراقبت های ویژه ی درمانی دارند، از کم توجهی مراکز درمانی گله مند هستند.


 


 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".