چهارشنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۰۷، ۲۷ دی ۱۳۸۵

تهیه کننده: محمد عقیلی
گزارش ها: زینت هاشمی، محمد عقیلی

در برنامه ی امروز:
دراولین مناظره ی رهبران احزاب پارلمانی در سال جاری که پیش از ظهرامروزانجام شد، یوران پرشون، رهبرحزب  سوسیال دموکرات، فردریک راین فلت، رهبر حزب مودرات و نخست وزیر سوئد را بخاطرسیاست خصوصی سازی و فروش بیمارستان ها توسط دولت اتحاد بورژوایی مورد حمله قرارداد. یوران پرشون گفت آنچه که مایه ی نگرانی ست ساختار بنیادی نظام درمانی سوئد است که شما با ازمیان برداشتن قانون ممنوعیت فروش، امکان خصوصی کردن آن را فراهم می کنید.
یوران پرشون با اشاره به وعده ی انتخاباتی فردریک راین فلت درمورد عدم فروش بیمارستان ها، تاکید کرد که خود او و رهبر آینده ی حزب سوسیال دموکرات، اقدامات دولت او را دراین زمینه زیرنظرخواهندداشت.
فردریک راین فلت، رهبر حزب مودرات در پاسخ به یوران پرشون، گفت که نتیجه ی این اقدامات در انتخابات آینده در سال ۲۰۱۰ روشن خواهدشد که آیا آنچنان که سوسیال دموکرات ها عنوان می کنند، بیمارستان های بزرگ به فروش رسیده اند یا ما به گسترشی بیشتر دراین زمینه از راه ادغام بخش خصوصی و دولتی دست یافته ایم. فردریک راین فلت همچنین بر تقویت امر توسعه درزمینه ی امور درمان و آمادگی دولت خود برای اجرای آن تاکیدکرد.
مناظره ی امروز آخرین مناظره ی یوران پرشون به عنوان رهبر حزب پس از ده سال رهبری او برحزب سوسیال دموکرات بود.
فردریک راین فلت در پایان یوران پرشون را مورد تحسین قرارداد و گفت که کمبود او درامور سیاسی سوئد احساس خواهدشد. او همچنین گفت که یوران پرشون خلاء بزرگی را نیز در سوسیال دموکراسی سوئد به جا خواهدگذاشت


اداره ی کل امور مهاجرت Migrationsverket   تخمین می زند که شمار پناهجویان درسال جاری به ۳۵ تا ۴۰ هزارنفر برسد که دراین صورت ۵۰ درصد از سال گذشته بیشتر خواهدبود.
سال گذشته ۲۴ هزار نفر از سوئد تقاضای پناهندگی کردند که ۹۰۰۰ نفر آنها عراقی بودند.
به گفته ی Lars Pålsson  رئیس امور اداری اداره ی کل امورمهاجرت، درصورت ادامه ی موج مهاجرت به سوئد که از اواخر سال گذشته آغازشد، شمار پناهجویان به رقم نزدیک به ۴۰ هزار نفر خواهدرسید. او همچنین می گوید که بیشتراین پناهجویان ازعراق خواهندآمد و دلیل آن نیز وضعیت دشوار و بحران موجود دراین کشوراست.
موج مهاجرت از عراق روبه افزایش است و براساس گزارش های موجود بیشتر این مهاجرت به کشورهای عربی مانند سوریه و اردن صورت می گیرد. Lars Pålsson  تاکیدمی کند که درمیان کشورهای اتحادیه ی اروپا، سوئد ازجمله کشورهایی ست که  شمار هرچه بیشتراین پناهجویان به آن وارد خواهندشد. او، دلیل این امر را وجود پناهجویان عراقی در سوئد و تمایل پناهجویان جدید به پیوستن به خویشاوندان و دوستان خود درسوئد
می داند.
Tommy Arwitz  سفیر سوئد در اردن نیز می گوید که بین هفتصد هزار تا یک میلیون پناهنده ی عراقی در اردن به سر می برند و شمار زیادی از آنها روزانه به سفارت سوئد در امان مراجعه کرده و پناهندگی در سوئد را درخواست می کنند که تقریبا به ۹۰ درصد آنها پاسخ منفی داده می شود. او اما می گوید که شمار زیادی ازعراقی هایی نیز که یکی از بستگانشان در سوئد زندگی می کند با مراجعه به سفارت، درخواست پناهندگی می کنند که به این دلیل حق دارند مورد مصاحبه قرارگیرند.
باوجود افزایش شمار پناهجویان، اما پناهجویان بسیاری درسوئد هستند که در وضعیت بلاتکلیف زندگی می کنند. روزبه شاه آبادی، یکی ازاین پناهجویان است که از چهارسال و نیم پیش در این کشور زندگی می کند.                    
زینت هاشمی با او گفتگو کرده است 


 


شمار سوئدی هایی که اعضای بدن خود را هدیه می کنند درحال افزایش است. این شمار در سال گذشته به ۱۳۷ مورد رسید که در ۱۵ سال اخیر بالاترین شمار را نشان می دهد.
تاکنون سوئد درمیان کشورهای اهداکننده ی اعضای بدن در ردیف های آخر قرارداشت، اما اینک تا میانه ی این فهرست بالا آمده است. مقام اول دراین فهرست متعلق به اسپانیاست.
به گفته ی Åsa Welin  از مسئولان شورای اهدای اعضای بدن  Donationsrådet  دلیل این افزایش،  بالارفتن آگاهی مردم از موضوع اهدای اعضای بدن و همچنین دانش بیشتر کارکنان درمانی نسبت به این موضوع است. او می گوید که درحال حاضر حدود ۶۰۰ نفر در انتظار دریافت اعضای بدن هستند که بیشترین آنها به کلیه نیاز دارند.
افرادی که مایل به اهدای اعضای بدن خود به افراد نیازمند درصورت داشتن مرگ غیرطبیعی مانند مرگ در حوادث و سوانح هستند  می توانند به شورای اهدای اعضای بدن و یا به بیمارستان ها و مراکز درمانی اطلاع دهند.


فرناز اربابی، نویسنده و کارگردان تئآتر که ازسوی  واحد خبرهای فرهنگی رادیو سوئد به عنوان چهره ی تئآتری سال برگزیده شد و روزنامه ی اکسپرسن نیز جایزه ی بهترین کارگردان تئآتر خود را به او اهداکرد، عنوان بهترین کارگردان سال ازسوی انجمن منتقدین تئآترسوئد را نیز بخاطر کارگردانی نمایش های اینواخون، هجوم و Utvandrarna  مهاجران به دست آورد.  
جدیدترین کار فرنازاربابی، نمایشنامه ی Utvandrarna  مهاجران از ویلهلم موبری است با برداشتی آزاد توسط او تا به گفته ی خودش بتواند با وضعیت دشوار و سخت مهاجران امروز همخوانی داشته باشد. اجرای این نمایش از مدتی پیش در شهرهای مختلف سوئد آغاز وبا استقبال گسترده ای نیز روبروشده است. این نمایش در بسیاری از شهرها ازجمله  بیستم تا بیست و دوم ژانویه در یوتبوری، هشتم فوریه در لوند، دهم تا یازدهم فوریه در مالمو، شانزدهم فوریه در کالمار، هجدهم و نوزدهم فوریه در یونشوپینگ، ششم مارس  در اوپسالا، سی ام و سی و یکم مارس در اومئو و ششم تا چهاردهم آوریل در استکهلم به روی صحنه خواهدرفت.
دراین نمایش چند بازیگر ایرانی، مینا آذریان، علیرضا مجلل و المیرا اریکان نیز همکاری دارند.    
درمورد این نمایش گزارشی دریکی از برنامه های آینده ی پژواک خواهید شنید.


برنامه ی سلامتی بیشتر، زندگی بهتر از زینت هاشمی