دوشنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۰۷، ۲ بهمن ۱۳۸۵

تهیه کننده: زینت هاشمی
گزارشگران: محمد عقیلی، پوپک عامری، زینت هاشمی
تنظیم سایت از محمد عقیلی

گزارش های برنامه ی امروز:
به دنبال درگیری های گسترده در مدرسه ی آدولف، Adolfskolan در لندسکرونا Landskrona دراسکونه در جنوب سوئد و غیرقابل تحمل خوانده شدن محیط  مدرسه برای اکثردانش آموزان و مربیان مدرسه وهمچنین مورد اذیت و آزارقرارگرفتن برخی از دانش آموزان دختر، هفته ی گذشته مدرسه به حالت تعطیل درآمد.   مسئولان این مدرسه اعلام کردند که مدرسه از روز دوشنبه، امروز، کار خود را مجددا آغازخواهد کرد و برای برقراری آرامش در محل و کنترل بهتراوضاع، مقررات تازه ای به اجرا در خواهد آمد که مهم ترین آن استفاده از تنها زبان سوئدی درمدرسه است. این تصمیم به ویژه به این دلیل که اکثر دانش آموزان مدرسه خارجی تبارهستند ، با واکنش های وسیعی روبرو شد.  صبح امروزدراین زمینه میزگردی در تلویزیون سوئد با شرکت یکی از مسئولان مدرسه،  وزیر امور مدارس Jan Björklund  و خبرنگار نشریه ی گرینگو تشکیل شد .لیسا فلینتون از مسئولان تربیتی این مدرسه دلیل این امر را خشونت واذیت و آزارعنوان کرد که برخی از دانش آموزان از زبانی برای این اموراستفاده می کنند که برای آموزگاران قابل فهم و کنترل  نیست .اما زنیارآدمی از روزنامه ی گرینگو اجباری کردن زبان سوئدی را مقایسه ای با ممنوعیت زبان کردی در کردستان  دانست. این درحالی ست که وزیرمدارس ضمن رد کردن اجباری کردن استفاده از زبان سوئدی درمدارس عنوان کرد که می توان به مشکلات موجود مسئولان این مدرسه برای برقراری نظم نیزپی برد. وی ازاین که مسئولان مدارس در فکرچاره جوئی هستند ابرازرضایت کرد. Jan Björklund  درپاسخ به این سئوال که آیا این تصمیم مسئولان مدارس به دنبال درخواست حزب لیبرال مردم مبنی برآموزش زبان سوئدی برای شهروندان سوئدی ست، آن را رد کرد. 
دررابطه با اقدام مدرسه ی آدولف، نظرمسعود کمالی، جامعه شناس را که پیش ازاین نسبت به موضوع استفاده از زبان به عنوان عامل جداسازی گروه های اجتماعی    هشدار داده بود، پرسیده ایم.

همچنین گفتگویی داریم با ماکان افشین نژاد، مشاور وزرای آموزش و امورمدارس


 


در هفته ی گذشته، کمیته ی انتخابات حزب سوسیال دموکرات دریک کنفرانس خبری، مونا سالین را به عنوان نامزد رهبری این حزب پیشنهادکرد.
درصورت برگزیده شدن موناسالین در کنگره ی حزب سوسیال دموکرات در ماه مارس، او اولین زنی خواهدبود که در تاریخ این حزب به رهبری آن رسیده است. او پیش ازاین نیز در حدود دوازده سال پیش که معاون اینگوار کارلسون، رهبر وقت حزب بود، قراربود جانشین او شود و عنوان رهبری حزب را به دست آورد، اما افشای یک خلاف مالی او را به مدت چند سال نه تنها از رهبری حزب که از فعالیت های جدی سیاسی نیز دورکرد.
او  در سال ۱۹۵۷ با نام Mona Ingeborg Andersson  در Sollefteå  دراستان  Västernorrlandمتولدشد. او هنوز کودک بود که خانواده اش به ناکا در استکهلم نقل مکان کرد. او ازسال ۱۹۷۰ به عضویت اتحادیه ی جوانان سوسیال دموکرات SSU  در آمد. درسال  ۱۹۸۲  به عنوان جوان ترین نماینده وارد پارلمان شد و از سال ۱۹۹۶ به عضویت کمیسیون اجرایی حزب درآمد. از سال ۱۹۹۰ تا ۹۱  در دولت اینگوارکارلسون، وزیر امور بازار کاربود، ازسال ۱۹۹۲ تا ۹۴ اولین دبیر سیاسی زن حزب سوسیال دموکرات شد و ازاین سال تا ۱۹۹۵ نیزبه معاونت اینگوارکارلسون برگزیده شد و قراربود با کناره گیری او، به رهبری حزب انتخاب شود. او در دولت یوران پرشون نیز سمت هایی مانند معاونت به دست آورد تا سال ۱۹۹۴ که وزیر امور بازسازی جامعه و محیط زیست شد.
او با Bo Sahlin  ازدواج کرده و دارای سه فرزند ۲۸، ۲۳ و ۱۷ ساله است.

مونا سالین در گفتگویی با یوآنا دیمنو از بخش زبان های خارجی رادیو سوئد علاوه بر اشاره به سه مورد محیط زیست و بهبود ساختار اجتماعی،  اقدامات فوری برای بالابردن سطح اشتغال و مقابله با افزایش شکاف های طبقاتی و تفاوت هایی که میان گروه های مختلف اجتماعی ایجادشده، که به عنوان رئوس برنامه های او درصورت انتخاب به کنگره پیشنهادخواهدشد، برموضوع همپیوستگی به عنوان یک اصل مورد نظر خود تاکیدکرد. او گفت که همپیوستگی، برای او امری جدا از دیگرمسائل اجتماعی نیست و جزئی ست از سیاست بازارکار و نظری که نسبت به حاشیه نشینی و اعمال تبعیض وجود دارد.
او همچنین بااشاره به شهامت طرح مسائلی مانند شکست حزب خود در انتخابات و پیروزی نسبی حزب دموکرات های سوئد و نیز ایستادگی در برابر نژادپرستی و بیگانه ستیزی گفت که این یک امر
هویتی ست که حزب سوسیال دموکرات باید به مبارزه با آن ادامه دهد و اشتباه احزاب دوست خود در کشورهای دیگرشمالی را تکرار نکند. در رابطه با اقدامات مونا سالین و یا سیاست های او در امرهمپیوستگی  با مسعود کمالی، جامعه شناس که ازسوی موناسالین در زمان تصدی او برامرهمپیوستگی در دولت یوران پرشون،  به مسئولیت گروه تحقیق وجود تبعیض ساختاری در جامعه برگزیده شد، گفتگوکرده ایم.  


یکی دیگر از مسائلی که پیش روی مونا سالین خواهدبود، چگونگی همکاری با احزاب چپ و محیط زیست است.
دراین مورد نظر فرامرز پویا، مشاور سیاسی کمیته ی مرکزی حزب چپ را در استکهلم پرسیده ایم. 
 در برنامه ی امروز گزارشی نیز داریم از پوپک عامری درمورد اقداماتی که برخی از کمون های استکهلم انجام داده اند برای برطرف کردن مشکلاتی که کودکان کم تحرک، به ویژه آن دسته که با اتومبیل های شخصی به مدرسه می روند به آنها دچار می شوند.


کنسرت گروه کت کینگ به سرپرستی علی حبیب زاده یکی از ترانه سازان و خوانندگان معروف بندرعباس  در جنوب ایران دراستکهلم یکی از برنامه های گوناگون جشنواره ی موسیقی جهانی
دردوره ی گذشته ی این جشنواره بود که همه ساله در این شهر برگزارمی شود. این جشنواره ازجمله می کوشد تا علاوه بر گروه های داخل سوئد، گروه هایی ازمناطق مختلف کشورهای دیگر را نیز برای اجرای کنسرت به سوئد دعوت کند. در دوره ی گذشته جزاعضای گروه کت کینگ که در مالمو در جنوب سوئد زندگی می کنند و با همکاری چند نوازنده ی دیگر ساکن استکهلم کنسرت خود را اجراکردند، خواننده ی جوانی ازاستان هرمزگان درایران، عیسی بلوچستانی نیز به همراه گروه جحله به این جشنواره دعوت شده بود.