سه شنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۰۷، ۱۰ بهمن ۱۳۸۵

تهیه کننده و مجری: محمد عقیلی
گزارش ها از زینت هاشمی، سارا شقایق و محمد عقیلی

برنامه ی امروز:
- احتمال حمله ی نظامی آمریکا به ایران
- اقدامات علیه جاسوسی در سوئد
- سیستم رفاهی اسکاندیناوی
- جشنواره ی فیلم یوتبوری
- هوشنگ پورنگ، خبرنگار قدیمی
- جشنواره ی موسیقی مجلسی
موضوع احتمال حمله ی نظامی آمریکا به ایران باردیگر مورد بحث نیروهای مختلف سیاسی و
رسانه های جهان قرارگرفته و حتی در شماره ی امروز روزنامه ی داگنز نی هیتر نیز مقاله ای تحلیلی دراین مورد چاپ شده است.  اعزام رزم ناوهای آمریکایی به خلیج فارس، تقویت پایگاه های هوایی آمریکا در ترکیه، اعزام نیروهای بیشتر به عراق و نیز انتشار خبرهایی درمورد اقداماتی توسط ارتش آمریکا درکردستان عراق و در مجاورت مرزهای ایران، این احتمال را قوت بیشتری داده است. با قرنی قادری، روزنامه نگار و مسئول سایت کردستان پرس در استکهلم درمورد اقدامات آمریکا در کردستان گفتگوشده است.    
اما حمله ی احتمالی آمریکا به ایران ازنظرحقوق بین الملل چگونه ارزیابی می شود. درگفتگویی با  دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دردانشگاه استکهلم نظر او را دراین مورد پرسیده ایم.  


 درپی افشای فعالیت های جاسوسی علیه مهاجران ایرانی درسوئد که واکنش احزاب پارلمانی سوئد را نیز به همراه داشت و ازجمله می توان به نامه ی اعتراضی کلله لارشون، نماینده ی حزب چپ در پارلمان به وزیر دادگستری اشاره کرد که ضمن انتقاد از عملکرد سپو، پلیس امنیتی سوئد، خواستار واکنش مؤثر وزیر دادگستری دراین زمینه و توضیح او در صحن پارلمان شد. از اقدامات دیگری که دراین زمینه صورت گرفت می توان از دیدار نمایندگان کمیته ی همبستگی با دانشجویان و زندانیان سیاسی در ایران و وکلای بدون مرز با نمایندگان پارلمانی احزاب چپ، محیط زیست، سوسیال دموکرات و لیبرال مردم، نامه ی مشترک کمیته ی همبستگی و وکلای بدون مرز به وزرای امورخارجه و دادگستری سوئد  و پرسش پارلمانی نماینده ی حزب محیط زیست، بودیل سه بالئوس از وزیر دادگستری، بئاتریس اسک نام برد.
گفتگویی داریم با مقصود رنجبر، نماینده ی حزب محیط زیست در شورای شهر اوره برو که درجریان اقدامات انجام شده علیه فعالیت های جاسوسی جمهوری اسلامی در سوئد نیز بوده، درمورد پرسش بودیل سه بالئوس و پاسخ وزیر دادگستری.


 نتیجه ی پژوهش اخیر جامعه شناس دولت رفاه، علی حاج قاسمی که برای اتحادیه ی سراسری کارمندان دولت TCO انجام داده، نشان می دهد که توجه به الگوی رفاهی اسکاندیناوی در کشورهای اتحادیه ی اروپا روبه افزایش است و مشاورین اقتصادی کمیسیون اتحادیه ی اروپا نیز سیستم رفاهی اسکاندیناوی را مناسب ترین سیستم در اروپا می دانند.  علی حاج قاسمی اما معتقداست که باوجود این، این سیستم بطور کامل در اروپا پیاده نخواهدشد و تنها بخش هایی از آن مورد استقبال و توجه سایر کشورهای اروپایی، به ویژه اتحادیه ی اروپا قرارخواهدگرفت. علی حاج قاسمی به پرسش ما درباره ی نتیجه ی پژوهش خود چنین پاسخ داده است.  


 سی امین دوره ی جشنواره ی فیلم یوتبوری از روز بیست و ششم ژانویه دراین شهرآغازشد و تا پنجم فوریه ادامه خواهدداشت. دراین دوره ی جشنواره پنج  فیلم بلند از ایران:  چندکیلو خرما برای مراسم تدفین از سامان سالور، شب بخیر فرمانده از انسیه ی شاه حسینی، صبحی دیگر از ناصر رفایی، شبانه از کیوان علی محمدی و امید بنکدارو دایره از جعفر پناهی، همچنین فیلم مستندی از طناز اسحاقیان، ساکن آمریکا  و فیلم کوتاه اتاقی با درهای دیگرازاردشیرسراج، فیلمساز ایرانی ساکن یوتبوری نیز نمایش داده می شود.  جعفر پناهی به عنوان عضو هیئت داوران بخش جایزه ی بین المللی اینگمار بریمن که ازاین دوره ی جشنواره و میان فیلم های اول فیلمسازان آغازمی شود و نیز انسیه ی شاه حسینی و طناز اسحاقیان، مهمان جشنواره هستند.
نمایش فیلم های ایرانی از بیست و ششم ژانویه آغازشده و درادامه فیلم شب بخیر فرمانده در روزهای چهارشنبه ۳۱ ژانویه و پنجشنبه و جمعه اول و دوم فوریه، فیلم صبحی دیگر در روزهای چهارشنبه ۳۱ ژانویه و جمعه و شنبه دوم و سوم فوریه، فیلم شبانه  در روز چهارشنبه ۳۱ ژانویه و فیلم های چندکیلو خرما برای مراسم تدفین و دایره در روز شنبه سوم فوریه. آخرین نمایش فیلم اتاقی با درهای دیگرازاردشیر سراج نیز روزشنبه است.هوشنگ پورنگ ازخبرنگارهای قدیمی رادیو، تلویزیون و مطبوعات ایران است که اینک با بیش ازهفتاد سال سن در آمریکا زندگی می کند. او دردوران طولانی کاری خود گزارش های مختلفی در داخل و خارج ایران تهیه کرد و با بسیاری ازشخصیت های مختلف داخلی و خارجی ازجمله محمد علی کلی، په له و جرج فورمن مصاحبه داشت.او چندی پیش در سفری  که به سوئد داشت در گفتگویی  با ما درمورد فعالیت های اکنون خود و نیز چگونگی گذران روزهای خود درآمریکا شرکت کرد.از روز یکشنبه ی گذشته جشنواره ی موسیقی مجلسی ازسوی مدرسه ی عالی سلطنتی موسیقی در استکهلم آغازشده و تا سوم فوریه ادامه خواهدداشت. دراین جشنواره حدود صد آهنگساز، نوازنده و خواننده از دانشجویان این مدرسه شرکت دارند. یکی از آنها نگار زراسی، خواننده ی جوان ایرانی تباراست که روز گذشته کنسرتی به همراهی چنگ اجراکرد.
سارا شقایق با او درمحل جشنواره و ساعتی پیش از شروع کنسرت گفتگو کرده است.