چهارشنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۰۷، ۱۰ بهمن ۱۳۸۵

تهیه کننده و مجری: سارا شقایق
گزارش ها از زینت هاشمی، محمد عقیلی و سارا شقایق

سفارت عراق دراستکهلم ۲۶ هزارگذرنامه برپایه ی مدارک جعلی برای پناهجویان عراقی درسوئد و نروژ صادرکرده است. این خبررا روزنامه ی مترو براساس گزارش های رسانه های نروژ و دستگیری یک گروه جعل گذرنامه در آن کشور، منتشرکرده است. سفیرعراق در استکهلم به روزنامه ی نروژی  Aftenposten  گفته است که سفارت عراق امکان بررسی و کشف جعلی بودن مدارک ارائه شده را نداشته و گذرنامه ها را برپایه ی آن مدارک صادرکرده است.
این مسئله قراراست در دیدار امروز وزرای امور مهاجرت سوئد و نروژ در اسلو مورد بررسی قرارگیرد. همچنین به نوشته ی روزنامه ی مترو ازقول یک مقام وزارت امورخارجه ی سوئد، سفیرعراق برای دادن توضیح و بحث دراین مورد به این وزراتخانه فراخوانده شده است. سفیرعراق نیز اعلام کرده است که پس از این گفتگو، دریک کنفرانس خبری در ساعت ۱۶ امروز درمحل وزارت امورخارجه شرکت می کند.
درمورد صدور گذرنامه برپایه ی مدارک جعلی توسط سفارت عراق، یک مقام اداره ی کل امور مهاجرت نیز به مترو گفته است که این اداره ازمدتی پیش به این امر آگاهی یافته و به وزارت امورخارجه نیزاطلاع داده بود. او همچنین گفته است که این اداره ازحدود دوسال پیش گزارش هایی دریافت کرده بود که افرادی از سوریه، ایران، ترکیه و یا لبنان موفق به دریافت گذرنامه از سفارت عراق شده اند. یکی از کارکنان اداره ی کل امور مهاجرت امور Birgitta Elfström  دریادداشتی دررابطه با این که بسیاری از پناهجویان از مدارک شناسایی جعلی استفاده می کنند، تاکیدکرده است که  تلاش کرده بود تا توجه مسئولین را به انجام اقداماتی برای رسیدگی به کار پناهجویانی که فاقد مدارک لازم هستند  جلب کند، اما بی فایده بود. دراین مورد Inger Lageström  مسئول مطبوعاتی اداره ی کل امور مهاجرت به رادیوی بین المللی سوئد می گوید که این اداره می داند که نمی تواند به این گذرنامه ها اعتمادکند، اما درعین حال تاکید
می کند که تمام گذرنامه هایی که پناهجویان دارند، جعلی نیست و اداره ی کل امورمهاجرت نیز برای اثبات شناسایی یک متقاضی پناهندگی، مدارک بیشتری را از او درخواست می کند تا بتواند هویت دقیق خود را ثابت کند. Inger Lageström  همچنین می گوید که چنانچه پناهجویی به عنوان مثلا یک عراقی درخواست پناهندگی کند و سپس مشخص شود که او اهل کشور دیگری ست، مجددا دلایل پناهجویی او مورد رسیدگی قرارخواهدگرفت و حتی ممکن است به اخراج او منجرشود. یکی دیگر ازکارکنان اداره ی کل امور مهاجرت در بخش تصمیم گیری درمورد پرونده ها Bengt Hellström نیزمی گوید که بررسی هایی درمورد مدارک جعلی دردست انجام است و تصمیماتی نیز درمورد آنها تا هفته ی آینده گرفته خواهدشد.
اضافه کنیم که باوجود چنین مسائلی، هستند پناهجویانی که با داشتن مدارک شناسایی معتبر، موفق به دریافت اجازه ی اقامت نشده اند. نمونه ای از این پناهجویان، شهرام رضایی، پناهجوی ایرانی ست که باوجود دریافت پاسخ منفی و حکم اخراج، همچنان به زندگی و کارقانونی در سوئد ادامه می دهد.
او در ایران دانشجوبوده و در رشته ی دوچرخه سواری نیز مقام هایی به دست آورده بود. او درسوئد نیز به ورزش دوچرخه سواری ادامه می دهد.
زینت هاشمی با او گفتگو کرده است. چندی پیش مطبوعات و رادیو تلویزیون از جمله پژواک خبر از یک خانواده ی هشت نفره ی عراقی تباردر Gävle  دادند که به دلیل نداشتن مسکن، نزد یکی از اقوام خود زندگی می کردند و بعد به ناچار از آنجا به سردابی بدون وسایل اولیه ی زندگی نقل مکان کردند و بطور تصادفی توسط دو جوان خارجی تبار دیگر از یک مرگ احتمالی نجات یافتند. این خبر به شکل گسترده ای مورد توجه مطبوعات داخلی و خارجی قرار گرفت و  اداره  خدمات اجتماعی Gävle به خاطر عدم کمکشان به این خانواده  که از Malmö کوچ کرده بودند مورد انتقاد قرار گرفت. به نوشته روزنامه Gefle Dagblad   خبر نگار این روزنامه پس از تحقیقات متوجه شد که این خانواده پیش از نقل مکان به عنوان ساکن خانه ای ثبت نام شده بودند که متعلق به مادر فردی بود که خبربی سرپناهی این خانواده  را به مطبوعات داده بود. و احتمالا این فرد با خانواده مورد نظرنسبت خانوادگی دارد. البته نسبت خانوادگی این شخص هنوزکاملا روشن نیست و مرد جوان مورد نظر  این نسبت را انکار می کند. به گفته Mats Hedström مشکل خبر پخش شده از آغاز نیز ناشی از ناروشن بودن هویت منبع خبر یعنی مرد جوان یاد شده و نسبتش با خانواده بی سرپناه بود.
 اما آنچه کاملا روشن شد وضعیت مسکن این خانواده بود. که مشخص شد  این خانواده ۸ نفره دارای مسکنی در Malmö بودند و به گفته خودشان به خاطر اینکه در Malmö  مورد تهدید یک خانواده دیگر قرار گرفتند  مجبور شدند از این شهر به Gävle فرار کنند. در این مورد هم اطلاعات دقیقی در دست نیست اما Mats Hedström خبر نگار روزنامه Gefle Dagblad  می گوید که سندی که در این باره موجود است حکمی از دادگاه اداری استان در Malmö  است که در آن این خانواده توضیح می دهد که از جانب خانواده ی دیگری مورد تهدید قرار گرفته است. و به این دلیل شهرداری Malmö  به مدت2 هفته برای این خانواده محافظی تعین کرده است.  پس از ۱۴ روز این محافظت   قطع شده و شرکت مسئول محافظت وجود خطری را گزارش نکرده است.
درنهایت، تمام جوانب این خبر که چندین روز خبر داغ مطبوعات بود هنوز روشن نیست اما به هر حال اداره  خدمات اجتماعی Gävle پس این جریانات برای این خانواده مسکنی تهیه کرده است.سلامتی بیشتر، زندگی بهتر.تاثیر بیکاری، بیماری استعلاجی و بازنشستگی پیش از موعد بر سلامت روانی و جسمانی
دکتر عذرا اباذری، روان شناس و روان درمانگر

با دونفرکه دردوران بیماری استعلاجی وبازنشستگی به سرمی برند نیزگفتگوشده است