1 av 8
2 av 8
مانا آقائی
3 av 8
Nyamko Sabuni
4 av 8
5 av 8
Maria Wallhager
6 av 8
7 av 8
8 av 8
Yvonne Ruwaida

دوشنبه ۲۳ آوریل ۲۰۰۷، ۳ اردیبهشت ۱۳۸۶

تهیه کننده و مجری: محمد عقیلی
گزارش ها: زینت هاشمی و طاهرجام برسنگ

   کناره گیری رهبر حزب لیبرال مردم
  
لارش لیون بوری، رهبر حزب لیبرال مردم  Folkpartiet Liberalerna  از سمت خود  کناره می گیرد. اوبعدازظهر امروزدر یک کنفرانس خبری، اعلام کرد که در شرایط کنونی که  از پشتیبانی  اعتماد اکثریت در حزب بهره مند نیست خود را برای انتخاب مجدد نامزد نمی کند.
درپی اظهار مخالفت شعبه های این حزب در مناطق مختلف و به ویژه استکهلم با انتخاب مجدد او در کنگره ی ماه سپتامبر، او با این که در تعطیلات پایان هفته، از آمادگی خود برای نامزدی مجدد خبرداده بود، به کمیته ی برگزاری انتخابات اعلام کرد که خود را برای انتخاب مجدد نامزد نمی کند.  پیش ازاین مسئول حزب لیبرال مردم در استکهلم  Maria Wallhager   گفته بود که تمام شعبه های حزب متفقا به این  نتیجه رسیده اند که لارش لیون بوری  آن فردی نیست که حزب را در انتخابات سال ۲۰۱۰ رهبری کند. او می گوید که لارش لیون بوری کارخود را به خوبی انجام داده، اما حزب به فرد جدیدی برای دادن انگیزه  و گونه ای جرقه  نیازدارد.
لارش لیون بوری در کنفرانس خبری امروز گفت که تا زمان انتخاب جانشین خود، به رهبری حزب ادامه داده و در سمت وزیر آموزش نیز باقی خواهدماند.
درمورد کناره گیری لارش لیون بوری و پی آمدهای آن در برنامه ی فردا بیشتر خواهیدشنید.



مقابله با عملیات تروریستی احتمالی
از فردا، سه شنبه عملیات تمرینی گسترده ای برای مقابله با یک حمله ی تروریستی احتمالی در ترافیک محلی استکهلم ازسوی اداره ی آمادگی برای مقابله با بحران  Krisberedskapsmyndigheten  دراین شهر به اجرادرمی آید. حدودا چهارهزارنفرازجمله ازسوی  پارلمان، دولت، اتحادیه ی کارفرمایان و شورای شهراستکهلم دراین عملیات مشارکت خواهندداشت. در طرح معرفی شده، افرادی با نام  bogalandier   به تاسیسات عبور و مرور شهر استکهلم حمله خواهندکرد. دراین طرح، این افراد چنین معرفی شده اند: آنها در حاشیه ی شهر زندگی می کنند و به دینی تعلق دارند با دو مذهب یا فرقه که ضمن درگیری بایکدیگر، علیه تسخیر سرزمین مقدسشان  Bogaland مبارزه می کنند
 این طرح یا سناریو با اعتراض Yvonne Ruwaida  نماینده ی حزب محیط زیست در شورای شهر استکهلم روبروشده است. او به شباهت آشکار تروریست ها دراین سناریو با مسلمانان اشاره می کند و می گوید که این عملیات نزد بسیاری از مردم این تصویر را ایجادمی کند که مسلمانان تهدیدی برای جامعه هستند.
اما مدیرکل اداره ی آماگی برای مقابله با بحران Ann-Louise Eksborg  بااین نظر موافق نیست و می گوید که این سناریو توسط پلیس امنیتی سوئد، سپو و شماری از مقامات تهیه شده و زمینه ی آن نیز برای نمونه عملیات تروریستی در لندن بوده است.
اضافه کنیم که این عملیات آزمایشی به مدت سه روز از فردا سه شنبه تا پنجشنبه ادامه خواهدداشت و طبق سناریوی ارائه شده، حمله ی ساختگی bogalandi  ها به تاسیسات ترافیک شهر نیز روز چهارشنبه  بیست و پنجم آوریل صورت خواهدگرفت.
 



مخالفت با اجاره ندادن محل برای برگزاری اجلاس سالانه ی حزب دموکرات های سوئد
حزب بیگانه ستیز Sverigedemokraterna  دموکرات های سوئد، فاقد محلی برای برگزاری 
جلسه ی سالانه ی خود است. این حزب، هتلی را در دانمارک اجاره کرده بود، اما در روزهای پایانی هفته ی گذشته، صاحب این هتل نیز انصراف خود را از اجاره ی محل به مسئولان حزب اعلام کرد. دلیل عدم اجاره ی محل به این حزب، تهدید و اعتراض مردم و واکنش شدید آنها اعلام شده که گاه با شکستن شیشه ها و آسیب رساندن به خودروها نیز همراه بوده است، امری که باعث ترس اجاره دهندگان شده است.
به عقیده ی نیامکو سابونی، وزیر همپیوستگی و برابری  این تهدیدها قابل پذیرش نیست.
مونا سالین، رهبر حزب سوسیال دموکرات نیز با ندادن محلی به این حزب برای برگزاری جلسات خود مخالف است و می گوید که حزب دموکرات های سوئد حزب نفرت انگیزی ست، اما ممنوع نیست و باوجود مخالفت با عقاید آنها  باید حق برگزاری جلسات سیاسی را به آنها داد.
مونا سالین درهفته ی گذشته درمناظره ای با رهبر حزب دموکرات های سوئد در تلویزیون چهار نیز شرکت کرد. او انجام مناظره را با این  حزب رد نمی کند و عقیده دارد که باید درمورد نژادپرستی و بیگانه ستیزی با آنها به بحث نشست اما کوشید تا با افشاکردنشان، آنها را ازمیدان به درکرد.
او می گوید که انجام مناظره یا اجتناب از آن هردو می توانند خطرناک باشند و تاکیدمی کند که مبارزه برای دموکراسی نیز خطر دارد و باید دید که چگونه این مبارزه پایان می گیرد.



مشکلات پناهجویان مخفی در استفاده از خدمات درمانی
پناهجویان مخفی که از خدمات درمانی اضطراری  Akut vård  استفاده کرده و هزینه ی آن را نپرداخته اند، ممکن است پس از دریافت اجازه ی اقامت به عنوان بدهکار شناخته شده و مجبور به پرداخت هزینه ی خدمات درمانی خود شوند. Charlotta Arvidsson از بخش خدمات درمانی به پناهجویان مخفی در سازمان صلیب سرخ، این خبر را تایید می کند و می گوید مراکز درمانی و بیمارستان ها موظف به دادن خدمات درمانی هستند، اما مسئولیت پرداخت هزینه ی این درمان با خود بیماراست که گاه می تواند برای مراجعه ی اولیه به یک مرکز درمانی تا دو هزارکرون باشد. او می گوید اخیرا باخبرشده است که هزینه ی زایمان زنی پناهجو که دچار بیماری سرطان نیز بوده و مورد درمان قرارگرفته به ۳۰۰ هزار کرون رسیده است.
براساس توافقی میان دولت و شورای استانی Landsting که عهده دار امور درمانی در کشوراست، باید به تمام پناهجویان درسوئد تا زمانی که مجبور به ترک سوئد نشده و یا به زندگی مخفی روی
نیاورده اند، خدمات درمانی و دندان پزشکی  داده شود. درمورد پناهجویان بزرگ سالی که پاسخ منفی گرفته و به زندگی مخفی پناه برده اند، Landstingتنها موظف به دادن خدمات درمان اضطراری ازجمله درموارد  بیماری های عفونی، شکستگی استخوان و یا زایمان است و کارکنان مراکز درمانی حق نپذیرفتن این پناهجویان  را به این دلیل که قادر به پرداخت هزینه ی درمان نیستند، ندارند، که البته ممکن است پرداخت این هزینه پس از دریافت اقامت بیمار، از او درخواست شود. کمون ها و شوراهای استانی سوئد عقیده دارند که سیاست پناهندگی  امری مربوط به دولت است و دولت باید همچنان که هزینه ی  درمان کودکان پناهجوی مخفی را به عهده گرفته، هزینه ی پناهجویان بزرگ سال مخفی را نیز تقبل کند. این درحالی ست که برای نمونه خانواده های مهاجردارای فرزند توانخواه،  گله مند هستند که خدمات رایگانی که تاکنون دراختیار فرزندشان قرارمی گرفت، کاهش یافته و یا حذف شده است.
سال گذشته، شورای استانی تصمیم گرفت که تمام پناهجویانی را که به دلیل استفاده از خدمات درمان اضطراری دردوران زندگی مخفی خود بدهکارشده اند، از پرداخت این بدهی ها معاف سازد. این تصمیم با شکایت یک فرد خصوصی در دادگاه استان مورد رسیدگی قرارگرفت سرانجام درهفته ی گذشته دادگاه به سود شاکی رای داد و شورای استانی را از بخشیدن بدهی پناهجویان  منع کرد. باتوجه به این امر Bengt Westerberg  مدیرعامل سازمان صلیب سرخ سوئد معتقداست که باید قانون جدیدی وضع شود تا پناهجویان بزرگ سال نیز چون کودکان بتوانند از خدمات رایگان درمانی استفاده کنند. Charlotta Arvidsson از صلیب سرخ نیز می گوید که همه باید بدون توجه به دلیل اقامتشان در سوئد از حق درمان برخوردارباشند. او با اشاره به این که صلیب سرخ حتی از عنوان پناهجو Flykting  استفاده نمی کند، تاکیدمی کند که نباید موضوع درمان را به سیاست مهاجرتی ربط داد. اخیرا سازمان ملل و کمسییون حقوق بشر این سازمان، سوئد را به دلیل دریافت هزینه ی خدمات درمان اضطراری از پناهجویان مخفی مورد انتقادقرارداده اند. سوئد و اتریش، تنها کشورهایی در اتحادیه ی اروپا هستند که برای درمان اضطراری هزینه مطالبه می کنند.



وضعیت حقوق بشر در ایران
به گفته ی امیرنیلو از تشکل فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی دراستکهلم، نقض حقوق بشر در ایران در دوماهه ی اخیر افزایش چشمگیری داشته و به ویژه فشاربر زنان و معلمان بیشتر بوده است. زینت هاشمی با او گفتگویی دارد.
 


 


* دریچه ای بر جهان فرهنگ (طاهر جام برسنگ)

* گشایش موزه اینترنتی هنرهای اسلامی در سوئد (سارا شقایق)

پنج‌شنبه‌ی گذشته، موزه‌ی اینترنتی هنرهای اسلامی کشورهای حوزه‌ی مدیترانه یاVirtuellt museum för Islamic konst o arkitektur i Medelhavsområdet همزمان در ۱۲ کشور گشایش یافت. مراسم گشایش این موزه در سوئد در محل موزه‌ی مدیترانه یا Medelhavsmuseet با حضور Nyamko Sabuni وزیر امور همپیوستگی و برابری، نمایندگان کنسولی کشورهای مختلف و همچنین نمایندگان مدارس، مراکز آموزش عالی، انجمن‌ها و سازمان‌های مربوط به مهاجرین ساکن سوئد برگزار شد. پژواک با حضور در این همایش گفتگوهائی از جمله با رئیس موزه‌ی مدیترانه، نیامکو صابونی وزیر امور همپیوستگی و برابری و نخستین امام زن در سوئد، سعاد محمد انجام داده که در برنامه‌ی هفته‌ی آینده‌ی دریچه‌ای بر جهان فرهنگ خواهید شنید.

sara.shaghayegh@sr.se

* نگاهی به «من عیسی بن خودم» دفتر شعر تازه ای از «مانا آقائی» (طاهر جام برسنگ)

مانا آقائی، شاعر جوان ایرانی‌تبار، نزدیک به ۲۰ سال پیش در سن چهارده سالگی به سوئد کوچید. اولین دفتر شعر خود را با نام «در امتداد پرواز» زمانی که ۱۸ ساله بود به چاپ رساند. ۴ سال پیش، مجموعه‌ی «مرگ  اگر لب‌های تو را داشت» را در ایران منتشر کرد. «من عیسی بن خودم» نام سومین دفتر شعر شاعر جوان ایرانی ساکن استکهلم مانا آقائی‌ست که به تازه‌گی از سوی انتشارات آلفابت ماگزیما در سوئد به چاپ رسیده. رضا منصوران مدیر انتشارات آلفابت ماگزیما از انتخاب دفتر شعر مانا آقائی برای انتشار می‌گوید: «من پیش از این که مشغول کار انتشاراتی شوم با کارهای مانا آقائی آشنا بودم. مانا در نوجوانی مجموعه‌ی «در امتداد پرواز» را چاپ کرد. پس از آن  با مجموعه شعر دیگر مانا آقائی به نام «مرگ اگر لب‌های تو را داشت» آشنا شدم. با برخی از شعرهائی که در کتاب جدید آقائی آمده نیز از پیش آشنا بودم. منصوران ادامه داد دیدن شعری بنام «فامیل» در این مجموعه کافی بود تا این مجموعه را برای انتشار، انتخاب کنم. به باور هایده درآگاهی منتقد ادبی و استاد سابق ادبیات دانشگاه تهران، مانا آقائی را باید در چارچوب شعرای مدرن و معاصر ایران به داوری نشست: «به نظر من پای «آقائی» در ادبیات مدرن و شعر مدرن ایران است. درست مثل شعرای همین دوره‌ی ایران، با یک فرهنگ جهانی زندگی می‌کند که در اشعارش به آن اشاره دارد همراه با سمبولیسمی قوی. برای نمونه در همین سمبل «من عیسی بن خودم» که به عنوان بدیلی در برابر عیسی بن مریم بکار گرفته شده است که در واقع من صلیب خودم را خود می‌کشم و به این ترتیب جایگاه خودم را به عنوان شاعر در مقابل تصویر مسیح خودم تعیین می‌کنم. همچنین اشارات دیگری که «آقائی»  در شعرهای این مجموعه به داستان‌های کتاب مقدس دارد. «هایده درآگاهی» ادامه می‌دهد که من وقتی می‌گویم پای آقائی در شعر مدرن ایران است بیشتر اشاره به «فروغ» دارم. آقائی در کارهایش بیشتر به سمبولیسم فروغ نزدیک است و به شیوه‌های بیانی «سهراب سپهری». درآگاهی ادامه می‌دهد که مانا آقائی حتا از نظر بیان مفاهیم نیز به سپهری نزدیک می‌شود مثلا در مفهوم کفش با اشاره به حرکت و ناایستائی. شعر مانا آقائی را شعر همزمان احساس و اندیشه خوانده‌اند. یک منتقد در این مورد نوشت: «پيچ حرف‌های تهی و بی‌تكيه‌گاه. در انديشه‌اش هم خود را به همان سادگی که بيشتر صميمى است می‌سپارد. در شعرِ او بافت پيچيدهء انديشه حضور ندارد. بيشتر برق و جرقهء فکری است که به تصوير می‌آيد و خواننده را به عمق بيشترى می‌برد». رضا منصوران ناشر مجموعه شعر «من عیسی بن خودم» در گفتگو با برنامه‌ی «دریچه‌ای بر جهان فرهنگ» می‌گوید در مدت زمان کوتاهی که این کتاب منتشر شده، بیش از ده نقد بر این اثر نوشته شده است.

taher.jambarsang@sr.se

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".