چهارشنبه ۹ مه ۲۰۰۷، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶

تهیه کننده و مجری : محمد عقیلی
گزارش ها از زینت هاشمی و سارا شقایق


شغل جدید یوران پرشون
یوران پرشون، رهبر سابق حزب سوسیال دموکرات و نخست وزیرسابق سوئد شغل جدید خود را به عنوان مشاور ارشد یک شرکت خصوصی تبلیغات و ارتباطات PR- och kommunikationsföretaget JKL.  از ماه اوت آغازخواهدکرد. کار این شرکت تهیه مواد تبلیغاتی برای هر نهاد، مؤسسه و یا شرکت دیگری خواهدبود و از یوران پرشون به عنوان مشاورارشد استفاده خواهدکرد. پیش ازاین یوران پرشون خود مخالف همکاری سیاستمداران و کلا تداخل سیاست با این گونه فعالیت های تبلیغاتی بود. قبول چنین شغلی توسط یوران پرشون، واکنش های متفاوتی را برانگیخته است.  کارل بیلدت، وزیرامورخارجه ازحزب مودرات، گفته است ازاین که پیرمرد شغلی به دست آورده و در دنیا سرگردان نیست و نیز بخاطر فعالیت شرکت های خصوصی سوئد، راضی ست.  اما Morgan Johansson  از حزب سوسیال دموکرات در واکنش به شغل جدید یوران پرشون، درهم آمیختن وظایف سیاسی را با فعالیت شرکت های خصوصی اشتباه می داند. پیتراریکسون از سخنگویان حزب محیط زیست نیز می گوید که یوران پرشون به ارزش ومورد اعتمادبودن به سیاست آسیب می رساند، و قبول چنین شغلی را ازطرف او پس از ترک پست نخست وزیری نامناسب می داند. اضافه کنیم که یوران پرشون، هنگامی که بیورن روسن گرن، وزیرصنایع در دولت او ازمقام خود کناره گرفت و شغلی مشابه امروز او را پذیرفت، به سختی او را مورد انتقاد قرارداد.   بازتاب سفر وزیرامورخارجه ی جمهوری اسلامی به نروژ سفر وزیرامورخارجه ی جمهوری اسلامی، منوچهرمتکی به سوئد که با اعتراض شمارزیادی ازایرانیان دراستکهلم روبروشد،  درنروژنیزواکنش مشابهی یافت و گروهی از ایرانیان با اجتماع در برابر وزارت امورخارجه ی آن کشور دراسلو، به سفر منوچهرمتکی به نروژ اعتراض کردند. منوچهرمتکی دراستکهلم  در کنفرانس مطبوعاتی ی که پس از دیدار و گفتگوی او با کارل بیلدت، وزیرامورخارجه ی سوئد درمحل وزارت امورخارجه برگزارشد، درپاسخ به پرسشی درمورد تظاهرات اعتراضی ایرانیان علیه سفر خود، شمار شرکت کنندگان را تنها حدود ۵۰ نفردانست، اما گفت که در مهمانی ی که سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم برای او ترتیب داده بود، صدها تن از ایرانیان شرکت داشتند. درمورد شمار تظاهرکنندگان دراستکهلم، ارقام متفاوتی ازسوی رسانه های به ویژه ایرانی در جهان منتشرشد، اما براساس گزارش های رسمی  بیش از چهارصدنفر از سازمان ها و گروه های مختلف سیاسی و نیز افراد غیرسیاسی دراین تظاهرات شرکت داشتند. دررابطه با سفر منوچهرمتکی به نروژ و در پاسخ به اعتراض ایرانیان آن کشور به این سفر، وزیرامورخارجه ی نروژاعلام کرد که در گفتگو با همتای ایرانی خود نگرانی های دولت نروژ را درمورد مسائل اتمی، حقوق بشر و شرایط زنان و کودکان در ایران با او درمیان گذاشته است.
گفتگویی داریم با علی فکری، از فعالان سیاسی و اجتماعی دراسلو درمورد بازتاب سفر وزیرامورخارجه ی جمهوری اسلامی در رسانه های نروژ. ازجمله رویدادهای مربوط به سفر منوچهرمتکی به نروژ، شکایت یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ازاو بود. دراین مورد از پرویز خزایی، نماینده ی شورای ملی مقاومت ایران در اسکاندیناوی پرسیده ایم:در رابطه با تظاهرات اعتراضی به سفر وزیرامورخارجه ی جمهوری اسلامی به نروژ، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا نوشت که حدود ۵۰ نفر از سازمان مجاهدین خلق با دردست داشتن پرچم اسرائیل به تظاهرات پرداختند. درمورد این خبرنیزاز پرویز خزایی سؤال کرده ایم.    
 


آغازفعالیت «گامی برای دموکراسی در ایران» در سوئد (سارا شقایق) 
اتحادیه­ی گامی برای دموکراسی درایران جریان نوپائی ست که در استکهلم آغاز به فعالیت کرده و روز اول این هفته نخستین برنامه ی عمومی خود را بر پا کرد.
  Initiativ för demokrati i Iranیا اتحادیه­ی گامی برای دموکراسی در ایران جریانی­ست با هدف فعالیت درزمینه­ی حقوق بشر بدون وابستگی گروهی یا سیاسی. بیانیه­ی حقوق بشرسازمان ملل، کارپایه­ی این تشکل است. دست­اندرکاران آن سعی برهمکاری و جذب سازمان های مختلفی دارند که در رابطه با ایران و مسائل مربوط به حقوق بشردراین کشور کارمی کنند و به همین خاطر تشکل نوپای خود را اتحادیه می­خوانند. اعضای هیئت مدیره «گامی برای دمکراسی در ایران»، ۲ زن و ۴ مرد جوان ۵ هستند که ۵ تن از آنان ایرانی­تبارند و یکی از آنان دارای تباری غیر ایرانی­ست. پژواک دوشنبه­ی همین هفته در اولین مناظره ی تشکیل شده توسط این اتحادیه در دانشگاه استکهلم حضور داشت و پس از مناظره با دو سخنگوی گامی برای دموکراسی در ایران گفتگوئی داشت. بابک جم پور و مهدی نودهی. نقش سوئد در روابط بحرانی ایران و غرب، موضوع این مناظره بود که در آن علی اثباتی از حزب چپ سوئد با Fredrik Malm از حزب لیبرال مردم  شرکت داشتند. مناظره­ای داغ که در آن پرسش اصلی این بود که  آیا سوئد می­تواند یا می باید در حل این بحران نقشی داشته باشد و در این صورت به چه شکل؟ گفتنی­ست که این مناظره  تحت تاثیر تظاهرات علیه حضور وزیر امور خارجه ی سوئد در استکهلم بود. در این گفتگو Fredrik Malm معتقد بود که سوئد در حد پائین­تر از سطح دیدار با وزرا می­تواند با جمهوری اسلامی ایران رابطه­ی دیپلماتیک داشته باشد در حالی که علی اثباتی مانعی برای حضور وزیر در سوئد نمی­دید.


محیط زیست
این هفته گزارش سازمان ملل درمورد تغییرات آب و هوایی کره ی زیمن و خطرهایی که محیط زیست انسان را تهدید می کنند منتشرشد. رسانه های سوئد نیز بخشی از برنامه ها و مطالب خود را به این موضوع اختصاص داده و علاوه بر پرداختن به دلایل آلودگی محیطی مانند پخش دی اکسید کربن توسط کارخانه ها و تاسیسات  صنعتی و نیز خودروها، از مردم نیز خواسته اند تا در مراقبت از محیط زیست خود مشارکت کنند و برای نمونه اموری مانند جداسازی آشغال خانگی را رعایت کنند.
به نمایش کوتاهی توجه کنید دراین رابطه که ناصریوسفی، هنرمند ساکن استکهلم نوشته و اجراکرده است.


سلامتی بیشتر، زندگی بهتر دراین گزارش با دکتر فرامرز نوروزی، متخصص عمومی از مرکز پزشکی Norvia kliniken در استکهلم درمورد نارسایی های سیستم پزشکی سوئد گفتگوشده است. دراین گفتگو که بخش اول آن دراین برنامه پخش می شود ازجمله به دلایل صف طولانی در اورژانس بیمارستان ها پرداخته شده است.