1 av 7
یک مرکز اهدای خونی
2 av 7
دلارام علی
3 av 7
مهین علی پور
4 av 7
5 av 7
موناسالین، رهبرحزب سوسیال دموکرات در المدالن ویسبی
6 av 7
ایرج جهان شاهی عکاس ساکن لونددر پارک این شهر، درختی را که می گوید از ایران آورده شده نشان می دهد
7 av 7
اکبرگلرنگ

سه شنبه ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۷، ۱۹ تیر۱۳۸۶

تهیه و اجرا: زینت هاشمی
گزارش ها: محمد عقیلی، زینت هاشمی

اولین سخن رانی مونا سالین در هفته ی سیاستمداران (زینت هاشمی) مونا سالین رهبر حزب سوسیال دمکرات روزگذشته در هفته ی سیاستمداران در ویسبی، مرکز جزیره ی گوتلند در سخنان خود به مسائل مربوط به شرکت ها و همچنین جوانان پرداخت. سخنرانی مونا سالین که برای اولین بار به عنوان سخنران در المدالن شرکت می کرد در حضور تعداد زیادی از شرکت کننده گان انجام شد. مونا سالین در سخنان خود سیاست دولت در قبال جوانان را نادرست دانست وعنوان کرد که جوانان با روی کار آمدن دولت بورژائی امکانات خود را در زمینه های مختلف از دست داده اند. وی به شرایط دشوار تر کار برای جوانان،  میزان پرداخت اجباری a-kassan برای آنها و امکان کمتر دسترسی به خانه های اجاره ای به سبب سیاست مسکن دولت مبنی بر فروش خانه های اجاره ای اشاره کرد. مونا سالین  افزایش مشکلات یافتن خانه های اجاره ای ارزان را مانعی برای ورود جوانان  به بازار کار و پیدا کردن کارهای فوری و موقتی در مناطق مختلف خواند. سخنان موناسالین مبنی بر اینکه مسکن یک حق همگانی ست  نه یک کالای تجاری  با استقبال حاضران در محل روبرو شد. ایده ی جدیدی که از سوی سالین در روز گذشته مطرح شد،  توجه مربیان کودک در مهد کودک ها به دشواری های برخی از کودکان در خواندن و نوشتن بود تا مشکلی برای آنها در مدرسه ایجاد نشود . موناسالین ضمن تاکید  بر حق برخورداری ازدواج برای همجنسگرایان، از رهبر حزب دمکرات مسیحی یوران هگ لوند خواست تا موجب توقف قانون ازدواج برای همجنسگرایان نشود. سالین گفت همانطور که ما به حق انسان ها برای مسائل جاری آنها تاکید داریم باید برای احساس عاطفی انسان ها و عشق میان آنها نیز احترام بگذاریم. مونا سالین در پایان، به اظهارات راین فلدت نخست وزیردر مورد  سیاست سوسیال دمکرات ها برای اداره ی کشور، به بازگرداندن عدالت به جامعه، به دست آوردن اعتماد از دست رفته ی مردم با همکاری همه ی کسانی که همبستگی آرمان آنهاست تاکید کرد. وی در پایان عنوان کرد که سوئد امکان برقراری عدالت را  دارد .


موانع اهدای خون باوجود نیاز شدید به آن (محمدعقیلی) سوئد به اهداکنندگان خون بیشتری نیازدارد. تنها در استکهلم به حدود ده هزار اهداکننده ی بیشتر درهر روز نیاز است.خون ازجمله موادی ست که تنها ۶ هفته دوام می آورد و به همین دلیل انبارهای خون بیمارستان ها باید همواره پر باشند. اما باوجود این نیاز و تشویق مردم به اهدای خون، مقررات سختگیرانه ای مانع از افزایش تعداد اهداکنندگان می شود. برخی از این مقررات برای حفظ سلامت هم دهندگان و هم گیرندگان خون ضروری ست، اما وجود برخی از مقررات ازجمله لزوم تسلط به زبان سوئدی برای مهاجران و خارجی تباران، به مانعی دراین راه تبدیل شده و پرسش برانگیزشده است. از شرایط لازم برای اهداکنندگان خون، به گفته ی Beatrice Diedrich  از مرکز اهدای خون Blodcentral ، سن میان ۱۸ تا ۶۰ سال، سلامت کامل و عدم استفاده از داروست. از دیگر شرایط می توان به تعیین چند روز ممنوعیت خون دهی برای افرادی اشاره کرد که به یکی از کشورهای دارای بیماری های مناطق گرمسیری مسافرت کرده اند.  اما گروه هایی نیز هستند که هرگز مجاز به دادن خون نیستند مانند مردان همجنسگرا و همچنین شهروندان کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی و نیز سوئدی هایی که بیش از سه سال دراین کشورها اقامت داشته اند. اداره ی کل اموراجتماعی Socialstyrelsen  اطلاعات مربوط به شرایط خون دهی را جز به زبان سوئدی در مراکز و اتوبوس های اهدای خون  قرارنداده و عدم وجود این اطلاعات به زبان مادری مهاجران، امکان دسترسی بخش بزرگی از شهروندان به این اطلاعات  و خون گیری از صدها هزار اهداکننده ی بالقوه را در سوئد ازبین برده است.
چند تن از کارکنان رادیوی بین المللی سوئد به یک اتوبوس اهدای خون مراجعه کردند. تاکید کارکنان و پرستاران دراین اتوبوس برای خون دهندگان،  دانستن زبان سوئدی و داشتن شماره ی شخصی  personnummer  بود.  تشخیص تسلط خون دهندگان به زبان سوئدی و داشتن شرایط لازم توسط پرستاران انجام می شود. این امر در مواردی به عنوان اعمال گونه ای تبعیض ارزیابی شده است، اما Beatrice Diedrich  می گوید که سخت گیری در این مورد  اعمال تبعیض نیست بلکه برای سلامت افراد است و جلوگیری از دریافت خون آلوده و بیمار.

مشکلات ناشی از بی اطلاعی از نظام بیمه در سوئد (محمد عقیلی)
ناآشنایی با نظام بیمه försäkringssystemet در سوئد می تواند نتایج زیان باری برای مردم داشته باشد و امنیت اجتماعی آنها را به خطر بیاندازد. Claes Jansson  وکیل حقوقی اتحادیه های کارگری و کارمندی  LO  و  TCO تاکیدمی کند که هیچکس نباید حتی یک روز از درآمد خود را ازدست بدهد.  او می گوید که هر فردی درصورت اخراج از کار باید فورا اداره ی کاریابی  Arbetsförmedlingen را از وضعیت خود آگاه سازد. او می گوید که درغیراین صورت فرد در هیچ رده ی شغلی طبقه بندی نمی شود و درصورت بیماری، هیچ هزینه ای دریافت نخواهدکرد و تنها درصورت گذشتن یک سال خواهدتوانست از حداقل بیمه ی بیماری برخوردارشود. Claes Jansson  همچنین می گوید که معمولا هم سندیکاها و هم کارفرماها از مقررات نظام بیمه آگاهی چندانی ندارند و هشدارمی دهد که ممکن است فرد در ادارات کاریابی و صندوق های بیمه  Försäkringskassan نیز اطلاعات نادرستی دراین زمینه دریافت کند. 
بررسی های انجام شده نشان می دهد که در سه سال اخیر بین ۵ تا ۸ هزار نفر هرساله از دریافت
بیمه ی بیکاری و بیماری محروم شده اند که بیشتر آنها نیز از مهاجران بوده اند که از مقررات دشوار و پیچیده ی نظام بیمه اطلاع نداشته اند. به گفته ی  Claes Jansson  این افراد مجبور به دریافت کمک هزینه ی اجتماعی  socialbidrag  می شوند که این نیز خود مشکلات بیشتری را برای آنها ایجادمی کند.  او دراین زمینه به ازدست دادن مسکن، اتومبیل و وسایلی که درصورت استفاده از کمک هزینه ی اجتماعی، شخص مجاز به داشتن آنها نیست، اشاره می کند. Claes Jansson  وکیل حقوقی اتحادیه های کارگری و کارمندی  LO  و  TCO اضافه می کند که بی اطلاعی از مقررات نظام بیمه در سوئد بیش از همه بر زندگی گروه های ضعیف جامعه مانند مهاجران تاثیرمی گذارد.


ادامه ی فشار بر فعالان جنبش زنان در ایران (محمد عقیلی)
در ادامه ی رسیدگی به پرونده ی فعالان جنبش زنان در ایران که در رابطه با گردهم آیی ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵  دستگیر و در شعبه های  دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده اند، حکم دو تن دیگراز آنها  نیز صادر شد.  دو سال و ده ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق برای دلارام علی و سه سال و چهارماه زندان و ۲۰ ضربه شلاق برای عالیه ی اقدام دوست.گفتگویی تلفنی داریم با دلارام علی در تهران. او دراین گفتگو از جزئیات حکم صادره برای خود می گوید.


سازمان ها و تشکل های سیاسی و اجتماعی که به ویژه از جنبش های زنان در ایران پشتیبانی
می کنند، صدور این احکام را نشانه ی ترس جمهوری اسلامی از اعتراض های مردمی در کشور ارزیابی کرده وآن را مورد اعتراض قرارداده اند.  این سازمان ها در خارج کشور و ازجمله سوئد، فعالیت هایی انجام داده و به شیوه های مختلف، شرایط زنان ایران را به آگاهی مجامع بین المللی رسانده اند. درگفتگویی با مهین علی پور، سخنگوی کمپین دفاع از حقوق زنان در ایران در استکهلم از اقداماتی که دراین زمینه داشته اند پرسیده ایم:
   


  در گفتگو با مهین علی پور به حکم اعدام شهلا جاهد اشاره می شود. این سومین باراست  که دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام او را تاییدمی کند. شهلا جاهد در مهرماه ۱۳۸۱ به اتهام قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصرمحمدخانی، فوتبالیست معروف که درآن تاریخ همراه با تیم پرسپولیس درآلمان بود، دستگیرشد. شهلا جاهد دربازجویی اولیه، خود را همسر صیغه ای ناصر محمدخانی معرفی کرد و به قتل نیز اعتراف کرد، اما سپس اعترافات خود را انکارکرد.
....................................................................
آشنایی با شهرهای سوئد (زینت هاشمی) دراین برنامه با شهر لوند در منطقه ی اسکونه در جنوب سوئد آشنا می شوید. با پری و مازیار جهان شاهی، اکبرگلرنگ و اردوان خوشنود گفتگو شده است.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".