1 av 7
2 av 7
3 av 7
4 av 7
5 av 7
سوسن کلال پور
6 av 7
کاووس ارجمند
7 av 7

چهارشنبه ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۷، ۲۰ تیر ۱۳۸۶

تهیه و اجرا : محمد عقیلی
گزارش ها : زینت هاشمی، عبدالرزاق حسنی


افزایش درخواست کمک برای تصفیه ی بدهی (محمد عقیلی) میزان درخواست  skuldsanering  دریافت کمک برای تسویه یا تنظیم پرداخت بدهی ها و در مواردی تنظیم و برنامه ریزی اقتصادی  از Kronofogden  اداره ی اجرائیات و وصول مطالبات در سال جاری افزایش چشمگیری یافته و شمار آن تاکنون به چهارهزار رسیده است.  سال گذشته شمار درخواست کنندگان  حدود چهار هزارنفر بود. Anna-Karin Gustafsson Åström  رئیس بخش skuldsanering  در Kronofogden می گوید که اگراین روند ادامه یابد، شمار درخواست کنندگان درسال جاری به هشت هزارنفر خواهدرسید.  یکی از دلایل این افزایش اجرای قانون جدیدی از آغاز سال جاری عنوان شده که درخواست skuldsanering  را آسان تر کرده است. براساس این قانون، افراد بدهکار دیگر نیازی به مذاکره با طلبکاران و رسیدن به توافقی با آنها ندارند و می توانند مستقیما از اداره ی اجرائیات Kronofogden  درخواست کمک کنند، اما مسئولان Kronofogden تاکیدمی کنند که تنها شاید نیمی از درخواست کنندگان موفق به دریافت کمک شوند و بقیه باید مشکل خود را از راه های دیگر و ازجمله درخواست از انجمن ها و سازمان هایی که داوطلبانه دراین زمینه فعالیت می کنند مانند Insolvens اتحادیه ی سراسری بدهکاران riksföreningen för skuldsatta  حل کنند. Ulrika Ring  معاون این اتحادیه می گوید که افراد بدهکارکه خود را در حاشیه ی جامعه احساس می کنند در skuldsanering  امیدی می بینند که از گرفتاری مالی خود رهایی می یابند. Skuldsanering  زمانی درخواست می شود که شخص از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده  و برای تسویه یا تصفیه ی بدهی های خود و تنظیم و برنامه ریزی مالی برای حل این مشکل به کمک نیاز داشته باشد.  گفته می شود که بیشتر درخواست کنندگان کسانی هستند که در دهه ی ۱۹۹۰ و به دلیل تغییر شدید بهای مسکن، بدهکار شده اند، اما مواردی مانند طلاق، بیماری و بیکاری طولانی مدت نیز ازجمله عوامل بدهکاری های سنگین معرفی شده اند. کسانی که با درخواست آنها برای Skuldsanering موافقت می شود باید به مدت پنج سال با حداقل معیشت زندگی کنند. Kronofogden ازدرآمد آنها حداقلی را برای گذران که میزان آن توسط مقامات اداره ی کل امور اجتماعی و دارایی تعیین شده، به آنها می دهد  و بقیه ی درآمد آنها را بابت بدهی اخذ می کند. Ulrika Ring  از اتحادیه ی سراسری بدهکاران اظهارامیدواری می کند که راه هایی برای حل این مشکل پیداشود چون به نظر او شرایطی که برای این بدهکاران ایجادمی شود به بیماری استعلاجی و بطورکلی به ناتوانی آنها می انجامد و دراین میان همه بازنده می شوند.احتمال افزایش حق عضویت در صندوق های بیمه ی بیکاری (محمد عقیلی) با شروع کار دولت جدید از پاییز گذشته، موضوع  بیمه ی بیکاری arbetslöshetsförsäkringen به یکی از داغ ترین مسائل سیاسی سوئد تبدیل شده است. اعمال سیاست های دولت اتحاد بورژوایی منجر به افزایش حق عضویت  اعضای صندوق های بیمه ی بیکاری a-kassaavgiften تا ۳۰۰ کرون شد. همزمان میزان کمک هزینه ی بیکاری نیز کاهش داده شد. دولت از آغاز سال جاری قانون  jobbavdraget   را به اجرا درآورد که باعث کاهش مالیات حقوق بگیران می شود و باید بتواند افزایش حق عضویت در صندوق های بیمه را جبران کند. اما این وضعیت تاکنون باعث خروج ۲۶۰ هزارنفر از صندوق های بیمه شده است. بسیاری از آنها بالای شصت سال سن دارند و پرداخت چنین حق عضویت بالایی را لازم نمی بینند. احتمال داده می شود که با بوجود آمدن این وضعیت، حق عضویت در صندوق های بیکاری از پاییز امسال بازهم افزایش یابد که می تواند به خروج افراد بازهم بیشتری ازاین صندوق ها منجرشود. Anna Lena Lund   از مسئولان اداره ی بیمه ی بیکاری  نیز این امر را با توجه به افزایش حق عضویت از پاییز امسال تایید می کند. هزینه های صندوق بیکاری ازطریق حق عضویت اعضا و بخشی از عوارض بازار کار arbetsmarknadsavgift که کارفرمایان به دولت می پردازند تامین می شود.  به این ترتیب دولت بخش عمده ی کمک هزینه ی بیکاری را از درآمد صندوق های بیکاری می پردازد و کاهش شمار پرداخت کنندگان می تواند هزینه ی دولت را افزایش دهد. بازرسی اداره ی بیمه ی بیکاری  arbetslöshetsförsäkringen  نشان می دهد که درحال حاضر وضعیت مالی صندوق های بیکاری در وضعیت فوق عادی قراردارند و دولت ۱۴ میلیارد کرون بیش از هزینه ی مورد نیاز برای پرداخت کمک هزینه ی بیکاری به دست آورده است.  این مبلغ می تواند توسط دولت ازجمله برای جبران کاهش مالیات ها مورد استفاده قرارگیرد، امری که با انتقادهایی ازسوی اتحادیه ها روبروشده است. آنها از بالابودن حق عضویت انتقادمی کنند و در توضیح می گویند که حقوق بگیران و کارفرمایان بخش عمده ی هزینه ی مورد نظر دولت را می پردازند و بیکاری نیز در شرایط خوب اقتصادی کشورهرماه رو به کاهش دارد و این امر باعث شده است که هزینه های دولت برای پرداخت کمک هزینه ی بیکاری کاهش یابد. عضویت در صنودق های بیمه درحال حاضر داوطلبانه است، اما دولت تصمیم دارد از ژوئیه ی سال ۲۰۰۹ این امر را اجباری  کند. دولت همچنین بررسی هایی را نیز برای ایجاد تغییراتی در ساختار صندوق های بیکاری آغازکرده است. دراین رابطه اتحادیه های کارگری و کارمندی خواستار مذاکره ی  دولت با خود پیرامون این تغییرات شده اند. مقررات جدید دررابطه با سفر به آمریکا (محمد عقیلی) برای مسافرت های هوایی مقررات جدیدی وضع شده است. به دنبال مذاکرات مقامات اتحادیه ی اروپا و آمریکا درمورد اطلاعاتی که شرکت های هوایی باید درمورد مسافران خود دراختیار مقامات آمریکایی قراردهند، توافق هایی به دست آمده و میزان این اطلاعات از ۳۴ به ۱۹ مورد کاهش یافته است. از فرودگاه آرلاندا در استکهلم و دیگر فرودگاه های کشورهای اروپایی سالانه حدود ۱۰ میلیون مسافر به آمریکا پروازمی کنند. به گفته ی مقامات آمریکایی اطلاعات درمورد این مسافران درجهت مبارزه با تروریسم بسیار مهم و ضروری ست. این اطلاعات براساس قراردادی که تنظیم شده بود به مقامات آمریکایی تحویل می شد، اما سال گذشته، دادگاه اروپا این قرارداد را غیرقانونی دانست. این امر به انجام مذاکرات و تعیین مقررات جدید منجرشد. براساس قرارداد جدید بیشترین تفاوت مربوط به کامپیوترهایی می شود که می توانند به گونه ای وضعیت نژادی، سیاسی و مذهبی افراد را افشاکنند و همچنین به اطلاعات درمورد وضعیت سلامتی افراد دست یابند. به گفته ی Jan Ollongren  رئیس بخش اطلاعات شرکت اس آ اس  این گونه کامپیوترها برچیده خواهندشد. اما ازسوی دیگر زمان نگهداری اطلاعات مربوط به ازجمله کارت های اعتباری، شماره تلفن،  نشانی و بار مسافران  نزد مقامات آمریکایی از سه سال و نیم به هفت سال افزایش خواهدیافت. این امر ازجانب سوئد مورد انتقاد قرارگرفته، اما  به گفته ی  Håkan Malmqvist  رئیس دایره ی آمریکای وزارت امورخارجه درمجموع  سازشی قابل قبولی به دست آمده و نتیجه ی قرارداد جدید در نهایت قابل تقویت و پشتیبانی ست. او می گوید که بیشترین فایده ی قرارداد جدید آگاهی همه از جزئیات آن در طول چند سال آینده است. این قرارداد باید پیش از اجرا مورد تایید تمام اعضای اتحادیه ی اروپا قرارگیرد.اردوی جوانان در یوتبوری (عبدالرزاق حسنی) اتحادیه ی سراسری ایرانیان مقیم سوئد، واحد غرب برای اولین باراقدام به تشکیل اردویی برای جوانان کرد که از ۲۹ ژوئن تا اول ژوئیه در محل Bokaberg  در حومه ی یوتبوری برگزارشد. عبدالرزاق حسنی، گزارشی ازاین اردو دارد.  اجرای قوانین جدید دررابطه با کار و اشتغال (زینت هاشمی)
با تصویب پارلمان سوئد ازاول ژوئیه، ماه جاری قوانین جدیدی به اجرا در آمدند که برخی از آنها به بازارکار، محدودیت استفاده از کمک هزینه ی بیکاری  و ایجاد کار برای خارجی تباران با نام Instegs jobb  مربوط می شدند.   زینت هاشمی دراین رابطه گفتگویی دارد با کاووس ارجمند، مشاورکاریابی برای خارجی تباران دراداره ی کار آنگرد در حومه ی یوتبوری و   همچنین سوسن کلال پور، جویای کار که موفق به یافتن کار در زمینه ی تخصصی خود در منطقه ی یوتبوری نشده و به او کاری در یکی از شهرهای دیگر سوئد پیشنهادشده است. 


تولد ولیعهد سوئد

ویکتوریا، ولیعهد سوئد روز ۱۴ ژوئیه، ۳۰ ساله می شود.
بخشی از مردم سوئد خواستار کناره گیری کارل گوستاو شانزدهم از پادشاهی و جانشینی ویکتوریا شده اند. پادشاه سوئد  چهارسال دیگربازنشسته می شود، اما درخواست برای کناره گیری پیش از موعد او توسط گروه هایی از مردم مطرح شده است.


 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".