1 av 8
2 av 8
بهرام بیضائی
3 av 8
4 av 8
اعتصاب غذای پناهجویان افغان در میدان سرگل استکهلم
5 av 8
6 av 8
هفته ی جهانی آب استکهلم
7 av 8
8 av 8

دوشنبه ۱۳ اوت ۲۰۰۷، ۲۲ مرداد ۱۳۸۶

تهیه و اجرا از محمد عقیلی
گزارش ها از زینت هاشمی، پوپک عامری و طاهرجام برسنگ

افزایش استخدام خارجی تباران در ادارات و نهادهای دولتی (محمد عقیلی)
گزارشی از اداره ی کل امورکارفرمایی Arbetsgivarverket  نشان می دهد که میزان ستخدام مهاجران و خارجی تباران در ادارات و نهادهای دولتی در طول دو سال اخیر افزایش یافته و به ۱۶ درصد رسیده است، که بالاترین میزان استخدام خارجی تباران توسط دولت درسوئد تاکنون محسوب می شود. به گفته ی Goran Kóstesic رئیس بخش سیاست استخدامی در هیئت رئیسه ی پلیس کشوری، این امرازنظرهویتی بسیار مهم است و افراد دارای تبار خارجی احساس می کنند که در جامعه مشابه همان موقعیتی را دارند که دیگر افراد جامعه دارند. Goran Kóstesic  خود یکی از جمله ۲۵ هزار نفری ست که در خارج از سوئد متولد شده یا والدینش متولد کشوردیگری هستند و به استخدام دولت درآمده اند. این افراد گرچه حدودا یک دهم افرادی را تشکیل می دهند که دراستخدام دولت هستند، اما شمارآنها از میانگین افراد شاغل در بازارکار بسیار کمتراست. یکی از دلایل این امر شرطی دانسته شده که دولت برای داشتن شهروندی سوئد هنگام استخدام آنها قائل شده است. بیشترین میزان استخدام مهاجران تاکنون در دانشگاه ها و مدارس عالی بوده است، اما اخیرا شمارآنها در دستگاه قضایی و ازجمله پلیس، افزایش یافته است. یکی از وظایف Goran Kóstesic در پلیس کشوری، به گفته ی خودش مقایسه ی کار پلیس سوئد با پلیس کروآسی و  یافتن رهنمود هایی ازاین مقایسه است. او اما تاکیدمی کند که گرچه استخدام خارجی تباران در پلیس سوئد، امتیازی برای دولت محسوب می شود، ولی بهترآن است که لیاقت های فردی آنها هنگام استخدام مورد توجه قرارگیرد. او درمورد خود نیز می گوید که امیدواراست استخدامش به دلیل لیاقت های او بوده باشد و نه تنها خارجی تباربودنش.
میزان استخدام خارجی تباران در ادارات و نهادهای دولتی گرچه افزایش یافته اما هنوزشمارخارجی تبارانی که پست ریاست دراین ادارات را به دست آورده اند بسیاراندک است وافزایشی نداشته است.مقررات سختگیرانه تر درمورد صدور گواهی بیماری استعلاجی (پوپک عامری)
اداره کل بهداری و رفاه خدمات اجتماعی Socialstyrelsen  در نظر دارد از پاییز پیش رو مقررات سختگیرانه تری را درمورد پزشکان و صدور گواهی  بیماری توسط آنان  به اجرا گذارد. هدف این نهاد ، کاهش زمان مرخصی های استعلاجی درازمدت نزدبیماران عنوان شده است . این طرح از جمله مورد استقبال سندیکای پزشکان قرار گرفته است.  Eva Nilsson Bågenholm  رئیس  سندیکای پزشکان در گفتگو با بخش خبر رادیو سوئد، اکوت می گوید: برخورداری از خط مشی یکسان برای صدور مدت معقولی از مرخصی بیماری برای فرد بیمار لازم است. چراکه تاکنون پزشکان و صندوق های تامین بیمه های اجتماعی  در مناطق و شهرهای مختلف کشور بسیار متفاوت از هم عمل کرده اند. پزشکان و بیماران بر مبنای طرحی سراسری می توانند از قضاوت صورت گرفته در مورد شخص بیمار راحت تر حمایت کنند. خط مشی جدید توصیه شده از سوی اداره کل بهداری سوئد، پیرامون کاهش مدت زمان مرخصی بیماری درحدود 90 بیماری گوناگون را در بر می گیرد که از میان آنها می توان به بیماریهای افسردگی، کمردرد، سکته قلبی، آپاندیس و خستگی مفرط ناشی از کار و  استرس که به Utbrändhet موسوم است اشاره کرد. سازمان های امور بیماران اما به این پیشنهاد به دیده انتقاد می نگرند. ازجمله اتحادیه سراسری بیماران قلبی و ریوی  کوتاه شدن دوره مرخصی بیماران پس از سکته قلبی به ۴ هفته  را مورد انتقاد قرار داده اند. Berndt Nilsson  رئیس اتحادیه سراسری بیماران قلب و ریوی می گوید: کوتاه کردن دوره نقاهت  سبب بازگشت اجباری بیمار به محیط کار میشود. درحالیکه فرد توانائی آن را ندارد و می تواند سلامت بیمار را به خطر اندازد. همچنین افرادی که به تشخیص پزشک از استرس و خستگی مفرط رنج می برند و دچار بیماری موسوم به  Utbrändhet هستند، با اجرای طرح جدید اداره کل بهداری، میبایستی در اسرع وقت کار خود را از سر بگیرند.  Jan Larsson  مسئول این پروژه در اداره کل بهداری و رفاه خدمات اجتماعی معتقد است که بازگشت هرچه سریعتر به محیط کار به نفع فرد بیمار است. او میگوید مرخصی استعلاجی درمان خوبی برای بیمار نیست. در حال حاضر در سوئد ۳۰۰۰۰ نفر  بدلیل استرس و خستگی مفرط بیش از ۲ هفته در سال در مرخصی بیماری بسر می برند. گفته میشود با اجرای این  پروژه  که صندوق خدمات  بیمه های اجتماعی و اداره کل بهداری مشترکا طراحی کرده اند این رقم کاهش چشمگیری خواهد داشت. 


پایان موقتی اعتصاب غذای پناهجویان افغان در استکهلم (زینت هاشمی)
اعتصاب غذای هشت روزه ی  پناهجویان افغان در اعتراض به تصمیم اداره ی کل امور مهاجرت درمورد اخراج آنها از سوئد با قولی که مسئولان این اداره برای ملاقات باآنها دادند، امروز پایان یافت.  بااین حال نسیم سحر، معاون انجمن افغان ها در سوئد و سخنگو و مسئول یاری رسانی ازسوی این انجمن به اعتصاب کنندگان درگفتگویی با زینت هاشمی تاکیدمی کند که تحصن پناهجویان همچنان ادامه دارد.    زینت هاشمی گفتگویی نیز دارد با دانش افشار از اعتصاب کنندگان در محل اعتصاب
 
                            اضافه کنیم که درحال حاضر حدود یک هزار پناهجوی افغان درسوئد درانتظار تصمیم اداره ی کل امورمهاجرت هستند و بیش از ششصد نفرآنها در خطر اخراج قراردارند.  


آغاز هفته ی جهانی آب در استکهلم (محمد عقیلی)

امروزهفته ی جهانی آب  världs-vatten-veckan طی مراسمی توسط فردریک راین فلدت، نخست وزیر در استکهلم  گشایش یافت. این برای اولین باراست که درطول ۱۷ سال برپایی هفته ی جهانی آب  World Water Week  مراسم آن توسط یک نخست وزیر افتتاح می شود. Anders Berntell  مدیرعامل انستیتوی بین المللی آب که برگزارکننده ی هفته ی جهانی آب در استکهلم است  تاکیدمی کند که این مراسم سابقه ای طولانی دارد و همزمان با جشنواره ی آب در سال ۱۹۹۱ دراین شهر آغازشد. او می گوید که جشنواره ی آب دیگر وجود ندارد اما بخش های جدی و مهم آن باقی مانده و با عنوان هفته ی جهانی آب و با شرکت نمایندگانی از حدود چهل کشور جهان در استکهلم برگزارمی شود.
شمار شرکت کنندگان خارجی دراین مراسم حدود دو هزارنفرو از حدود ۱۵۰ سازمان بین المللی اعلام شده است. دراین یک هفته ازطریق سمینارها، سخنرانی ها و برنامه های مختلف به اهمیت آب و نقش آب به عنوان یک نیروی حیاتی  در رشد انسان و توسعه ی ازجمله  اجتماعی و اقتصادی بشر پرداخته می شود.ازجمله موارد مهم درهفته ی جهانی آب به گفته ی  Anders Berntell  شرکت افرادی با موقعیت های اجتماعی گوناگون از سیاستمداران تا پژوهشگران و تکنیسین های سیستم آب رسانی درجهان و مذاکرات آنها با یکدیگر است که به دور از تصمیات دولت ها  و نقش آنها دراین زمینه صورت می گیرد.
هفته ی جهانی آب با برنامه های گوناگون در طول این هفته و در نقاط مختلف شهر برگزارمی شود. دراین هفته جوایزی نیز داده می شود که مهم ترین آن جایزه ی بزرگ آب استکهلم است که به پروفسورPerry McCarty   از دانشگاه استانفورد در کالفرنیای آمریکا اهدا خواهدشد.نشست گزارشگران رادیو سوئد در کشورهای دیگر در استکهلم    
خبرنگاران رادیو سوئد در شهرهای مختلف جهان در روز سه شنبه، چهاردهم اوت، فردا از ساعت ۱۵ در محل Södra Teatern در استکهلم گرد می آیند و علاوه بر دادن توضیحاتی درمورد کار و منطقه ی محل ماموریت خود که برخی از کشورهای  آسیایی و ازجمله خاورمیانه را  نیز
 دربرمی گیرد، به پرسش های شرکت کنندگان نیز پاسخ می دهند. شما می توانید با شرکت دراین گردهم آیی که رایگان است، پرسش های موردنظر خود را با آنها درمیان بگذارید. این گردهم آیی و  سخنان خبرنگاران از ساعت پانزده و سی دقیقه ی روز دوشنبه تا پنجشنبه از شبکه ی اول رادیو سوئدنیز پخش می شود.* دریچه ای بر جهان فرهنگ(طاهر جام برسنگ)

بهرام بیضائی و جهان هنری اینگمار برگمن

آگاهید که اینگمار برگمن، چهره‌ی برجسته‌ی سینمای جهان روز دوشنبه‌ی گذشته سی‌ام ماه ژوئیه در خانه‌ی خود واقع در جزیره‌ی Fårö در استان گوتلند جهان را وداع گفت. ارنست اینگمار برگمن در ۱۴ ژوئیه ۱۹۱۸ در شهر ”اوپسالا” متولد شد. پدرش یک روحانی بود و محیط کودکی و نوجوانی بر روحیات وی تاثیر عمیقی گذاشت. گفته‌ می‌شود تکرار مضامینی چون سرکوب جوانان بوسیله‌ی شخصیت‌های پدرسالار در برخی از فیلم‌هایش نشانه‌هائی از تاثیر پدر و محیط خانواده در زندگی‌اش بود. برگمن همه‌ی کارهای خود را به زبان سوئدی ساخت و ۳ فیلم او، مهر هفتم، فانی و الکساندر و چشمه‌ی باکرگی برنده اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان شدند. برگمن از سال ۱۹۶۰ از هیاهوی شهرها گریخت و به جزیره‌ی Fårö در استان گوتلند پناه برد. ۱۹ سال پس از زندگی در این جزیره در سال ۱۹۷۷ برگمن درباره‌ی محل سکونت خود چنین گفت:
«وقتی اولین بار در بهار ۱۹۶۰ به این جزیره آمدم، انگار زدم بودم وسط خال، عشق بود در اولین نگاه. برگمن ادامه داد من که همیشه خود را بی‌ماوا یافته بودم، Fårö برایم خانه بود و حس کردم که همیشه به این جا تعلق داشته‌ام.»
«همیشه به این فکر کرده‌ام که چه چیز این جزیره منحصر به فرد است و برایم تا این اندازه اهمیت دارد. دریافتم که بسیاری، و بطور ویژه هنرمندان برداشت مشابهی از جزیره‌ی Fårö داشتند. در واقع عواملی که من را به این جا وصل می‌کند وجود افق باز دریائی و از این گذشته شکل این جزیره که رنگ‌هایش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، و وجود چیزهائی که عمیقا آرامش‌بخش است و عمیقا امن. صدای مستمر دریای سرمست که مدام شنیده می‌شود پاسخی است عمیق به پرسش‌های درونم.»
بسیاری از فیلم‌سازان بزرگ جهان، از تحسین‌گران برگمن بودند به عنوان نمونه وودی آلن زمانی در سال ۱۹۸۸ برگمن را بزرگ‌ترین هنرمند از زمان اختراع دوربین فیلم‌برداری معرفی کرده بود.  پنجاهمین جشنواره فیلم کن در فرانسه او را  به عنوان «بزرگترین کارگردان همه دوران سینما» برگزیده بود. برگمن که به شاعر سینما معروف بود الهام‌بخش بسياری از فيلمسازان جهان از جمله وودی آلن، پل شرايدر، کريستوف کيسلوفسکی، آندره تارکوفسکی و بسياری ديگر بود. بيل اگوست فيلمساز دانمارکی درگذشت برگمن او را يک فقدان بزرگ نامید و گفت: «او از نسل فيلمسازان بزرگی چون آکيرا کوروساوا و فلينی بود.» وودی آلن سال‌ها پیش، در ۱۹۸۸ گفته بود که برگمن بزرگترین هنرمند سینما از زمان اختراع دوربین فیلم‌برداری است.

برخی از فیلم‌های  برگمن: مهر هفتم، سکوت، فانی و الکساندر، سونات پائیزی، توت فرنگی‌های وحشی، مردی با یک چتر (۱۹۴۶) ، سرزمین آرزو (۱۹۴۷) ، آینده با من است (۱۹۴۸) ، زندان (۱۹۴۹) ، رازهای زنان (۱۹۵۳) ، تابستانی با مونیکا (۱۹۵۳) ، شب عریان (۱۹۵۴) ، درسی در عشق (۱۹۵۴) ، لبخندهای یک شب تابستانی (۱۹۵۵) ، چشم شیطان (۱۹۶۰) ، صحنه یک ازدواج (۱۹۷۳) ، چهره به چهره (۱۹۷۶).

taher.jambarsang@sr.se

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".