1 av 5
2 av 5
3 av 5
4 av 5
5 av 5

چهارشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۰۷، ۲۵ مهر ۱۳۸۶

تهیه و اجرا: محمدعقیلی
گزارش ها: زینت هاشمی، شکیلا عیدی زاده

انتقادشدید موناسالین از دولت اتحادبورژوایی  (محمد عقیلی)
مونا سالین، رهبرحزب سوسیال دموکرات در مناظره ی رهبران احزاب در پارلمان، دولت بورژوایی و فردریک راین فلدت، نخست وزیر را بخاطر افزایش بی عدالتی در جامعه مورد انتقادقرارداد. او گفت که کیزان اشتغال افزایش یافته، اما  بر شمار بیکاران طولانی مدت نیز افزوده شده، افراد دارای درآمدهای بالا ثروتمندترشده  و زنانی که نیمه وقت کارمی کنند، فقیرتر شده اند و بازنشستگان نیز سرانجام پیامی دریافت کرده اند که دولت هیچ امکانی برای بهبود وضع آنها ندارد. موناسالین تاکید کرد که عملکرد دولت باعث بی عدالتی بیشتر و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شده است. در پاسخ به او فردریک راین فلدت، نخست وزیر گفت که دولت او موفق به ایجادکار شده و از مونا سالین پرسید که سیاست شغلی شما چیست و چه می کنید تا برای عده ی زیادی که در خارج از بازار کار قراردارند، کار ایجاد کنید؟  
 Jan Björklund  رهبر جدید حزب لیبرال مردم که در نخستین مناظره ی خود شرکت می کرد، در سخنان خود گفت که در چندسال آینده، زندگی افراد دارای دستمزد پایین و متوسط دارای شغل به سرعت به استاندارد بهتری خواهدرسید و از مونا سالین خواست تا ترش رویی نکند و به او گفت کسانی که شما خیال می کنید نمایندگان آنها هستید ، به سرعت به وضعیت بهتری دست خواهندیافت و بهتراست که خوشحال باشد. موناسالین نیز در پاسخ به فردریک راین فلدت و یان بیورک لوند گفت که بارها از آنها شنیده که در دولت بایکدیگر خوش هستند و لذت می برند و با اشاره به جمله ای از یان بیورک لوند که افراد بیکار باید به صندوق بیمه بیکاری  a-kassan  که خیلی هم از آن خوششان می آید مراجعه کنند، از او پرسید که فکرمی کند یک فرد بیکار ازشنیدن این جمله چه احساسی خواهدکرد. .............................................
وضعیت دشوار کودکان پناهجوی تنها (شکیلا عیدی زاده)
در سال جاری ۹۰۰ کودک تنها به سوئد پناه آورده اند که ۲۳۰ تن آنها هنوز در مسکن موقتی به سر می برند. با وجود این ۱۴ کمون در سوئد حاضر به پذیرش آنها نیستند. دان الیاس سان، مدیر کل اداره امور مهاجرت می گوید که این کودکان در وضعیت مناسبی به سر نمی برند، آنها به آرامش بیشتری نیاز دارند و باید از مراقبت و نگهداری بیشتری برخوردارباشند. از ماه ژوئن سال گذشته کمون ها مسئولیت تهیه مسکن برای کودکان تنها را به عهده داشته اند. دان الیاس سان از پیشرفتی که در این زمینه به دست آمده، اظهار خرسندی می کند، اما خاطر نشان می سازد که این کودکان به محل های بیشتری برای سکونت احتیاج دارند. این ۱۴ کمون دلیل نپذیرفتن کودکان را مشکلات مالی و نداشتن تجربه ی کافی  در امور کودکان پناهجو می دانند. ولی اداره کل امور مهاجرت با این دلایل موافق نیست و به گفته ی دان الیاسون اداره ی کل امور مهاجرت فهرست نام این ۱۴ کومون را در صفحه انترنیتی خود نوشته است تا با طرح این مسائل و انجام مناظره و گفتگو، تعداد بیشتری از کمون ها کودکان پناهجو را بپدیرند.


حدود یک سوم مردم در سوئد تقلب می کنند (محمد عقیلی)   

تقلب در سوئد چندان غیرعادی نیست
یک بررسی که توسط Stefan Fölster  مسئول مالی اتحادیه ی کارفرمایان سوئد  Svenskt Näringslivs  و  Fredrik Bergström  مدیرعامل انستیتوی تحقیقات تجاری  Handelns Utredningsinstitut  انجام شده و به صورت کتابی با عنوان  ”Plan B - den dolda jakten på välfärd”  منتشرشده، نشان می دهد که سوئدی ها نیز به تقلب متوسل می شوند. در پرسش از ۱۲۵۷ نفر که بطور اتفاقی انتخاب شده اند، ۱۶ درصد اعتراف کرده اند که  برای نمونه در کمک هزینه های بیکاری و  بیماری تقلب کرده اند. ازاین تعداد حدود ۱۱ درصد نیز گفته اند که درطول  ۵ سال گذشته، کارسیاه  نیزکرده اند. حدود ۳۶ درصد از تقلب هایی که دراین کتاب اشاره شده مربوط به استفاده از کار سیاه در کشورهای هم مرز و یا پرداختن به کارهای شخصی از وقت اداری حداقل یک ساعت درهفته است. انجام کارسیاه در سوئد حجم گسترده ای دارد و به گفته ی Mats Sjöstrand  مدیرکل اداره ی امور مالیات، شکل های مختلفی از سازمان یافته تا محدود و در تعطیلات و کارهای دستی را دربرمی گیرد. یکی دیگر از تقلب های گسترده دراین بررسی، استفاده ی هم زمان از کمک هزینه ی والدین و بیماری یا بیکاری ست.
درمجموع دراین بررسی نشان داده شده که تنها حدود ۵ درصد اصلا تقلب نکرده و یا عملی که مخالف اهداف رفاه اجتماعی باشد، انجام نداده اند. Fredrik Bergström  یکی از دو نویسنده ی این کتاب می گوید که اگر این وضعیت جنبه ی عمومی پیداکند، می تواند باعث ازمیان رفتن احترام به نظام اجتماعی شود.
 دررابطه با انجام تقلب که براساس بررسی انجام شده حدود یک سوم مردم را دربرمی گیرد، اداره ی کل امور مالیات روز گذشته اعلام کرد که هرسال حدود ۱۳۰ میلیارد کرون از درآمد این اداره به دلیل تقلب های مختلف ازبین می رود.


بلاتکلیفی یک پناهجوی ایرانی در سوئد (محمدعقیلی)
یک پناهجوی ایرانی، حمیدرضا حسینی که درایران روزنامه نگار بوده  حدود سه سال است که به سوئد آمده و تقاضای اقامت کرده است، اما هنوز هیچ پاسخی از اداره ی کل امور مهاجرت دریافت نکرده است.  
گفتگویی نیز داریم با حمیدسلیمی در اومئو که از وضعیت پرونده ی او اطلاع دارد و آن را پی گیری کرده است.  
اضافه کنیم که برای تماس با Fred Forsberg مسئول  ID enheten  دایره ی بررسی اسناد   اقدام کردیم که در ماموریت اداری بود و مشاور حمیدرضا حسینی در بودن Jonny Medebro  نیز حاضر به گفتگو نشد، اما گفت که موضوع ارسال مدارک شناسایی حمیدرضا حسینی به دایره ی بررسی اسناد و عدم دریافت پاسخی ازاین دایره را تایید می کند.

سوئد، بهترین در اروپا (زینت هاشمی)
از میان ۲۸ کشور ، ۲۵ کشور عضو اتحادیه ی اروپا و همچنین کانادا ، سوئیس و نروژ،  سوئد دارای بهترین قوانین همپیوستگی،integration  است. این نتیجه ی تحقیقاتی ست که از سوی سازمانهای متعلق به بیست و پنج کشور اروپائی به دست آمده است. دراین گزارش از سیاست دولت مدراتها در رابطه با جذب خارجیان به بازارکار به صورت امری مثبت در راستای همپیوستگی نام برده شده است. این درحالیست که برخی ار کارشناسان قوانین integration  را مربوط به گذشته و تصمیم گیری های سال های پیش می دانند.  
در رابطه با نتیجه ی این تحقیقات از مسعود کمالی جامعه شناس واستاد دانشگاه واز مسئولان توزیع کمک مالی به گروه های تحقیق برای پژوهش هائی در زمینه های اینتگراشون و تبعیض نژادی در اروپا  و همچنین نظر حسن حسینی جامعه شناس و مسئول مرکز تحقیقات چند فرهنگی بوت شیرکا در استکهلم و همچنین مسئول پروژه هائی در رابطه با هم پیوستگی را می شنوید .     
 
         


                                                     
                                                  


سمینار دکتر فرهنگ هلاکویی در استکهلم (پوپک عامری)
در یکی از برنامه های گذشته ی پژواک، گزارشی از سیمنار دکتر فرهنگ هالاکویی، روان شناس و جامعه شناس ساکن آمریکا در استکهلم را شنیدید. در برنامه ی امروز بخش دیگری ازاین سمینار را با عنوان چگونه می توان خود را تغییر داد، می شنوید.

پرسش یکی از شنوندگان پژواک که در تلفن پیامگیر برنامه مطرح کرده است. روز سه شنبه  گزارشی داشتیم درمورد دموکراسی و معرفی برنامه هایی که با عنوان چرا دموکراسی به مدت یک هفته از تلویزیون سوئد پخش شد. درمورد دموکراسی و برای دریافت پاسخ هایی ازجمله به پرسش طرح شده توسط این شنونده، گزارش هایی تهیه خواهیم کرد. دراین گزارش ها شما نیز شرکت کنید و نظرات خود را با تلفن پیامگیر پژواک ۷۸۴۳۹۴۹  ۰۸ با ما درمیان بگذارید. 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".