سخن رانی ناصر زرافشان در استکهلمگزارش جلسه ی سخن رانی ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل مدافع خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای در استکهلم.
ناصرزرافشان در جریان سفری کوتاه به آلمان برای دریافت جایزه ی حقوقدانان آن کشور که به او تعلق گرفته بود، توانست به سوئد بیاید و شخصا جایزه ی توخولسکی را که انجمن پن سوئد در سال ۲۰۰۶ در دفاع از آزادی بیان و نویسندگان و روزنامه نگاران زندانی  به او اهداکرده بود دریافت کند. او در روز جمعه ۱۲ اکتبر در محل ABF استکهلم  در یک جلسه ی سخن رانی و پرسش و پاسخ که شمار زیادی ازایرانیان در آن حضور داشتند، شرکت کرد. او در روز شنبه نیز در یک جلسه س سخن رانی و پرسش و پاسخ در شهر یوتبوری شرکت کرد. 
گزارشی را که می شنوید سخن رانی او و پاسخ او به پرسش هایی ست که توسط حاضران در جلسه استکهلم مطرح شده بود.
..........................
مراسم اهدای جایزه ی توخولسکی به ناصر زرافشان
این مراسم در روز یکشنبه چهاردهم اکتبر در استکهلم برگزارشد و وزیر کمک های اقتصادی خارجی سوئد، گونیللا کارلسون این جایزه را به زرافشان اهداکرد. جایزه ی توخولسکی هرسال از طرف انجمن پن سوئد به یک روزنامه نگار یا نویسنده ی دربند یا در فرار و تحت تعقیب داده می شود که  در سال گذشته به ناصرزرافشان تعلق گرفت. زرافشان در آن زمان در زندان بود و نتوانست برای دریافت آن به سوئد بیاید .  عکس هایی از این مراسم