دوشنبه ۲۲اکتبر ۲۰۰۷ ۳۰ مهرماه ۱۳۸۶ خورشیدی

تهیه و اجرا: زینت هاشمی
گزارش ها : محمد عقیلی، شکیلاعیدی زاده، عبدالرزاق حسنی 

اعمال خشونت توسط هواداران فوتبال (محمد عقیلی)
در سال های اخیر، دسته های طرفدار تیم های مختلف فوتبال، علاقمندی و پشتیبانی از تیم محبوب خود را با نشان دادن خشونت و درگیری با طرفداران تیم های رقیب به نمایش می گذارند. این افراد حتی درصورت نارضایی از مسابقه ای که به تماشای آن رفته اند به پرتاب اشیایی به داخل زمین،  حمله به داوران و یا بازیکنان تیم رقیب نیز می پردازند. در تعطیلات گذشته درجریان مسابقات فوتبال باشگاهی سوئد Allsvenskan درگیری های مختلفی در شهرهای استکهلم، یوتبوری، Borås   و Åstorp  در اسکونه تدارک دیده شده بود و یا روی داد و ازجمله در Åstorp   که هواداران تیم ها و باشگاه های مختلف از شهرهای  استکهلم و  Helsinborg  و همچنین از دانمارک برای درگیری با یکدیگر گردآمده بودند،  بیش از صد نفردستگیرشدند و امروز اعلام شد که هفت تن از آنها در بازداشت نگه داشته شده اند. بروز درگیری هایی تا این حد گسترده و همزمان به نظربسیاری از صاحب نظرانی که مسابقات فوتبال و پی آمدهای آن را دنبال می کنند، غیرعادی ست.  حتی  Peter Sjöström  پلیس ویژه ی گروه های طرفدارفوتبال در استکهلم نیز آن را به شکلی غیرمعمول زیاد می داند. یک امرتازه در میان گروه های طرفدار فوتبال،  درگیرشدن با یکدیگر و  با پلیس  در روز یا روزهای پیش ازمسابقه است  که به گفته ی  Peter Sjöström  هرچه بیشترعادی می شود. او به عنوان یکی از دلایل افزایش این خشونت ها  به پایان فصل مسابقات باشگاهی اشاره می کند و می گوید که این گروه ها می خواهند تا پیش از آن و شروع زمستان، حضورخود را در صحنه به نمایش بگذارند. طرفداران فوتبال بیشترجوان هستند و موضوع  گرایش آنها به این گونه دسته بازی ها و روی آوردن به خشونت،  ازسوی بسیاری از جامعه شناسان و روان شناسان، مورد بررسی قرارگرفته و نسبت به افزایش آن هشدارداده شده است.   Peter Sjöström  پلیس ویژه ی گروه های طرفدارفوتبال در استکهلم نیز این امر را تایید می کند و اظهارنظر می کند که معنای زندگی برای بسیاری از آنها فوتبال، تیمشان و درگیری با یکدیگراست. افزایش خشونت درمیان جوانان طرفدار فوتبال نگرانی هایی را در جامعه ایجادکرده و دولت را نیز به فکر یافتن راه هایی برای جلوگیری هرچه سریعتراز آن واداشته است. دولت پیشنهادهایی را مطرح کرده است که ازجمله می توان به سنگین ترکردن مجازات هجوم به داخل زمین فوتبال و پرتاب اشیایی  به داخل زمین اشاره کرد. دررابطه با خشونت های طرفداران فوتبال، امروز محاکمه ی ۳۳ تن از طرفداران تیم AIK  استکهلم که در اکتبر ۲۰۰۴ دست به خشونت زده بودند، آغازشد. اضافه کنیم که تیم AIK امشب مسابقه ی حساسی را دربرابر تیم  IFK Göteborg  در استکهلم انجام می دهد و پیش بینی می شود که درگیری هایی نیز میان طرفداران این دو تیم روی دهد. 


برنامه ی جدید حزب دموکرات های سوئد (محمد عقیلی)
در کنفرانس سراسری حزب بیگانه ستیز دموکرات های سوئد Sverigedemokraterna  در تعطیلات پایان هفته  و معرفی برنامه های کمونی این حزب، باردیگربه گونه ای بر مرکزیت خط مهاجرستیزی در برنامه های این حزب تاکیدشد. در برنامه ی این حزب برای کمون ها ازجمله پیشنهادی برای انجام فعالیت هایی درجهت همانند سازی مهاجران با جامعه به جای کوشش برای همپیوستگی آنها با جامعه ارائه شده است. دربرنامه ی این حزب پیشنهادهایی برای بهبود شرایط سالمندان سوئدی و رسیدگی بهتر به وضعیت آنها، پاره ای مقررات درمورد مدارس، محیط زیست و نگهداری از کودکان ارائه  شده است. Jimmy Åkesson  رهبر حزب دموکرات های سوئد، سیاست پناهنده پذیری کشور را موردانتقادقرارمی دهد. او می گوید که شماربسیار زیادی مهاجربه سوئد می آید و کشور ظرفیت  پذیرفتن آنها را ندارد. دراین مورد او می گوید که کمون ها باید از پإیرفتن مهاجران خودداری کنند و به این ترتیب دولت مجبور می شود که سیاست پناهنده پذیری خود را تغییردهد. حزب بیگانه ستیز دموکرات های سوئد خواستار حذف آموزش زبان  مادری در مدارس، عدم اجازه ی بنای ساختمان هایی مخالف سنت معماری سوئد و غرب مانند مسجد و تخصیص کمک های فرهنگی تنها برای مطرح ساختن میراث فرهنگی سوئد یا تقویت هویت سوئدی ست. اما  این که سوئد جز با معماری و میراث فرهنگی با چه چیز دیگری هویت یابی می کند، رهبر این حزب پاسخ روشنی ندارد. او می گوید که این یک جهت گیری عمومی ست و قطعیت ندارد. دراین مورد Daniel Poohl,  سردبیر نشریه ی ضد نژادپرستی Expo  می گوید که حزب دموکرات های سوئد خود را بی تفاوت به مسائل مهاجران نشان می دهد، اما با کمی دقت می توان این موضوع را در بیشتر مسائل مطرح برای این حزب دید. حزب بیگانه ستیز دموکرات های سوئد Sverigedemokraterna در انتخابات گذشته موفق به کسب کرسی هایی در ۱۲۰ کمون سوئد شد و به همین دلیل مبلغ ده میلیون و ۵۰۰ هزارکرون نیز به عنوان کمک هزینه  از کمون ها و شوراهای استانی دریافت کرده است. 
پیروزی لیبرال ها در لهستان (شکیلا عیدی زاده) در انتخابات پارلمانی لهستان در روز گذشته، حزب لیبرال میدبوریرپلتفورم با کسب 41 در صد آرا به پیروزی رسید.  حزب محافظه کار برادران کیچین بعد از دو سال حکومت با 32 در صد آرا از قدرت کنار رفت.دونالد توسک رهبر حزب لیبرال از تمام مردم لهستان حتی کسانی که به احزاب دیگر رای داده اند سپاس گزاری کرد. او همچنین گفت که او تمام کوشش های خود را خواهد کرد تا لهستان یک خانه ی خوب برای همه ی لهستانی ها شود.سخن گوی حزب لیبرالی میدبوریر پلتفورم گفت که در آغاز سال 2008   900 سربازان لهستانی درعراق به خانه خود بازخواهندگشت. به گفته ی وی، این سربازان وظایف خود را درعراق به پایان رسانده اند.یاکوب سویچکی، کار شناس سیاسی در انستیتوی سیاست های خارجی سوئد معتقد است که موضع لهستان پس از به پیروزی رسیدن حزب لیبرال در انتخابات پارلمانی،  نسبت به سوئد و اروپا بیشتر خوش بینانه خواهد بود. انتخابات دیگر در اروپا، مربوط به سویس بود که نتیجه غیر منتظره ی داشت. در انتخابات روز یکشنبه در این کشور حزب پوپولیستی دست راستی  فالک پرتی ایت با 29 در صد آرا برنده شد. حزب پاپویولستی دست راستی مردم بعد از یک کمپین بیگانه ستیزانه توانست به موفقیت برسد. این حزب می خواهد مهاجرینی را مرتکب جرمی شده اند و یا از خدمات اجتماعی استفاده ی نادرست کرده اند از سویس اخراج کند.  در یکی از افیش های کمپین این حزب تصویری  ترسیم شده که در آن سه گوسفند سفید یک گوسفند سیاه را از سویس بیرون می اندازند. این افیش به خاطر پیام بیگانه ستیزانه اش مورد انتقاد سازمان ملل قرارگرفت. 
پیامدهای سفر ولادیمیر پوتین به ایران (زینت هاشمی)
خبر استعفای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنییت ملی و مسئول اول مذاکرات در مورد برنامه  ای هسته ای جمهوری اسلامی و انتساب سعید جلیلی از افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد از یک سو و از سوی دیگر خبرها و تعبیرهای مختلف از سفر ولادیمیر پوتین به ایران برای شرکت در مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزرهمچنان از رویدادهای مهم ایران وجهان است.  به خصوص نظرات گوناگون در مورد سخنان جورج بوش رئیس جمهور آمریکا بعد از سفر پوتین به ایران پیرامون خطر وقوع جنگ جهانی سوم .در این زمینه درسوئد نیز ازسوی انستیتوی پژوهش های امور دفاعی سوئد svenska Försvarets forskninginstitut, FOI سمیناری تشکیل شد که خبرنگار برنامه ی  Konflikt که از شبکه ی یک رادیو سوئد پخش می شود میکائیل اولسون در آن شرکت داشت.  در این برنامه ضمن پرداختن به این امر مطرح شد که با وجود تاکید روسیه بر عدم مدارکی برای اثبات تلاش ایران به دست یابی به سلاح های هسته ای اما برخی از کشورها چون فرانسه و آمریکا بر این عقیده پا فشاری می کنند که ایران به دنبال برنامه های تولید سلاحهای هسته ایست و خواهان اعمال تحریم های اقتصادی بیشتر علیه آن  هستند.  در گفتگوئی با دکتر سعید محمودی استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم از جمله در زمینه ی اهمیت سفر پوتین به ایران پرسیده ایم . دکتر محمودی ضمن مهم خواندن سفر پوتین به ایران درشرایط کنونی این کشور،  اماعنوان می کند که بر خلاف تصور بسیاری این سفر به قصد جانبداری از جمهوری اسلامی و برنامه های هسته ای اش صورت نگرفته است بلکه با هدف همان برنامه ی اعلام شده  در مورد مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر بوده که تصمیم نهائی آن به مذاکرات سال آینده موکول شده است .   


جعفر پناهی، فیلمساز در استکهلم (محمد عقیلی)
 
جعفرپناهی، از فیلم سازان سرشناس ایران ازجمله میهمانان جشنواره ی فیلم یاری بود که از ۲۸ تا ۳۰ سپتامبر در اوپسالا و استکهلم برگزارشد. دراین جشنواره  فیلم افساید از جعفرپناهی به نمایش درآمد. محمدعقیلی درجریان این فستیوال گفتگویی با او داشت و درابتدا از انگیزه ی ساختن فیلم افساید از اوپرسیدبزرگداشت مولوی در یوتبوری (عبدالرزاق حسنی)
دوشنبه شب هشتم اکتبر، برنامه ای در بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف نامدار ایران ازسوی مرکزتوسعه ی فعالیت های چند فرهنگی در زمینه ی هنر و فرهنگ در غرب سوئد با همکاری اداره ی فرهنگ یوتبوری در سالن پوسترویک این شهربرگزارشد. 
عبدالرزاق حسنی همچنین گفتگویی کرده است با سودابه ی زهرایی، طراح رقص از ایران و فریبا هدایتی، سرپرست گروه موسیقی آوای دوست و درپایان نیز با روح انگیز، آهنگساز و خواننده ی ساکن یوتبوری. ابتدا سودابه ی زهرایی که درمورد اجرای خود می گوید.