ادامه ی مطلب

اتحادیه ی اروپا اجازه ی کار برای افراد دارای تحصیلات عالی از کشورهای خارج اروپا را  با عنوان کارت آبی تصویب کرد. با اجرای این مقررات  تمام افرادی که دارای تحصیلات عالی در رشته های مختلف هستند از مهندس کامپیوتر و ارتباطات گرفته تا پزشک  و پرستارمی توانند کارت آبی دریافت کرده و به کاردریکی از کشورهای اروپایی بپردازند. مدت اعتبار این کارت و مجوز کار در ابتدا برای دو سال است اما می توان تا سه سال دیگر نیز آن را تمدیدکرد و پس از آن دارنده ی کارت، اجازه ی اقامت دائم دریافت خواهدکرد. این مجوزدردوسال اول محدود به کار تنها در یک کشوراروپایی ست، اما پس از آن فرد دارنده ی کارت  مجازخواهدبود که برای یافتن کار آزادانه در تمام کشورهای اتحادیه ی اروپا سفرکند.
دراین زمینه محدودیت هایی نیز درنظرگرفته شده که برای جلوگیری از فرارمغزها و خروج افراد تحصیل کرده از کشورهای فقیرعنوان شده است. تاکیدشده است که به افراد متخصص از کشورهایی که به تخصص آنها در همان کشور نیازاست، کارت آبی داده نخواهدشد. دراین زمینه می توان به گزارش سازمان ملل اشاره کرد که تاکیدمی کند تنها در شهر منچستر در بریتانیا بیش از تمام کشور مالاوی، پزشک مالاویایی وجود دارد و از ۶۰۰ پزشکی که در زامبیا فارغ التحصیل شده اند تنها ۵۰ نفر آنها در زامبیا  باقی مانده اند. سوئد، بریتانیا و ایرلند ازجمله اعضای اتحادیه ی اروپا هستند که برای اولین بار و از سال ۲۰۰۴ اقدام به پذیرفتن نیروی کار تحصیل کرده و متخصص از کشورهای مرکز و شرق اروپا کردند، اما اینک بیشتر کشورهای اتحادیه ی اروپا به این امر اقدام کرده و با اجرای مقررات جدید، مهاجرت نیروی کار تحصیل کرده از خارج از اتحادیه ی اروپا امری عادی خواهدشد. دلیل این امر نیز کمبور  نیروی  کار متخصص در اروپا عنوان شده است.
براساس مقررات جدید، کارفرمایان باید پیش ازآگهی اشتغال برای افراد متخصص خارج از اروپا، به مدت ده روز در داخل اروپا نیاز خود را اعلام کنند و چنانچه دراین مدت، متخصصی از کشورهای اروپایی متقاضی آن کارنبود، مجاز به استفاده از نیروی کار خارج از اروپا خواهندبود.  دراین صورت برای نمونه  اداره ی کل امورمهاجرت سوئد  پس از تایید مدارک ارائه شده ازسوی کارفرما درمورد استخدام و میزان حقوق نیروی کار خارجی که باید با استاندارد حقوق در سوئد برابرباشد، اجازه ی اقامت برای او را صادرمی کند. این مورد البته محدود به نیروی کار متخصص و دارای تحصیلات عالی نیست و هر نیروی کار خارجی را دربرمی گیرد.
یک مورد دیگردرارتباط با پناهجویان است که درصورت دریافت پاسخ منفی می توانند با یافتن کار، اجازه ی اقامت دریافت کنند. Tobias Bilström  وزیر امور مهاجرت ازاین تصمیم اتحادیه ی اروپا استقبال می کند و آن را امکانی برای تامین نیروی کار در کشورهای اروپایی می داند. او می گوید که نیروی کارمهاجر و حتی متقاضیان پناهندگی می توانند بدون هیچ مخالفتی ازجانب دولت درجستجوی کار برآیند و اجازه ی اقامت دریافت کنند. 
اما این طرح مخالفانی نیز در اتحادیه ی اروپا  و ازجمله سوئد دارد.  Kalle Larsson از حزب چپ ازجمله ی این مخالفان است و معتقداست که اتحادیه اروپا به این وسیله مرزهای خود را به روی هزاران نفرکه پناهجو هستند و از جنگ و تعقیب گریخته اند می بندد و درعوض افرادی را که تصورمی شود مناسب سیستم هستند برمی گزیند. 
اتحادیه های کارگری  و کارمندی در سوئد نیز با این تصمیم اتحادیه ی اروپا مخالفت کرده و نسبت به پایین آمدن سطح دستمزدها هشدارداده اند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista