1 av 4
2 av 4
3 av 4
عکاس:Heiko Junge
4 av 4
عکاس: Anders Wejrot

سه شنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۰۷، ۸ آبان ۱۳۸۶

تهیه و اجرا: زینت هاشمی
گزارش ها: شکیلا عیدی زاده، محمد عقیلی

افزایش حقوق بازنشستگان (محمد عقیلی)

از سال آینده، بیمه ی بازنشستگی برای یک میلیون و هفتصد هزار بازنشسته در سوئد ۲ و ۸ دهم درصد افزایش خواهدیافت. دلیل این امر وضعیت خوب اقتصادی کشور عنوان شده است.Ole Settergren رئیس بخش بازنشستگی در صندوق بیمه Försäkringskassan می گوید که سوئد در وضعیت اقتصادی مناسبی قراردارد و چند سال متوالی ست که ازبالاترین رشد درآمدی از دهه ی ۱۹۶۰ تاکنون برخورداراست و این زمینه ای را برای افزایش بیمه ی بازنشستگی فراهم آورده است. باتوجه به این افزایش از سال آینده، درآمد یک بازنشسته ی معمولی با ماهیانه ی حدود ۱۲ هزار کرون، نزدیک به ۳۳۰ کرون درماه افزایش خواهدیافت. Anders eljebäck  دبیر اتحادیه ی سراسری بازنشستگان PRO ضمن اشاره به عقب ماندن بازنشستگان از افزایش حقوق که از ۱۹۹۲ تاکنون حدود ۴۰ درصد بوده، افزایش اخیر را مثبت و نتیجه ی افزایش شدید حقوق ها و دستمزدها می داند. دولت اتحاد بورژوایی نیز از برنامه ی اعلام شده ی خود درمورد کاهش بیمه ی بازنشستگی برای بازنشستگان پیش از موعد förtidspensionärer از ۹۳ درصد به ۸۰ درصد آخرین درآمد آنها از سال آینده عقب نشست و اعلام کرد که تغییری در حقوق این دسته از بازنشستگان داده نخواهدشد.
دلیل این امر انتقاد شدید حزب سوسیال دموکرات عنوان شده است. این حزب معتقداست که دولت با طرح کاهش بیمه ی بازنشستگی برای بازنشستگان پیش از موعد از توافق جمعی احزاب درمورد مقررات بازنشستگی تخلف کرده است.



سالگرد فاجعه ی آتش سوزی در یوتبوری (زینت هاشمی) 
 ۹ سال پیش در چنین روزی شهر یوتبوری شاهد فاجعه ی آتش سوزی در یکی از محله های آن، هیسینگن بود که در آن ۶۳ جوان و نوجوان جان خود را ازدست دادند و حدود ۲۰۰ نفر نیز زخمی شدند که جراحت برخی از آنها مانند مسعود اوجی آن چنان گسترده بود که او بخاطر مقاومتش در برابر پی آمدهای روانی حادثه و جراحت های سنگین خود، اسطوره ی مقاومت لقب گرفته است. شب گذشته در گردهم آیی و مراسمی با یاد قربانیان در محل حادثه  بیش از ۶۰ شمع افروخته  شد.امیر جواهری لنگرودی که پسر نوجوان خود، گیل را دراین حادثه ازدست داده ازجمله شرکت کنندگان دراین مراسم بود. درگفتگویی با او ابتدا از سپری شدن این ۹ سال پرسیده ایم.

اضافه کنیم که مسببین این حادثه سه جوان و یک نوجوان ایرانی بودند که دلیل چنین اقدامی را بیشتر ترساندن برگزارکنندگان جشنی که مانع ورود آنها به آن شده بودند، عنوان کردند نه ایجاد چنین فاجعه ای.
دو جوان ایرانی در یوتبوری علی جمالی و کیارش قلی زاده به یاد قربانیان این فاجعه آلبومی با نام En sista hälsning مجموعه ی دو ترانه ساخته و اجرای خود آنها منتشرکردند.  



اعتصاب غذای دو پناهجوی افغان در سوئد (شکيلا عيدی زاده)
با وجود نا آرامی های سیاسی و نظامی در افغانستان، اداره ی کل امور مهاجرت Migrationsverket به اخراج پناهجویان افغان ادامه میدهد. در تابستان سال جاری این اداره  معاهده ی سه جانبه ای را با دولت افغانستان و کمیساریای عالی  پناهندگی سازمان ملل امضا کرد که افغان هایی را که جواب رد گرفته اند به طور داواطلب به افغانستان بازگرداند.  اما این معاهده در عمل به شکل دیگری به اجرا در می آید. Migrationsverket از پناهجویان انتظاردارد که مدرکی را به عنوان بازگشت داوطلبانه ی خود امضا کنند. پناهجویان افغان حاضر به برگشت نیستند و نمی خواهند چنین کاغدی را نیز امضا کنند. اما  Migrationsverket با کمک پلیس این پناهجویان را به افغانستان می فرستد. دو تن از این افغان ها حیات حسنی و جواد خاوری هستند که روز دوشنبه ی هفته گذشته از طرف پلیس به بازداشتگاه فلن انتقال داده شدند. شرایط  کنونی افغانستان برای عودت این پناهجویان ناامن است و ناآرامی ها در این کشور در شش ماه اخیر افزایش یافته. اما اداره کل مهاجرت هنوز درمورد تصمیم های گرفته شده تجدید نظر نکرده و به خروج پناهجویان افغان ادامه می دهد.  ما برای اتخاذ تصمیم های جدید منتظر نمی مانیم و براساس اطلاعات موجود اقدام می کنیم. حیات حسنی و جواد خاوری از مناطق جنوبی افغانستان هستند که در آنجا صلح و ثباتی وجود ندارد. Dan Eliasson می گوید که امکان آن وجود دارد که Migrationsverket تصمیم های کلی جدیدی را در مورد پناهجویان افغان اتخاذ کند، اما تا آن زمان ما بطورانفرادی درمورد پرونده های افغان ها تصمیم می گیریم.  جواد خاوری و حیات حسنی از مدت یک هفته پیش دربازداشتگاه فلن به سر می برند.  روز جمعه پلیس به آنها خبر داد که بعد از دو هفته آنها را به افغانستان خواهند فرستاد. این دو افغان 22 و 24 ساله  بعد از شنیدن این تصمیم دست به تحصن غذا زده اند.  حال این دو پناهجو در بازداشت خوب نیست اما با وجود این نمی خواهند از تحصن غذای خود دست بردارند. جواد خاوری که مدت سه سال و نیم در سوئد زندگی کرده از اداره کل مهاجرت توقع دارد که در سوئد بماند.
 


مشکلات پناهجویان در سوئد (زینت هاشمی)
یک پناهجوی ایرانی عضو کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید که با خانواده ی خود از حدود پنج سال پیش در سوئد اقامت دارد از مشکلاتی که در رسیدگی به پرونده اش داشته می گوید.


توضیحات مسئول امور رسانه ای اداره ی کل امور مهاجرت
دررابطه با مشکلات پناهجویان ایرانی، افغان و عراقی ازجمله پناهجوی ایرانی آرش آبسالان و خانواده اش و چگونگی رسیدگی به پرونده  های آنها گفتگویی داریم با ماری آندرشون، مسئول امور رسانه ای اداره ی کل امورمهاجرت. او می گوید که پرونده ی این خانواده ی پناهجوی ایرانی را مطالعه کرده و متوجه شده است که دردست بررسی مجدداست و به زودی تصمیم جدید اداره ی کل امورمهاجرت به آنها اعلام خواهدشد. او درپاسخ به این که از اقامت این خانواده در سوئد حدود پنج سال می گذرد و دراین مدت بیش از ده بار مشاور آنها تغییرکرده نیز می گوید که این موضوع طبیعی ست و ناراحت کننده است، اما ازآنجا که این پرونده به دفعات مورد بررسی قرارگرفته، جالب نیست که تنها توسط یک نفر بررسی شده باشد. او درمورد این که آیا چرا برای آن دسته از پناهجویان ایرانی که حکم اخراج دریافت کرده، اما به دلیل عدم صدورمدارک سفر توسط سفارت جمهوری اسلامی امکان بازگشت ندارند، کمک مالی داده نمی شود نیز می گوید که جامعه موظف به تامین زندگی هیچ فرد بزرگسالی نیست و اگر مقامات سوئدی تصمیم به بازگرداندن فردی گرفته اند، او باید از کشور خارج شود. او همچنین می گوید که سفارت برای کسانی که نمی خواهند به کشورشان بازگردند مدارک سفر تهیه نمی کند و این درمورد افرادی که آماده ی بازگشت هستند به ندرت اتفاق می افتد.
ماری آندرشون در پاسخ به پرسش ما درمورد اخراج پناهجویان ایرانی، افغان و عراقی باوجود این که گفته می شود در این کشورها ناامنی وجوددارد، می گوید که پرونده ی هرفردی باتوجه به موقعیت خود او بررسی می شود و نه این که کشورش امن یا ناامن است. او درمورد افغان ها نیز مشخصا به معاهده ای  میان سوئد و دولت افغانستان و کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل اشاره کرد که بر بازگشت داوطلبانه ی پناهجویان افغان تاکیدمی کند. او همچنین می گوید که وجود جنگ داخلی دراین مورد تعیین کننده نیست و موقعیت جنگی محسوب نمی شود، بلکه جنگ باید بین دو کشور مختلف باشد.  



انجمن کریس ده ساله شد
این انجمن ده سال پیش توسط ۱۱ نفر از کسانی که خود معتاد و یا بزهکار سابق بودند باهدف یاری رسانی به افرادی با چنین سابقه ای تشکیل شد. این انجمن امروز بیش از ۶۰ هزار عضو  و ۳۰ شعبه در سوئد و برخی از کشورهای دیگردارد.
گفتگویی داریم با دوتن از کارکنان و اعضای فعال ایرانی انجمن کریس، حسن وحدت و مسعود بیگ 
  

تفاوت ها و شباهت ها در فیلم های تبعید و مهاجرت (محمد عقیلی)
درهشتمین دوره ی جشنواره ی بین المللی سینمای در تبعید که از پنجم تا چهاردهم اکتبر در یوتبوری برگزارشد، علاوه بر نمایش فیلم، برنامه های جنبی درارتباط با فیلم نیز برگزارشد که ازجمله می توان به سخن رانی سیروس وقوعی، کارشناس و پژوهشگر فیلم درمورد تفاوت ها و شباهت های سینمای درتبعید و در مهاجرت اشاره کرد که به زبان سوئدی اجراشد. پایه ی سخن رانی سیروس وقوعی، تحقیقی دانشگاهی ست که خود او انجام داده است. او درگفتگویی با ما در محل برگزاری جشنواره ابتدا به تعریف تبعید و مهاجرت و یا لزوم دادن چنین تعریفی پرداخت.
سیروس وقوعی در ادامه ی گفتگو باتوجه به بررسی هایی که روی دو نوع فیلم در تبعید و درمهاجرت که دردوره های مختلف جشنواره ی سینمای در تبعید به نمایش درآمده اند انجام داده، تفاوت ها و شباهت های آنها را برمی شمرد و به جنبه های مختلف تحول و دگرگونی این نوع سینما و همچنین به عنوان نمونه به چند فیلم ساخته شده توسط فیلمسازان ایرانی در سوئد نیزمی پردازد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".