1 av 5
سفره های ایرانی ماریا
2 av 5
3 av 5
مجلس شورای اسلامی
4 av 5
5 av 5

سه شنبه ۱۱ مارس ۲۰۰۸، ۲۱ اسفند ۱۳۸۶

تهبه و اجرا: محمد عقیلی
گزارش ها: مژگان مشکین، پیام قنبرزاده

شنوندگان عزیز بیش از۹ روز به آغاز سال نو خورشیدی باقی نمانده است. لحظه ی تحویل سال ۱۳۸۷ بامداد روز پنجشنبه بیست ماه مارس، ساعت شش و۴۸ دقیقه و ۱۹ ثانیه خواهد بود. پژواک، امسال نیزچون گذشته، در لحظات پایانی و آغازین سال نو همراه شما خواهد بود.با آرزوی داشتن سال بهتری در پیش رو جلوگیری از اخراج یک پناهجو به یونان توسط دادگاه امورمهاجرت در مالمو (محمد عقیلی)
دادگاه امورمهاجرت Migrationsdomstolen   درمالمو، از اخراج یک پناهجوی عراقی به یونان جلوگیری کرد.
براساس پیمان دوبلین این پناهجوی عراقی که ۲۷ ساله است، باید به یونان بازگردانده شود. پیمان دوبلین تاکید می کند که هیچ پناهجویی حق ندارد از دو کشور در اتحادیه ی اروپا درخواست پناهندگی کند و دراین صورت باید به کشور اول بازگردانده شود.
دادگاه امورمهاجرت در مالمو معتقداست که مقامات یونانی با پناهجویان مسئولانه برخوردنکرده و حق قانونی آنها را برای رسیدگی به وضعیتشان رعایت نمی کنند. اما Dan Eliasson  مدیرکل اداره ی امور مهاجرت تصمیم این دادگاه را بر پایه ی خبرهای رسانه ها و غیرمعتبر می داند. او ضمن تاکید بر شکایت از تصمیم دادگاه  می گوید که بازگرداندن پناهجویان به یونان، چون پیش ازاین ادامه خواهدیافت. دادگاه امورمهاجرت درمالمو معتقداست که روش نامناسب یونان برای رسیدگی به پناهجویان معلول یکی از دلایل تصمیم دادگاه در جلوگیری از اخراج این پناهجو بوده که در عراق دراثراصابت نارنجک زخمی شده  و یک پای خود را ازدست داده است. دراین رابطه  Kerstin Hardgren  از مسئولان دادگاه امورمهاجرت مالمو می گوید که دراین مورد خاص  دادگاه تحقیقاتی انجام داده و به این نتیجه رسیده است که استثنا قائل شده و از اخراج این پناهجو جلوگیری کند.
رفتار مقامات یونانی با پناهجویان ازسوی بسیاری از سازمان های مدافع حقوق  پناهندگان نیزمورد انتقادشدید قرارگرفته و حتی کشورهایی مانند نروژ که عضو اتحادیه ی اروپا نیست، اما پیمان دوبلین را امضا کرده، بازگرداندن پناهجویان به یونان را متوقف کرده است. اخیرا یک پناهجوی ایرانی، طالب عبداله نیزکه از سوئد به یونان بازگردانده شده بود، در گفتگویی با پژواک تاکیدکرد که مقامات یونانی او را به حال خود رهاکرده و هیچ گونه مراقبتی ازاو به عمل نمی آورند.  حمله ی شدید روزنامه ی کیهان چاپ تهران به فعالان جنبش زنان
(محمد عقیلی)

روزنامه ی کیهان چاپ تهران در شماره ی روز پنجشنبه ی گذشته ی خود، در رابطه با اهدای جایزه  اولوف پالمه به پروین اردلان، جنبش های فعال امور زنان را به شدت مورد حمله قرارداد و اهدای این جایزه را ادامه ی فعالیت های لابی اسرائیل درسوئد  با حمایت مالی غرب برای ازجمله « جنگ زنانه براندازی » و « کمپین یک میلیون امضا»  عنوان کرد.
دراین رابطه لیزبت پالمه، همسر اولوف پالمه درمراسم اهدای جایزه به پروین اردلان به پژواک گفته بود که این گونه اتهامات بی پایه است و همه از اندیشه ها و تلاش های اولوف پالمه ازجمله برای صلح در جهان آگاه هستند و این بنیاد نیز افکار و اهداف صلح آمیز او را دنبال می کند.
درمقاله ی روزنامه ی کیهان، بنیاد پژوهش زنان بخشی ازاین لابی صهیونیستی و هایده ی درآگاهی در سوئد و هماسرشار در آمریکا ازجمله اعضای ارشد آن معرفی شده اند. شهلا شرکت، پروین اردلان و همچنین شادی صدر نیز دراین مقاله مورد اتهام و حمله قرارگرفته اند.
دراین مورد با هایده ی درآگاهی ازمسئولان انجمن حق زنان دراستکهلم گفتگوکرده ایم.


هشتمین دوره انتخابات مجلس در ایران (محمد عقیلی)

هشتمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۴ اسفند، ۱۴ مارس درایران انجام می شود. به گفته ی محسن حیدریان، کارشناس سیاسی در سوئد، این دوره ی انتخابات استثنایی و بی سابقه است. محسن حیدریان معتقداست که دولت و شورای نگهبان با پشتیبانی رهبرجمهوری اسلامی، طرح سازمان یافته ای را برای حذف افراد دیگر و رسیدن به چهارهدف مشخص که اهمیت استراژیک نیز برای آنها دارد به اجرا درآورده اند. 

گزارشی از شریف، خبرنگار رادیو سوئد در تهران را درمورد فضای انتخابات در ایران و وضعیت کلی پیش از روز انتخابات را می شنوید.
  اضافه کنیم که انتخابات مجلس در ایران هر چهارسال یک بار انجام می شود و در هر دوره ۲۹۰ نماینده از ۳۰ استان کشور به مجلس راه می یابند. ازاین تعداد، ۵ نفر نمایندگان اقلیت های دینی خواهندبود. دراین رابطه یادآوری کنیم که دراین دوره برای اولین بار چهار نامزد اقلیت زرتشتی در ایران و ازجمله نماینده ی فعلی آنها در مجلس، کورش نیکنام به دلیل عدم التزام به اسلام و جمهوری اسلامی، رد صلاحیت شدند. شمارافراد واجد شرایط رای دهی برای این دوره با احتساب افزایش حداقل سن رای دهندگان به ۱۸ سال، حدود ۴۳ میلیون نفر اعلام شده است که ۹ میلیون نفر آنها ساکن تهران هستند.   


افشاگری علیه جمهوری اسلامی (مژگان مشکین)

امروز ازسوی شورای ملی مقاومت ایران یک کنفرانس مطبوعاتی در استکهلم برگزارشد. عنوان این کنفرانس افشاگری درمورد فعالیت های جاسوسی جمهوری اسلامی در سوئد اعلام شده بود.
دراین کنفرانس که شماری از خبرنگاران رسانه های سوئدی نیز حضور داشتند، پرویز خزایی نماینده ی این شورا در کشورهای شمالی ازجمله گفت که رژیم جمهوری اسلامی دو شبکه ی جاسوسی دارد که یکی مراکز رسمی مانند سفارت است و دیگری شبکه های پنهان و مخفی.

کامل این کنفرانس مطبوعاتی را در برنامه ی فردای پژواک خواهیدشنید.موفقیت یک ایرانی دیگر در سوئد
(پیام قنبرزاده)
اخیرا یک کتاب آشپزی با عنوان  Marias persiska bufféer  سفره های ایرانی ماریا به زبان سوئدی  به چاپ رسیده که با استقبال زیادی روبروشده  و برای شرکت در مسابقه ی بین المللی کتاب های آشپزی نیز نامزدشده است.
ماریا معصومی، نویسنده ی کتاب ساکن اوپسالاست و قراراست از ساعت ۱۸ امروز تا روز یکشنبه ۱۶ مارس نمایشگاهی در کتابخانه ی مرکزی اوپسالا برگزارکند. دران نمایشگاه او مردم را به نمونه هایی ازغذاهای ایرانی دعوت خواهدکرد. ماریا معصومی متخصص آداب تغذیه و رسوم غذایی مهاجران است. پیام قنبرزاده با او گفتگویی انجام داده است
.
 

برندگان جوایز شرکت در نظرخواهی پژواک
همانطور که پیش از این به آگاهی رساندیم مسئولان بخش بین المللی رادیئو سوئد به منظورآشنائی بیشتربا نظرات شنوندگان پیرامون برنامه ها ی خارجی زبان رادیو در ماه فوریه اقدام به قرار دادن پرسشنامه ای بر صفحه ی اینترنتی برنامه های رادیوبین المللی سوئد کردند. برای کسانی نبز که از طریق اینترنت امکان پاسخگوئی نداشتند از طریق تماس این شنوندگان با برنامه ها پرسشنامه ها برای آنها فرستاده شد. با توجه به این که شرکت در چنین نظرخواهی هائی برای همه ساده نیست به منظور سپاس از این شنوندگان، به حکم قرعه جوایزی نیزبرای پاسخ دهندگان در نظر گرفته شد که با توجه به دریافت بیشترین پاسخ از سوی فارسی زبانان، تعدادبیشتری از شنوندگان پژواک  در قرعه کشی شرکت داده شدند. ئدرمیان فارسی زبانان پنج نفر به حکم قرعه انتخاب شدند که قرعه کشی توسط مسئول بخش فارسی رادیو، Åke Brolin  صورت گرفت.
 شایسته ی ویس محمدی از یتبوری ،پروین آذر از استکهلم،  ساراصمدی ، داوود زندی و اکبری که نام کوچک او در ایمیل  او قید نشده ، برندگان این قرعه کشی هستند. از این افراد خواهش می کنیم که جهت اعلام  آدرس کامل خود  با تلفن ۰۸۷۸۴۲۲۹۰ و یا تلفن ۰۸۷۸۴۳۹۴۹  و یا با پست الکترونیکی پژواک 
pejvak@sr.se تماس بگیرند تا این هدایا با پست برایشان فرستاده شود.
این پرسشنامه ها در دست بررسی ست و نتیجه ی آن و احتمال ایجاد تغییراتی در برنامه پس از پایان بررسی اعلام خواهد شد. در اینجا از تمام شنوندگانی که در این نظرخواهی شرکت کرده و ما را از نظرات خود آگاه کرده اند ، سپاسگزاری می کنیم .
     

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".