1 av 7
2 av 7
3 av 7
4 av 7
5 av 7
6 av 7
7 av 7

سه شنبه ۱۵ آوریل ۲۰۰۸، ۲۷ فروردین ۱۳۸۷

تهیه و اجرا: محمد عقیلی
گزارش: زینت هاشمی

بودجه ی بهاره ی سوئد (محمدعقیلی)
صبح امروز بودجه ی بهاره ی سوئد توسط آندرش بوری، وزیر دارایی به پارلمان ارائه شد. یکی از تغییرات در ارائه ی این بودجه حذف  شیوه ی سنتی راه پیمایی وزیر دارایی از مقر دولت تا پارلمان بود.
آندرش بوری هنگام معرفی بودجه در پارلمان گفت که این بودجه تحت تاثیر شدید ناامنی اقتصادی در سطح جهان قراردارد و وضعیت دشواری را ازسر می گذراند. اوگفت که شرایط متفاوتی بوجودآمده است. سوئد با کاهش رشد اقتصادی روبروست و اقتصاد آن از سرمایه گزاری، صادرات و تولیدات قدرت های اقتصادی جهان متاثراست. 
در پاسخ به وزیر دارایی، توماس اوستروس، سخنگوی اقتصادی حزب سوسیال دموکرات  از سهل انگاری و عدم قابلیت دولت در استفاده از وضعیت خوب اقتصادی سوئد و امکاناتی که دراین زمینه وجودداشت انتقادکرد. 
آندرش بوری، وزیر دارایی در سخنان خود ازجمله به کاهش رشد اقتصادی سوئد درسال جاری، افزایش بیکاری درسال آینده و افزایش تورم تا سطح متوسط سه و دو دهم درصد اشاره کرد. او اما تاکیدکرد که افزایش تورم موقتی و به دلیل بالارفتن بهای موادغذایی و حرارتی ست و با ثابت ماندن بهای این اقلام، تورم نیز در سال آینده کاهش خواهدیافت.
اضافه کنیم که باوجود تاکید آندرش بوری بر وجود نقدینگی در صندوق دولت  برای ایجاد اصلاحات، اما وعده ی هیچ تغییرعمده ای در بودجه ی بهاره داده نشده است. بزرگ ترین تغییر کاهش مالیات برای افرادی ست که حدود ۲۵۰ هزارکرون در سال درآمد دارند و قراراست از ژانویه ی  سال آینده به اجرادرآید.همچنین به بازنشستگانی نیز که وضع فقیرانه ای دارند، وعده ی  بهبود وضع آنها داده شده است. زمینه هایی که دولت بیشترین سرمایه گزاری را درآنها انجام خواهدداد  مدارس و امور مربوط به مراقبت های روانی ست.
درمورد بودجه ی بهاره سوئد که امروز توسط وزیر دارایی، آندرش بوری از حزب مودرات به پارلمان داده شد، نظر ماکس زمانیان، استاد اقتصاد در دانشگاه خوده را پرسیده ایم.


انتظار طولانی برای دریافت کمک مشورتی (محمدعقیلی)

کسانی که نیاز به مشاوره برای تنظیم امورمالی و بدهی های خود دارند  گاه باید تا بیش از یک سال در انتظاربمانند. تمام کمون های سوئد موظف هستند که هرگونه کمک و مشاوره ی لازم را در زمینه ی مالی دراختیار افرادی که در آن کمون سکونت دارند ، قراردهند.
افرادی که برای پرداخت بدهی های خود دچار مشکل هستند و باید برای یافتن راه مناسب حل آنها و احتمالا مراجعه به اداره ی اجراییات Kronofogden از مشاوره ی یک فرد متخصص استفاده کنند، حق دارند که از کمون محل سکونت خود این امکان را درخواست کنند و آن کمون نیز باید آن را دراختیار آنها قراردهد. براساس یک بررسی عمومی  که Karin Hällsten   از اداره ی کل امور مصرف کنندگان Konsumentverket انجام داده، زمان انتظار برای دریافت چنین کمک هایی در کمون های مختلف از چند روز تا یک سال و نیم  است.  او از این که  در بسیاری از کمون ها  مردم باید ماه ها درانتظار دریافت کمک مشورتی بمانند اظهار تعجب می کند. 
Eva Skärvall  نیز که به عنوان مشاور مالی دریکی از کمون های استان استکهلم کارمی کند می گوید که درصورت رسیدگی به موقع و فوری به مشکل مراجعه کنندگان می توان از بروز یک فاجعه جلوگیری کرد،  اما پس از ۹ ماه انتظاردیگر شرایط پیشین وجودندارد و  وضعیت شخص مراجعه کننده کاملا تغییر کرده است. 
براساس بررسی انجام شده، یکی از دلایل این انتظار طولانی، تعداد انگشت شمار مشاوران اقتصادی در بسیاری از کمون هاست که فرصت رسیدگی به موقع به مشکل مراجعه کنندگان را پیدا نمی کنند.


جمهوری اسلامی مظنون به دخالت در امور داخلی عراق است (زینت هاشمی) 
روز یکشنبه  روزنامه ی داگنز نی هتر، در بخش جهانی Världen در مقاله ای خبر از انتقاد شدید آمریکا از ایران داد که در آن وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس Robert Gates ایران را متهم  کرده بود که کمک های نظامی ایران به گروه های مسلح غیر رسمی عراق،  تهدید جدی تری نسبت به ثبات عراق است تا عملیات شبکه ی تروریستی القاعده. وی ایران را مسئول بخش بزرگی از نا آرامی های اخیر در بغداد و بصره معرفی کرد. گیتس همچنین اظهار داشت که ایران کمک های نظامی خود را  به گروه های شیعه درمنطقه افزایش داده است. در رابطه با مطالبی که از ایران به عنوان تهدید جدی علیه ثبات عراق نام برده شده،  گفتگوئی داریم با احمد اسکندری، آگاه به مسائل جاری در عراق.با وجود نا آرامی ها در عراق و انعکاس آن دررسانه های سوئد، پناهجویان عراقی با خطر اخراج از سوئد مواجه هستند. برای نمونه می توان به موقعیت  زانا جمال صالح اشاره کرد که با وجود سال ها زندگی در سوئد وهشدار وکیل او نسبت به وجودخطر جانی از سوی گروه های تندرو اسلامی در عراق علیه او، اما  با خطر اخراج از سوئد مواجه است.


ایران درمیان پراعدام ترین کشورهای جهان (محمدعقیلی)

در سال گذشته ی میلادی حداقل ۱۲۵۲ نفر در ۲۴ کشورجهان اعدام شدند. گزارش سالانه ی امنستی، سازمان عفو بین الملل علاوه براین نشان می دهد که شمار افرادی که درسال گذشته به اعدام محکوم شدند ۳۳۴۷ نفر و در۵۱ کشور بوده است.
این گزارش نشان می دهد که درحال حاضر حداقل ۲۷۵۰۰ نفر درانتظار اجرای حکم اعدام  در زندان به سرمی برند. امنستی تاکیدمی کند که به دلیل عدم انتشار رسمی اعدام ها و تلاش کشورها برای اجرای احکام اعدام بصورت مخفیانه، نمی توان آمار دقیقی از میزان اعدام در جهان ارائه  داد و آمار گزارش شده، بسیار کمتر از آمار واقعی دراین زمینه است. درگزارش امنستی آمده است که ۸۸ درصد اعدام ها در جهان در پنج کشور چین، ایران، عربستان سعودی، پاکستان و آمریکا انجام شده است. گزارش رسمی دولت چین نشان می دهد که درسال ۲۰۰۷ دراین کشور ۴۷۰  نفراعدام شدند که کاهشی را نسبت به سال پیش از آن که شمار اعدام شدگان ۱۰۱۰ نفر بود، نشان می دهد، اما درگزارش امنستی تاکیدشده است که باتوجه به پنهان کاری های دولت چین این آمار نمی تواند واقعی باشد و شمار اعدام شدگان بسیار بیشتر است. دراین رابطه یک سازمان حقوق بشری چینی که مرکز آن در آمریکاست نیز شمار واقعی اعدام شدگان چینی را در سال گذشته بیش از ۶۰۰۰ نفر اعلام کرده است.
براساس گزارش امنستی میزان اعدام در ایران و عربستان سعودی در سال ۲۰۰۷ افزایش داشت و برای نمونه در ایران از ۱۷۷ مورد در سال ۲۰۰۶ به ۳۱۷ مورد و در عربستان سعودی نیز از ۳۹ مورد به ۱۴۳ مورد رسید. اما این میزان در پاکستان و آمریکا با کاهش روبروبود.  سازمان عفو بین الملل خواستار عدم پنهان کاری دولت ها و ارائه ی آمار واقعی از میزان اعدام توسط آنها شده است. این سازمان معتقداست که بسیاری ازاین دولت ها حکم اعدام را با این استدلال که مورد حمایت مردم آن کشورهاست انجام می دهند، درحالی که همان مردم اظهار کرده اند که آنچه به نام آنها انجام می شود باید آشکار و روشن باشد. درمورد واقعی بودن آمارهای اعدام که رسما ازسوی دولت ها و ازجمله جمهوری اسلامی ارائه می شود از امیرنیلو از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی در استکهلم پرسیده ایم.


وضعیت سلامتی سالمندان ایرانی در سوئد (زینت هاشمی)
ایرانیان سالمند میان سنین ۶۰ تا ۸۴ سال که به سوئد مهاجرت کرده اند، به نسبت سالمندانی که در ایران زندگی می کنند بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی قرار دارند.

این نتیجه ی تحقیقاتی ست که افسانه ی کوچک، متخصص تغذیه در انستیتوی کارولینسکا در استکهلم انجام داده است. او از مسئولان و کارکنان مراکز درمانی و خانه های سالمندان می خواهد که نسبت به اهمیت پیشگیری این نوع بیماری ها، در خصوص سالمندان توجه ویژه ای داشته باشند. اطلاعات بیشتر در مورد نتیجه ی این تحقیقات را از زبان افسانه ی کوچک از بخش تحقیقات انستیتوی کارولینسکا در استکهلم می شنوید.
 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".