1 av 2
2 av 2

Ketab 17

از واژه تا کتاب (بخش هفددهم) 
 چهارشنبه ۱۶ آوریل  ۲۰۰۸

در بخش گذشته از ترجمه گفتیم، در خارج کشور و به عنوان نمونه در سوئد. ترجمه  بخشی از ادبیات ایران درخارج کشوراست، ادبیاتی که جلوه های بسیار دارد، ادبیاتی که درهر گام به رنگی درمی آید، ادبیاتی که در زایشی مدام است و هردم فرزندانی گونه گون به بارمی آورد.
ادبیات ایران در خارج کشور گاه تنها با نویسنده اش ایرانی ست نه با زبانش. ایرانی ست با آنچه در آن نوشته شده و آن که آن را نوشته است. هستند کتاب هایی که ایرانیان در خارج کشور نوشته اند اما به زبان کشورمیزبانشان و چون توسط ایرانی نوشته شده اند و از ایرانی نیز سخن می گویند، در ادبیات ایران درخارج کشور جا می گیرند.
امروزبه این جلوه ازادبیات ایران در خارج کشورمی پردازیم با گفتگو با دو نویسنده در سوئد که دردو زمینه ی متفاوت داستان و پژوهش کارکرده اند.  با مرجانه بختیاری آغازمی کنیم. او در مالمو زندگی می کند و تاکنون تنها یک رمان نوشته است، به سوئدی  Kalla det vad fan du vill   « اسمشو هرچی میخوای بزار».
گفتگو با مرجانه ی بختیاری را با این پرسش آغازکرده ایم که آیا تاکنون به فارسی نیز نوشته است؟

نویسندگان ایرانی به زبان کشور میزبان درزمینه های مختلف کتاب نوشته اند ازجمله در زمینه ی پژوهش و برای آموزش های دانشگاهی. دکتر رضا آیراملو یکی از آنهاست که به کار پژوهش و تدریس جامعه شناسی در دانشگاه یوتبوری مشغول است. رضا آراملو کتاب های زیادی به سوئدی  و چندین کتاب پژوهشی نیز به فارسی نوشته و در سوئد منتشرکرده است. دکتر رضا آیراملو به پرسشی درمورد انگیزه و هدف از نوشتن به زبان سوئدی چنین پاسخ داده است.

دراینجا می توانید معرفی کتاب های  سوئدی و فارسی رضا آیراملو را توسط خود او بشنوید.
مرجانه ی بختیاری و رضا آیراملو نمونه ای از بسیارنویسندگان ایرانی هستند که به زبان کشور میزبان نوشته اند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".