1 av 7
2 av 7
بنگت وستربری
3 av 7
دان الیاسون
4 av 7
5 av 7
6 av 7
مریم نمازی
7 av 7

دوشنبه ۲۱ آوریل ۲۰۰۸، ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷

تهیه و اجرا: زینت هاشمی
گزارش ها: مژگان مشکین، محمد عقیلی

پرستاران اعتصاب خود را آغازکردند (زینت هاشمی) از ساعت دوازده  امروز، اعتصاب پرستاران در اعتراض به  پایین بودن سطح حقوقشان آغاز شد. ۳۵۰۰  پرستار در رشته های مختلف از جمله  مامائی و تحقیقات برای پیوستن به اعتصاب اعلام آمادگی کرده اند.  این پرستاران  در ۹ شورای استانی، لندسینگ، ۱۱ کمون و ۴ مرکز درمانی خصوصی به کار اشتغال دارند. تعدادی از لندسینگ ها مانند استکهلم، هاللند،  ورملند، وست من لند و منطقه ی اسکونه که کارفرمایان پرستاران محسوب می شوند،  اعتصاب آنها را در بر دارنده ی خطر جانی و یا خطرهای جدی دیگر برای بیماران و به طورکل  جامعه دانسته  و خواهان ادامه ی کار برخی از پرستاران در رشته های حساس شده اند.  
درخواست اتحادیه ی کارکنان درمانی، افزودن ۱۷۰۰ کرون بر حقوق امسال و سال آینده و تعیین ۲۲ هزارکرون به عنوان پایه ی حقوقی پرستاران  اعلام شده است. کارفرمایان در کمون ها و شوراهای استانی، ضمن رد این درخواست، عنوان کرده اند که در آخرین اعتصاب پرستاران در سال ۱۹۹۵ حقوق پرستاران  به اندازه ی کافی افزایش یافت و دیگر امکان افزودن برآن نیست.
به دلیل این اعتصاب صدها عمل جراحی متوقف و برخی از اورژانس ها از جمله آورژانس Östra sjukhuset  در یتبوری تعطیل  شده است.
مژگان مشکین گفتگوئی دارد با یک پرستار ایرانی، زهره ی خطیبی شهیدی در بیمارستان هودینگه


انتقاد مدیر صلیب سرخ از اداره ی کل امور مهاجرت (محمد عقیلی)

مدیر صلیب سرخ سوئد Bengt Westerberg  اداره ی کل امور مهاجرت و دادگاه امورمهاجرت را به شدت مورد انتقادقرارداده است.  انتقاد او به برداشت این دو نهاد از عنوان درگیری های مسلحانه ی داخلی هنگام تصمیم گیری درمورد پناهجویانی ست که از کشورهای عراق، افغانستان و سومالی به سوئد پناهنده می شوند.  Bengt Westerberg  می گوید که این دو نهاد، ترجمه ی نادقیق و سهل انگارانه ای از عبارت درگیری های مسلحانه ی داخلی کرده اند که با تعریف حقوقی و بین المللی از آن خوانایی ندارد. او معتقداست که تعریف دولت ازاین عبارت در سال ۲۰۰۴ بسیار سخاوتمندانه تر بود و پیشنهادمی کند که این موضوع  توسط سیاستمداران و در نظام سیاسی کشور مورد بحث قرارگیرد.
در پاسخ به انتقاد Bengt Westerberg  مدیر صلیب سرخ، دان الیاسون، مدیر کل اداره ی امور مهاجرت پیشنهاد او را برای بحث پیرامون این مسئله در نظام سیاسی کشور می پذیرد و می گوید که این امر می تواند به تغییر یا تایید قانون موجود منجرشود. دان الیاسون می گوید که وظیفه ی  اداره ی کل امورمهاجرت پیروی از قوانین و تصمیمات دادگاه امورمهاجرت است و این اداره وقت و نیروی بیشتری برای پیش بردن این امر در میان افکارعمومی را ندارد و صلیب سرخ بهتر می تواند به این امر بپردازد. مدیرکل اداره ی امورمهاجرت، دان الیاسون توصیه ی کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل درمورد خودداری از بازگرداندن پناهجویان به کشور یونان را نیز نپذیرفته و تصمیم دراین مورد را به بررسی های بیشتر و درنهایت به عهده ب دادگاه امورمهاجرت قرارداده است.
کمیساریای عالی امور پناهندگان به تمام کشورهای اتحادیه ی اروپا و کشورهای عضو پیمان دوبلین که براساس آن پناهجویان به اولین کشور اروپایی که به آن وارد شده اند، بازگردانده  خواهندشد، توصیه کرده است که پناهندگان را به یونان اخراج نکنند. دلیل این امرعدم رسیدگی به وضعیت پناهجویان در یونان و همچنین بدرفتاری با آنها عنوان شده است. در گزارشی دراین مورد حتی تاکیدشده است که بسیاری از پناهجویان توسط ماموران و مقامات یونانی مورد شکنجه و آزار شدید قرارگرفته اند. ازجمله پناهجویانی که در سال گذشته از سوئد به یونان اخراج شدند ۹۰۰ نفر بودند که اکثر آنها را پناهجویان عراقی تشکیل می دادند. درمیان این افراد چند ایرانی نیز بودند که طالب عبداله اهل خوزستان یکی از آنهاست. با او روز جمعه گفتگویی تلفنی داشتیم و از وضعیتش پرسیده بودیم. 


اعتراض به سنگسار در ایران (عبدالرزاق حسنی) 

در اوایل هفته گذشته، جلسه ای با عنوان سنگسارزنان به نام قانون در شهر بوروس برگزارشد. یکی از دلایل برگزاری این جلسه، تایید حکم سنگسار دو خواهر درایران ازسوی دیوان عالی ست که خطر سنگسار آنها را بسیار جدی کرده است. دراین جلسه مریم  نمازی، فعال حقوق بشر و سخنگوی شورای  Ex muslim  ساکن لندن شرکت داشت و پیرامون سنگسار و اعدام درایران سخن رانی کرد.
عبدالرزاق حسنی در گزارشی از این جلسه با امید صالحی مدیرانجمن گلوبال که مسئولیت برگزاری این سمینار را با همکاری اداره ی فرهنگ بوروس و شورای چندفرهنگی استان  Västra Götaland به عهده داشت، دو تن از شرکت کنندگان و مریم نمازی گفتگوکرده است.


روشی برای درمان برخی از غده های سرطانی پیشرفته

نتجه ی تحقیقاتی در آلمان در مورد مبتلایان به سرطان سینه، که به خصوص دارای نوعی از غده ی  پیشرفته هستند، نشان داده است که درمان با  ترکیب برخی از داروها توانسته نتیجه ی خوبی را دراز میان بردن این غده ها در بر داشته باشد.  نتیجه ی این تحقیقات که  در تعطیلات گذشته در کنگره ای دربرلین معرفی شد، نشان داده است که غدد پیشرفته ی نیمی از زنان مبتلا، بعد از درمان با این روش به طور کامل از بین رفته است.  به نوشته ی روزنامه ی سونسکا داگ بلادت، این روش درمانی در سوئد نیز شناخته شده است اما به دلیل هزینه ی سنگین آن،  برخی از لندسینگ ها از به کارگیری این روش خودداری می کنند.  تحقیقات دیگری که در کنگره ی برلین معرفی شد در رابطه با ماموگرافی، عکسبرداری از سینه ی زنان برای تشخیص غده های سرطانی بود که حاکی از نجات جان زنان میان ۷۰ تا ۷۵ ساله از طریق پی بردن به وجود غده سرطانی در سینه ی آنهاست.افزایش مبتلایان به ایدز
(مژگان مشکین)
  در سوئد ، افزایش شمار بیماران مبتلا به ویروس HIV   که در حالت پیشرفته ی آن به بیماری ایدز منجر می شود، نگرانی های زیادی را از جمله میان ایرانیان ایجاد کرده است.  در سال گذشته، از میان افرادی که مورد آزمایش قرار گرفتند  ۵۴۱ نفر حامل ویروس  HIV  تشخیص داده شدند  در حالی که در سال قبل از آن یعنی سال ، ۲۰۰۶ تعداد مبتلایان ۳۷۷ نفر بود. 


فرهاد خاقانی، مسئول پروژه ی اطلاع رسانی پیرامون ایدزدر وکشو در گفتگوئی با مژگان مشکین دو دلیل عمده را علت افزایش این بیماری در سال های اخیر می داند. 


 


انشعاب در حزب دموکرات کردستان ایران (محمد عقیلی)
حزب دموکرات کردستان که بیشتر رهبران آن ساکن کشورهای اروپایی هستند و پیش ازاین نیز از حزب دموکرات کردستان ایران جدا شده و باز به آن پیوسته بود، از ششم تا چهاردهم مارس، چهاردهمین کنگره ی خود را در کردستان عراق برگزارکرد. دراین کنگره،  اساسنامه، برنامه ها و سیاست های حزب به ویژه تحلیل حزب از اوضاع درایران و در کردستان ایران و درمجموع استراتژی حزب مورد بحث و تدوین و تصویب قرارگرفت.
خالد عزیزی از رهبران حزب دموکرات کردستان که عنوان سخنگوی  حزب را دارد، در گفتگویی با ما  نبود روابط دموکراتیک در رهبری و ساختار حزب دموکرات کردستان ایران را ازدلایل عمده ی این انشعاب  دانست.  
  

 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".