خصوصی شدن کمپ های پناهندگی

بخش هایی از کمپ های پناهندگی در سوئد، خصوصی خواهندشد. این پیشنهادی ست که توسط هیئتی که از آوریل سال گذشته ازسوی دولت مامور بررسی این امر شد، تهیه شده وبه زودی  ارائه خواهدشد. Monika Wervenfels Röttorp  مسئول این هیئت می گوید که با اجرای این پیشنهاد شرکت های خصوصی مانند شرکت های کاریابی  bemanningsföretag  و حتی سازمان هایی مانند صلیب سرخ خواهندتوانست ازجمله با کاریابی برای پناهجویان تازه وارد، دراین  فعالیت مشارکت کنند و سود مناسبی نیز به دست آورند.
براساس این پیشنهاد، یک سرپرست یا مسئولی که coach  نامیده خواهدشد به تنهایی و یا با همکاری اداره ی کاریابی  Arbetsförmedlingen  در زمینه ی یافتن کار و یا آموزش پناهجویان تازه وارد، فعالیت خواهدکرد. دراین پیشنهاد اظهار امیدواری شده است که پناهجویان تازه وارد به جای اقامت در کمپ ها به انتقال به شهرهای کوچک که امکان کار وجود دارد، تمایل نشان دهند. هدف ازاین پیشنهاد آسان ترشدن اشتغال پناهجویان از هنگام ورود و کسب درآمد برای اداره ی زندگی خود و همچنین کاهش مسئولیت کمون ها و اداره ی کل امور مهاجرت و واگذاری آن به بخش خصوصی عنوان شده است.
هیچ یک از مقامات دولتی و به ویژه نیامکو سابونی، وزیرامورهمپیوستگی حاضر به اظهارنظر درمورد این پیشنهاد نشده اند.
اضافه کنیم که درسال گذشته پنج کمون استکهلم، سودرتلیه، یوتبوری، مالمو و لین شوپینگ به  ترتیب بیشترین پناهجو را در سوئد پذیرفتند. برخی ازاین  پناهجویان در کمپ  ها اقامت گرفتند و شماری نیز به خویشاوندان خود و یا هموطنانشان درخارج از کمپ ها پیوستند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".