ketab 18

از واژه تا کتاب (بخش هجدهم)

بخش هجدهم و آخرین بخش مجموعه ی ازواژه تا کتاب را می شنوید.
دربخش های گذشته ازادبیات ایران درخارج کشورو تبعید گفتیم و با برخی از کسانی که در زمینه های مختلف این فعالیت فرهنگی مشارکت داشته اند، گفتگوکردیم. اما ادبیات ایران تنها با آثاری که به زبان فارسی تهیه شده، معرفی نمی شود. ایران در وسعت جغرافیایی خود، ملیت های مختلفی را جای داده است که هریک  دارای فرهنگ و زبانی ویژه ی خود هستند. آثاری که به این زبان ها  تهیه و منتشرمی شود نیز بخشی از ادبیات ایران است. امروز به ادبیات ایران در تبعید در حوزه  ی زبانی ترکی آذربایجانی، کردی و بلوچی می پردازیم.هستند آثار دیگری که به زبان های دیگر ازجمله عربی و یا به گویش هایی مانند گیلکی و مازندرانی نوشته شده اند که متاسفانه مجال پرداختن به آنها دراین برنامه نیست. برای شناخت بیشتر فعالیت های فرهنگی و به ویژه ادبی به زبان ترکی آذربایجانی در خارج کشور و به ویژه سوئد با علیرضا اردبیلی، از پایه گزاران و سردبیر نشریه ی تریبون گفتگو می کنیم.

کتاب های متعددی در زمینه های مختلف ادبی و پژوهشی و همچنین نشریاتی به زبان کردی تاکنون در خارج کشور و به ویژه در سوئد، چاپ و منتشرشده است. نویسندگان و پژوهشگران زیادی  درسوئد و کشورهای دیگر آثاری به زبان کردی تولیدکرده اند که با استقبال مردم حتی در داخل ایران نیز روبروشده است. بخش بزرگی از این آثار توسط انتشارات و کتاب فروشی ارزان در استکهلم  تهیه و منتشر شده است. در گفتگویی با سلیمان چیده از نویسندگان و مترجمان کرد درسوئد از فعالیت های ادبی به زبان کردی به ویژه در سوئد پرسیده ایم.
یکی دیگراز زبان های ایرانی که آثاری به آن در خارج از کشور و به ویژه سوئد تولید و منتشرشده، بلوچی ست. تاج محمد برسیگ، صاحب دکترای علوم سیاسی، پژوهشگر و نویسنده ی ازجمله کتاب چگونگی رشد مسائل ملی درمیان بلوچ ها از فعالیت های ادبی و فرهنگی به زبان بلوچی در سوئد و خارج از ایران می گوید.
گفتگوهایی را شنیدید درباره ی آثار ادبی و فرهنگی به زبان های بلوچی، کردی و ترکی آذربایجانی که با تاج محمد برسیگ، سلیمان چیده و علی رضا اردبیلی. با آنها گفتگوی بلندتری و ازجمله درمورد فعالیت های ادبی خود آنها انجام شده که می توانید در اسیت پژواک و نیز در بایگانی ازواژه تا کتاب بشنوید.
با پایان گرفتن مجموعه ی از واژه تا کتاب، پرداختن به کتاب و ادبیات را به شیوه ای دیگر پی خواهیم گرفت. خواهیم کوشید تا آثاری را که به ویژه در سوئد چاپ و منتشر و برای پژواک فرستاده می شوند به شما شنوندگان این برنامه، معرفی کنیم. از نویسندگان، مترجمان و انتشارات ایرانی در سوئد و کشورهای دیگر دعوت می کنیم که آثار منتشرشده ی خود را جهت معرفی در پژواک، به نشانی پستی برنامه  Persiska  redaktionen, 105 10 Stockholm  Sveriges Radio,  برای ما بفرستند.  دراینجا باردیگر از تمام کسانی که در تهیه ی مجموعه ی از واژه تا کتاب همکاری داشتند، تشکر می کنیم.