1 av 3
بازیگر ایرانی تبار تلویزیون و تئاتر سوئد، حسن بیرجانی
2 av 3
3 av 3

دوشنبه۱۶ ژوئن۲۰۰۸، ۲۷ خرداد۱۳۸۷

تهیه و اجرا :زینت هاشمی

گزارش ها : مژگان مشکین ،شکیلا عیدی زاده و طاهر جام برسنگ  

اختلاف نظر در میان احزاب بورژوائی
بودجه ای که دولت در پاییز امسال ارائه خواهدداد اولین بودجه ی دولت اتحاد بورژوایی ست که فارغ از بودجه و برنامه های باقیمانده از دولت سوسیال دموکرات تهیه خواهدشد. رهبران چهارحزب تشکیل دهنده ی دولت اتحاد بورژوایی، مودرات، مرکز، لیبرال مردم و دموکرات مسیحی در تعطیلات پایان هفته  در Harpsund گردآمدند تا درمورد بودجه ی پاییزه بحث و تبادل نظرکنند.این چهارحزب تاکنون براین نظر بوده اند که درصورت بروز هرگونه اختلاف و یا عدم توافق درمورد برنامه ای آن را در سطح عمومی منتشرنکرده و به حل آن در داخل دولت اقدام کنند.با این حال  در آستانه ی برگزاری جلسه ی مشترک تنظیم و تصویب بودجه ی پاییزه، برخی از احزاب عضو دولت مسائلی را مطرح کردند که به اقدام فردی و خارج از توافق دولت ارزیابی شد.مهم ترین این مسائل طرح عضویت سوئد در سازمان نظامی ناتو توسط  رهبر حزب لیبرال مردم در روز پنجشنبه بود که با واکنش رهبران احزاب دیگر دولت روبرو شد.حزب لیبرال مردم پیش ازاین نیز دررابطه با برنامه های زیست محیطی، برخلاف توافق به دست آمده در دولت به صورت فردی خواستار گسترش نیروگاه های هسته ای شده بود.در واکنش به طرح عضویت در سازمان ناتو، دبیر سیاسی حزب مرکز Anders Flanking  اظهارداشت که حزب لیبرال مردم باید به شدت مراقب باشد تا به همکاری میان احزاب تشکیل دهنده ی دولت آسیب وارد نکند. او گفت که این حزب تاکنون دو بار برخلاف مصوبه ی دولت اقدام کرده و برای اجتناب از تبدیل آن به یک عادت باید مراقب رفتار خود در آینده باشد.علاوه بر حزب لیبرال مردم، حزب مرکز نیز در هفته ی گذشته، اقداماتی فردی  و برخلاف خواست دولت انجام داد.نخست Andreas Carlgren وزیر محیط زیست از حزب مرکز، باوجود مخالفت قبلی فردریک راین فلدت، نخست وزیر، در روزنامه ی سونسکا داگ بلادت توصیه کرد که در زمینه ی راه آهن سرمایه گزاری وسیع تری صورت گیرد وسپس در همان روز رهبر این حزب، مود اولوفسون نیز به واحد خبر رادیو سوئد، اکوت گفت که خواستارسرمایه گزاری بیشتر برای شرکت های کوچک است.
وی خواستار کاهش کمک هزینه ی کارفرما شده بود.  مود اولفسون عنوان کرد این هزینه درسوئد به نسبت کشورهای دیگر بالاتر است .گفته می شود که این احزاب برای گنجاندن خواست های خود در بودجه ی پاییزه  به چنین اقداماتی در آغاز مذاکرات تهیه ی بودجه دست زده اند.اخراج کودکان پناهجوی تنها از سوئد

  با رد درخواست پناهندگی یک نوجوان ۱۶ ساله ی عراقی توسط اداره ی کل امورمهاجرت، گفته می
شود که ازاین پس پذیرش پناهندگی کودکان و نوجوانان تنها در سوئد با دشواری بیشتری همراهخواهدبودHenrik Winman  رئیس دایره ی حقوقی اداره ی کل امورمهاجرت می گوید که این تصمیم به احتمال زیاد منجر به رد درخواست شمار بیشتری از کودکان و نوجوانان تنها خواهدشد.نوجوان ۱۶ ساله ی عراقی که در یک پرورشگاه در شمال عراق زندگی می کرده خود را مورد تهدید احساس کرده و به سوئد آمده و خانواده ای نیز درعراق یا سوئد ندارد. او براساس مقررات مربوط به داشتن شرایط ناگوارمانند اختلال روانی، ترس از بازگشت به عراق و نداشتن خانواده، از سوئد درخواست اقامت کرده است. اما به نظر مسئولان اداره ی کل امورمهاجرت وضعیت این نوجوان فاقد سه شرط اصلی مقررات داشتن شرایط ناگوار است.  Henrik Winman  رئیس دایره ی حقوقی این اداره می گوید که این نوجوان مدتی طولانی در سوئد نبوده و پیوندی با سوئد ایجادنکرده است، ممانعت پزشکی ندارد و همچنین وضعیت کشورش نیز به گونه ای نیست که مقررات شرایط ناگوار درمورد او صدق کند.این تصمیم با اعتراض و انتقادهای زیادی ازجمله ازسوی سازمان نجات کودک  روبروشده است.Monica Jacobsson  از حقوقدانان این سازمان ضمن اشاره به نتایج خطرناک  تشدید مقررات اداره ی کل امورمهاجرت، می گوید که این کودکان و نوجوانان درحالی به کشورشان بازگردانده می شوند که نسبت به شرایط نگهداری از آنها هیچ اطمینانی وجود ندارد. او همچنین می گوید که سوئد طبق مقررات معاهده ی ژنو نسبت به کودکانی که فاقد خانواده هستند، مسئولیت دارد و درنتیجه این نوجوان که از سوئد درخواست پناهندگی کرده و هیچ خانواده و خویشاوندی نیز در عراق که بتواند از او نگهداری کند،  ندارد، نباید بازگردانده شود.
درحال حاضر شمار زیادی از کودکان و نوجوانان تنها در مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان در کمون های مختلف کشور در انتظار پاسخ اداره ی کل امور مهاجرت به درخواست پناهندگی خود به سرمی برند و احتمال داده می شود که با تصمیم اخیر اداره ی کل امور مهاجرت، بیشترآنها نیز با پاسخ منفی روبروشوند.


افزایش پشتیبانی از حزب دمکرات های سوئد

پشتیبانی از حزب Sverigedemokraterna
دمکرات های سوئد افزایش یافته است.
در آخرین نظرسنجی موسسه ی سیفو، حزب بیگانه ستیز دمکرات های سوئد، از ۴ودو دهم  درصد پشتیبانی مردم برخوردارشده است که بیش از حداقل ۴ در صد آرا برای ورود به پارلمان است. در این نظرسنجی پشتیبانی از حزب سوسیال دمکرات، اندکی کاسته و در مقابل حزب مدرات، اندکی  افزایش یافته است.
در رابطه با افزایش پشتیبانی از حزب بیگانه ستیزدمکرات های سوئد، شکیلا عیدی زاده گفتگوئی دارد با میکائیل زند از این حزب و محمد نوری از حزب لیبرال مردم.

میکاهل زند عضو ایرانی تبار حزب دموکرات های سویدن دلیل ازدیاد طرفداران این حزب را سیاست این حزب در برار مهاجرین و خسته گی مردم از این گروه می داند.
محمد نوری از انجمن مهاجرین حزب لیبرال مردم دلایل رشد حزب دموکرات های سویدن را استفاده و بالا گشیدن مشکلات اجتماعی و اقتصادی مهاجرین می داند.
به نظر میکایل زند کسانی به حزب دموکرات های سویدن رآی می دهند که از سیستم فعلی جامعه خسته شده اند و به نظر محمد نوری ممکن است دو قشر جوان و سالمند جامعه طرفداران این حزب باشند.
میکایل زند می گوید که تمام مردم سویدن به شمول مهاجرین از سیاست حزب دموکرات های سویدن در برابر مهاجرین طرفداری می کند.


 * دریچه ای بر جهان فرهنگ (طاهر جام برسنگ)

حسن بیرجانی، بازیگر تئاتر و سینمای سوئد، میهمان امسال برنامه تابستانی رادیو

ساعت یک بعد از ظهر چهارشنبۀ گذشته، میهمانان چهل و نهمین سال برنامه پرشنوندۀ تابستانی رادیو سوئد Sommar i P1 طی مراسمی به شنوندگان این رادیو و رسانه‌های همگانی معرفی شدند. این مراسم که هر ساله در محوطۀ سبز رادیو و تلویزیون سوئد برگزار می‌شد، امسال در سکانسن، نخستین موزۀ فضای آزاد جهان که در سال ۱۸۹۱ تاسیس شده، برگزار شد. به این ترتیب جز کارکنان رادیو و تلویزیون و دست‌اندرکاران دور و نزدیک برنامۀ تابستانی، بازدید کنندگان از سکانسن هم فرصت یافتند مراسم معرفی میهمانان برنامۀ تابستانی را از نزدیک ببینند. این مراسم بطور زنده همزمان از شبکۀ یک رادیو سوئد، شبکۀ دو و شبکۀ ۲۴ تلویزیون پخش شد.
نخسنین برنامۀ تابستانی رادیو سوئد ساعت ۱۳ روز نیمۀ تابستان یعنی شنبه ۲۱ ژوئن از شبکۀ یک رادیو سوئد پخش خواهد شد. پخش این برنامه هر روزه در سراسر تابستان جریان خواهد داشت تا آخرین آن که یکشنبه ۱۷ ماه اوت از این شبکه پخش می‌شود.
تا به حال و در طول روزگاران چند ایرانی‌تبار در برنامه‌ی میهمانان تابستانی رادیو سوئد که از محبوبیت فراوانی در میان سوئدی‌ها برخوردار است شرکت داشته‌اند. تجربۀ خود من از حضور ایرانیان در این برنامه از سال‌های میانی دهۀ هشتاد است و نویسنده و مترجمی بنام شاهرخ کامیاب. پروفسور سعید محمودی، دکتر محمد فضل‌هاشمی، فرناز اربابی از جمله ایرانیان دیگری هستند که پیش از این در برنامۀ تابستانی رادیو سوئد شرکت کرده‌اند. ایرانی‌تباری که در امسال میهمان این برنامه است خود در مورد برنامۀ Sommarpratare چنین می‌گوید:
حسن بیجاری، بازیگر ایرانی‌تبار، چهرۀ آشنای تلویزیون و سینمای سوئد که در با ایفای نقش‌هائی بیشتر کمدی، دل‌های بسیاری را تسخیر کرده و برای بازی در آخرین فیلمش Ett öga rött بر اساس داستانی از یونس حسن خمیری موفق به دریافت Guldbagge جایزۀ پرپرستیژ سینمای سوئد شد، میهمان امسال برنامۀ تابستانی رادیو سوئد است. تاریخ پخش برنامۀ تابستانی حسن بیجاری سه‌شنبه، دوازدهم ماه اوت است.

taher.jambarsang@sr.se

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".