پنج‌شنبه ۳ ژوئیه ۲۰۰۸، ۱۳ تیر ۱۳۸۷

* مبارزه علیۀ جاسوسی در میان پناهندگان (طاهر جام برسنگ)

ادارۀ کل امور مهاجرت سوئد Migrationsverket همراه با پلیس امنیتی این کشور Säpo، فعالیت مشترکی به منظور جلوگیری از عملیات جاسوسی در میان پناهندگان آغاز کرده‌اند.
از سال ۲۰۰۷ پلیس امنیتی سوئد بیشتر فعالیت خود را صرف مبارزه با شناسائی فعالان اپوزیسیون کرده است. گفته می‌شود شناسائی پناهندگان و نیروهای اپوزیسیون در محور کار سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورهای زادگاه این پناهندگان در سوئد بوده است. در این مورد می‌توان به افشای چند قلم از فعالیت‌های نیروهای اطلاعات و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر و در میان پناهندگان ایرانی‌تبار اشاره کرد. نیروهای اطلاعات و امنیتی این کشورها هزینه‌های سنگین و منابع فراوانی را صرف شناسائی نیروهای اپوزیسیون خود در سوئد کرده‌اند. در این رابطه آندریاس دانیلسون Andreas Danielsson رئیس پلیس امنیتی سوئد به اتفاق دان الیاسون Dan Elisson مدیر کل ادارۀ مهاجرت سوئد با چاپ مقاله‌ای در روزنامۀ سونسکاداگبلادت از جمله نوشتند: «فعالیت‌های غیرقانونی جاسوسی از سوی رژیم‌های توتالیتر و به منظور شناسائی پناهندگان اپوزیسیون چنین رژیم‌هائی متاسفانه یک مسئلۀ استثنائی نیست بلکه چنین رژیم‌هائی بطور مرتب اقدام به فعالیت‌های جاسوسی کرده‌اند. چنین جرمی در زبان محاوره‌ای روزانه جاسوسی علیۀ پناهندگان نام دارد، اما چنین اقداماتی که حریم شخصی افراد را مورد تجاوز قرار می‌دهد و غالبا تهدیدآمیز و تحقیرآمیزند دامنه‌ای بس گسترده‌تر از پناهندگان را در بر می‌گیرند.»
آنها در بخشی دیگر از مقاله نوشتند: «پلیس امنیتی سوئد می‌تواند بر این نکته تاکید کند که در تظاهرات‌ها از شرکت‌کنندگان عکس‌برداری می‌شود و این افراد پس از آن برای گرفتن ویزا و سفر به موطن قبلی خود دچار دردسر می‌شوند. علاوه بر این مشاهده شده است که افرادی که در تظاهرات شرکت می‌کنند مورد تهدیدهای تلفنی قرار گرفته‌اند. همچنین دولت‌ها (توتالیتر یا دیکتاتوری) برای حمایت از دیپلمات‌های خود، کسانی را به پندار آنها برای رژیم‌هایشان خطر دارند، مورد شناسائی قرار می‌دهند.»
رئیس پلیس امنیتی سوئد و مدیرکل ادارۀ مهاجرت سوئد همچنین نوشتند به منظور حمایت از افرادی که به کشور ما پناه می‌آورند اکنون این دو نهاد همکاری خود را برای حفظ امنیت پناهندگان تعمیق می‌بخشند. هدف این همکاری آگاهی دادن بیشتر به کارکنان ادارۀ مهاجرت از مسئلۀ جاسوسی در میان پناهندگان است.
دان الیاسون و آندریاس دانیلسون همچنین در SvD نوشتند برای تعمیق همکاری بین پلیس امنیتی و ادارۀ کل امور مهاجرت، به کارکنان این اداره آموزش لازم در مورد جاسوسی در میان پناهندگان و چگونگی حمایت از پناهندگان در برابر چنین اقداماتی داده خواهد شد. همچنین در این مورد هم به آنها دانش کافی در مورد شکل کار جاسوسان رژیم‌های توتالیتر داده می‌شود.

taher.jambarsang@sr.se